Name ship: DANKBAARHEID

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1908
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 7016 GRON 1908
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber: 73
Date Laid Down:
Launch Date: 1908-04-29
Delivery Date: 1908-07-14
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 68.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 51.99 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.94 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 20.34 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.80 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.06 Meters Depth, moulded
Draught: 1.92 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1938-00-00: 1938 gemotoriseerd: 2tew 1 cil 40 Pk HMG gloeikop Nr. 5857

1955-00-00: 1955 verlengd met 7 meter en gehermotoriseerd.

1978-00-00: 1978 de verlenging van 7 meter is er weer tussen uit gehaald

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1908-05-21 DANKBAARHEID
Manager: Hendrik Hoeve, Oude Pekela, Netherlands
Owner: Hendrik Hoeve, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign: NLVR
Additional info:

Date/Name Ship 1918-10-24 DANKBAARHEID
Manager: N.V. Zwaan en de Wiljes Zaadhandel, Winschoten, Netherlands
Owner: N.V. Zwaan en de Wiljes Zaadhandel, Winschoten, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Winschoten / Netherlands
Callsign: NLVR
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 8.000,-- (Oltman Otto de Wiljes)

Date/Name Ship 1921-02-22 DANKBAARHEID
Manager: Hendrik Hoeve, Oude Pekela, Netherlands
Owner: Hendrik Hoeve, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLVR
Additional info: Publieke verkoop, aankoopprijs Hfl. 8.625,--

Ship Events Data

1908-05-20: Dagregister deel 17 nummer 926, den een en twintigsten Mei 1900 en acht. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende Hendrik Hoeve, schipper gedomicilieerd te Oude Pekela, verklaart dat hem in eigendom toebehoort het zeiltjalkschip, genaamd “Dankbaarheid” hoofdzakelijk gebouwd van staal. met deszelfs inventaris, bevaren wordende door ondergeteekende, welk schip een grootste lengte heeft van twee en twintig meter vier en negentig centimeter en een grootste wijte van van vier meter en tachtig centimeter en volgens meetbrief afgegeven door den scheepmeter te Groningen den achttienden Mei negentienhonderd en acht, bedraagt de netto inhoud van gemeld schip honderd zeven en veertig zes en twintig honderdste kubieke meter of een en vijftig negen en negentig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, zijnde gemeld schip nog nimmer op enig kantoor van hypotheken te boek gesteld, terwijl de de inhoud van het schip en het nummer van de meetbrief zijn ingebrand op een lijst boven de kajuit. Getekend te Assen, 20 Mei 1900 en acht W.g. Hendrik Hoeve. In de kantlijn staat bijgeschreven 7016 en opnieuw gemerkt 2919 B GRON 1953.

1938-08-26: Meting op 26-08-1938 te Groningen. Meetnummer: G4963N. Lengte: 23 m 02 cm, breedte: 4 m 84 cm, waterverplaatsing: 124,916 ton. Eigenaar:
wed. H. Hoeve, domicilie: Oude Pekela.

1940-00-00: In 1940 uit de Wad- en Sontvaart. Op 02.04.1953 als Dankbaarheid, zijnde een motorschip, metende 124.916 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G4963 d.d. 26-08-1938, liggende te Groningen voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2919 B GRON 1953 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van de stuurhut. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 7016 GRON 1908 zijn niet gevonden.) 31.03.1953 “Dankbaarheid” van Evert en Willem Hoeve, te Groningen. 1955 verlengd met 7 meter en gehermotoriseerd.

1956-11-09: Meting op 09-11-1956 te Zwolle. Meetnummer: G9480N. Lengte: 43 m 54 cm, breedte: 6 m 47 cm, waterverplaatsing: 332,028 ton. Eigenaar: E. Hoeve, domicilie: Groningen.

1972-10-27: Op 27.10.1972 "Fata Morgana" van Hendrik Johannes Jonkman uit Pernis. Het schip heeft dan een nieuwe motor: 4tew 6 cil 100 PK DAF Bouwjaar 1962 Nr. 1671. Op 11.03.1977 “Dankbaarheid” van Willem Valk, Groningen. In 1978 is de verlenging van 7 meter is er weer tussen uit gehaald. Op 08.02.1988 wordt de teboekstelling 2919 B GRON 1953 doorgehaald. Op 23.02.1988 liggende te Leeuwarden krijgt het schip een nieuw brandmerk: 5609 Z GRON 1988. Het schip wordt al volgt omschreven: Passagiersschip, type tjalk, een dek, een mast, een voor- en achteronder, roef, motorkamer, 1 giek, 1 gaffel, 1 kluiverboom en 2 zwaarden. Op 03.01.200 verkocht aan Jacob Kuipers, Tirns en vaart sindsdien in de bruine vloot vanuit Stavoren. (Artikel in Schuttevaer van 02.06.2001.) Op 16.12.2005 verkocht aan Roelof Hendrik Kamphuis te Koudum.

Ship Masters Data

Images


Description: Dankbaarheid 1908
Image type: Photo
Sources