Name ship: CORNELIS WERNARD EDUARD

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1865
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Smit Fopzn., Slikkerveer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1864-00-00
Launch Date: 1865-02-01
Delivery Date: 1865-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 892.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 47.40 Meters Registered
Beam: 8.19 Meters Registered
Depth: 5.17 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1865-00-00: Meetbrief, Rotterdam, 14 maart 1865.

1878-00-00: De CORNELIS WERNARD EDUARD is in 1878 hermeten volgens nieuw (Moorsom's) systeem, nu 763 ton netto

Certificate of Registry
Year registered 1865
Number in register 503
Name ship CORNELIS WERNARD EDUARD
Type Fregat
Lasts 471
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1865-07-15
Passport requested by Ruys & Zonen, W.
City Rotterdam
Master at time of request Swart, K.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1865-07-15 CORNELIS WERNARD EDUARD
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NLQK
Additional info:

Date/Name Ship 1882-09-00 CORNELIS WERNARD EDUARD
Manager: P.H. Cowley, Liverpool, Great Britain
Owner: P.H. Cowley, Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1883-08-00: Final Fate: De CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. F.B. Potts, op reis met hout van Pensacola naar Liverpool, op 25 augustus 1883 voor het laatst gepraaid op 48 NB en 45 WL, is sedert met al haar 19 opvarenden vermist.

Ship Masters Data

Date from: 1865
Captain: Swart, K.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1874
Captain: Metz, G.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1879
Captain: Kuiper, T.W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1865

NRC 020265
Ridderkerk, 1 februari. Heden is alhier van de werf van de heer Jan Smit Fzn te water gelaten het fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, gebouwd voor rekening van de rederij van de heren Wm Ruys & Zonen te Rotterdam, groot 450 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart en gevoerd zullende worden door kapt. K.J. Swart.
NRC 020765
Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het clipper campagneschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
- Samarang. De Nederlandse fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
NRC 020865
Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het clipper-campagneschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar
AH 231265
Batavia, 29 november. Aangekomen schepen: BANTAM; CORNELIS WERNARD EDUARD.
DC 261265
Een telegram van Batavia van 29 november bevat het volgende:
NLG 35,- voor suiker naar Nederland. Koers op Nederland NLG 104,25
Aangekomen schepen op Java: BANTAM, kapt. Claasen, van Amsterdam naar Japan; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart, van Rotterdam.

1866

NRC 120166
Rotterdam, 11 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht:
Voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart;
NRC 050966
Schepen in lading te Rotterdam.
- Naar Batavia en Samarang. De campagne-fregat CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.

1867

NRC 280267
Batavia, 15 januari. Vrachten. Nederlandse vlag. CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 42,50 voor koffij en suiker, NLG 50 voor thee en NLG 15 voor tin, alhier, te Cheribon en Samarang te laden, naar Rotterdam.

1868

DC 060268
Batavia,15 januari. (per telegram, Reuters Office) Aangekomen schepen: AMAZONE, kapt. Cramer; ANNA SOPHIA, kapt. Hoekstra; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart;
NRC 070368
Batavia, 29 februari. Vrachten. De in ons vorig bericht als verwacht wordend vermelde verdere daling heeft zich niet lang laten wachten en bij het sterk verminderen van af te schepen product is het te voorzien, dat vrachten nog verder zullen wijken. De volgende charters kunnen heden gerapporteerd worden, terwijl verscheidene schepen opvulling tot verlaagde cijfers aannamen.
Naar Rotterdam: Nederlandse VOORUIT, NLG 85 voor suiker te Soerabaja en Probolingo; EMILIE, NLG 80 voor suiker in zakken, in de Oosthoek te laden; CORNELIS WERNARD EDUARD, NLG 70 voor suiker en koffie te Semarang en Pekalongan en NLG 20 voor tin alhier.
DC 160568
Een telegram van Batavia van 22 april behelst nopens de handel het volgende: Rijst. Kandanghauer verkocht 280 koyangs à NLG 80,- per koyang. Handel flauw.
Vertrokken schepen: ALMELO, kapt. Tjebbes; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart.
NRC 101268
Rotterdam, 9 december. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, zijn de volgende 34 schepen aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangeboden: CORNELIS WERNARD EDUARD (470 last), naar Rotterdam NLG 80,-, Dordrecht NLG 83,-, Schiedam NLG 82,-.

1869

NRC 210369
Batavia, 9 februari. De vrachten ondergingen een verdere verlaging en er is zodanig gebrek aan produkten op dit ogenblik, dat de disponibele schepen vooreerst moeilijk lading zullen vinden.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen OCEAAN, JOHANNA ANTHONIA, HENRIETTE GEERTRUIDA, ALLEGONDA JACOBA, LOUISE, HAAMSTEDE, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 100969
Rotterdam, 9 september. Bij de plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij; CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 last, Rotterdam 74,90, Dordrecht NLG 74,90, Schiedam NLG 74,90.
NRC 110969
Rotterdam, 10 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende twee schepen:
Voor Amsterdam: ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveld, 498 last, NLG 74,99.
Voor Schiedam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart, 470 last, NLG 74,90..

1870

NRC 110870
Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 lasten, naar Rotterdam NLG 75,95, naar Dordrecht NLG 75,95, naar Middelburg NLG 75,95, naar Schiedam NLG 75,95
NRC 130870
Rotterdam, 12 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht de:
Voor Schiedam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K. J. Swart, 470 last, NLG 75,95..

1871

NRC 270971
Publieke verkopingen op dinsdag 26 september 1871.
In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
-       2/32e aandelen in het fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, ieder voor NLG. 4.000 opgehouden.
NRC 291271
Rotterdam, 28 december. Volgens telegrafisch bericht bij de rederij ontvangen, is het Nederlands fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart, de 27e dezer na een reis van 78 dagen van Rotterdam te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

1872

NRC 100272
Batavia, 5 januari. Vrachten: Nederlandse CORNELIS WERNARD EDUARD, naar Rotterdam NLG 70,- suiker, koffie en rijst, Cheribon, Dadap en Batavia te laden.
NRC 200272
Batavia, 10 januari. Vrachten naar Nederland. Opgenomen werden naar Rotterdam: Nederlandse KORTENAER NLG 70,- voor koffie, NLG 52,50 voor tabak; CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 70,- voor suiker, koffie en rijst.

1873

NRC 070273
Batavia, 4 januari. Vrachten. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: CORNELIS WERNARD EDUARD, NOACH I en KOSMOPOLIET III.
NRC 210273
Batavia, 18 januari. Vrachten. Bevracht: Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD naar Rotterdam NLG 70 suiker en NLG 100 arak, te Batavia te laden.
NRC 100773
Rotterdam, 9 juli. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: ; CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 lasten, naar Rotterdam NLG 90 per 260 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 90 gehele ruimte.
NRC 271273
Batavia, 22 november. Vrachten: Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD.

1874

NRC 060174
Batavia, 27 november. Gedurende de afgelopen veertien dagen was de vrachtenmarkt minder vast. De disponibele scheepsruimte is toegenomen en zijn afladers teruggetrokken en ongenegen om de koersen, waarop de laatste Engelse mail sloot, te besteden, zodat de afdoeningen beperkt waren en de vrachtprijzen achteruit zijn gegaan. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, HOEK VAN HOLLAND, AEROLIET, CORNELIA, HOLLANDER, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 100174
Batavia, 6 december. Vrachten. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, AEROLIET, CORNELIA, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 100174
Batavia, 6 december Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, AEROLIET, CORNELIA, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD
NRC 03027
Batavia, 26 december. In de vraag naar scheepsruimte is geen verbetering gekomen en blijft onze vrachtenmarkt in dezelfde lusteloze toestand als laatst gemeld is. De koersen moeten weer lager genoteerd worden, terwijl de afdoeningen voor de tijd van het jaar zeer beperkt zijn. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: AEROLIET, CORNELIA, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 240274
Batavia, 17 januari. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen hadden plaats als: stoomschepen BORNEO en CELEBES naar Amsterdam, vracht geheim; CORNELIA naar Nederland, condities onbekend; CORNELIS WERNARD EDUARD naar Nederland, -gedeeltelijk bevracht in Nederland door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particuliere vracht onbekend.
NRC 110674
Rotterdam, 10 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:: CORNELIS WERNARD EDUARD 470 lasten naar Rotterdam NLG 86,- per 260 lasten;
NRC 291174
Batavia, 24 oktober. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: TROMP, EUROPA, GIJSBERTUS HERMANUS, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 121274
Batavia, 7 november. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, EUROPA, GIJSBERTUS HERMANUS, CORNELIS WERNARD EDUARD.

1876

NRC 170376
Batavia, 12 februari. Vrachten. Er is weer geen verbetering in de markt te berichten; het meeste product is afgescheept, en werd het aantal zoekende schepen gedurende de laatste 14 dagen belangrijk groter. Naar Nederland werd NLG 50 voor suiker betaald, en besteedde men naar het Kanaal GBP 2.10/-. Naar Australië had een transactie plaats tot GBP 1.5/- voor suiker naar Melbourne. De laatste afdoeningen zijn: naar Nederland de volgende Nederlandse schepen, stoomschip KONING DER NEDERLANDEN NLG 50 voor particulier tin, NLG 75 voor koffie, NLG 80 voor thee, NLG 90 à 100 specerijen, NLG 80 voor tabak, naar Nieuwediep, ANNA ligt aan à NLG 50 voor suiker, van Samarang naar Rotterdam. In lading hier en op de kust, Nederlands, stoomschepen HOLLAND en PRINS VAN ORANJE, Engels, stoomschip TORRINGTON. Onbevrachte schepen op Java de volgende Nederlandse schepen: UTRECHT, SALATIGA, JACOB ROGGEVEEN, TELANAK, PHILIPS VAN MARNIX, NEREUS, PROFESSOR SIMON THOMAS, ALBLASSERDAM, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 260376
Batavia, 17 februari. Vrachten. Onze markt blijft in dezelfde flauwe toestand als laatst bericht werd en kunnen slechts de volgende afsluitingen van Nederlandse schepen gemeld worden: stoomschip KONING DER NEDERLANDEN naar Nieuwediep NLG 30 particuliere tin, NLG 75 koffie, NLG 80 thee, NLG 90 à 100 specerijen, NLG 80 tabak; ANNA, naar Rotterdam, ligt aan NLKG 50 te Samarang; PHILIPS VAN MARNIX naar Nederland NLG 52,50 suiker in de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: UTRECHT, SALATIGA, JACOB ROGGEVEEN, TELANAK, NEREUS, PROFESSOR SIMON THOMAS, ALBLASSERDAM, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 040576
Batavia, 25 maart. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen bleef de toestand van onze markt onveranderd. Product blijft schaars en schijnt de positie van de vreemde markten de exporteurs af te schrikken het weinige dat er nog disponibel is te verzenden. De vraag voor Saigon heeft geheel opgehouden; ook voor China is er niets in de markt. In kustvrachten daarentegen hadden drie afdoeningen plaats tot lage koersen. Naar Het Kanaal had een afdoening plaats tot GBP 2.5/- à 2.7.6 en naar Melbourne werd een klein scheepje tot GBP 1.5/- opgenomen. De laatste afdoeningen zijn: Naar Holland: De Nederlandse URANIA NLG 50 suiker, NLG 90 arak, NLG 45 gom damar en peper, NLG 25 factory tin, NLG 40 tabak, alhier en op de kust te laden naar Amsterdam; ALBLASSERWWARD NLG 50 suiker, uit de Oosthoek naar Amsterdam; de Nederlandse GESIENA MARIE accepteerde zout van Sumanap naar Tagal en Tandjong (nabij Tagal) tot NLG 15½ per koyang en de Nederlandse HENDRIKA werd tot gelijke koers bevracht voor zout van Sumanap naar Bantam en Telok-Betong.; de Nederlandse NEREUS accepteerde zout van Sumanap naar Samarang à NLG 12 per koyang.
Onbevrachte schepen op Java: De Nederlandse schepen UTRECHT, SALATIGA, JACOB ROGGEVEEN, CORNELIS WERNARD EDUARD.
NRC 070576
Batavia, 30 maart. Gedurende de laatste dagen is er weder zeer weinig omgegaan. Zwaar goed is uiterst schaars, terwijl licht goed meestal in stoomboten afgeladen wordt. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen vonden plaats: JACOB ROGGEVEEN naar Amsterdam NLG 50 voor suiker, NLG 90 voor tabak in de Oosthoek, CORNELIS WERNARD EDUARD naar Rotterdam, eveneens NLG 50 voor suiker en NLG 90 voor tabak in de Oosthoek.
NRC 120576
Batavia, 8 april. Vrachten. Onze markt bleef gedurende de laatste dagen in dezelfde flauwe toestand verkeren. Er wordt nog wel enig product aangeboden, doch zijn de vrachtcijfers van die aard, dat gezagvoerders weigeren af te sluiten. Naar New York werd een scheepje opgenomen voor koffie van Padang tot GBP 2.15/- per ton en blijft voor dezelfde bestemming een klein scheepje gezocht. Naar Australië wordt GBP 1.5/- geboden, te lossen te Melbourne en Sydney. In kust- of tussenvrachten gaat weinig om. De laatste afdoeningen zijn, naar Holland: De Nederlandse JACOB ROGGEVEEN, NLG 50 suiker, NLG 40 tabak, uit de Oosthoek naar Amsterdam; CORNELIS WERNARD EDUARD, NLG 50 suiker, NLG 40 tabak uit de Oosthoek naar Rotterdam;

1877

NRC 270277
Rotterdam, 26 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Metz, 25 februari van hier te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.
NRC 170477
Batavia, 10 maart. Vrachten. Er is ditmaal geen verbetering in de toestand te vermelden. De aangeboden lading blijft schaars en werkt ook het grote aantal onbevrachte schepen niet mede om hogere koersen te verkrijgen. Voor suiker van hier werd NLG 45,- en voor arak NLG 92½,- à 95,- geaccepteerd. De Factorij is voornemens de 17e dezer ene inschrijving te houden en is thans ongenegen onderhands af te sluiten. De restant aanvoeren vallen zeer mede. De schepen moeten 7 april disponibel zijn. Naar Het Kanaal wordt niet hoger dan GBP 2,15,- geboden, met 2/6 minder voor een directe bestemming. Naar Amerika werd een scheepje opgenomen voor 4.000 picols koffie à GBP 3,- en voor licht goed à GBP 3.10,-, alhier en Padang te laden. Voor Australië werd niets afgesloten. Rijst van Saigon naar Java genoot gene vraag. Daarentegen werden schepen gezocht voor Saigon-Hongkong waarvoor USD 0.25 per picol geboden werd. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 45,- voor suiker, NLG 95,- voor arak van hier, NLG 55,- voor rijst van Indramaijoe naar Rotterdam;

1880

NRC 250280
Batavia, 22 januari. Sedert het laatste bericht heerst aan de markt een lusteloze stemming. De onbevrachte vloot vermeerdert enigszins, maar in verhouding tot het af te schepen product is zij nog niet van dien aard, dat men een cijfer als GBP 2.7/6 verwachten kon, waartoe het Nederlandse schip MAASNYMPH naar het Kanaal voor order werd afgesloten, aantonende een verschil met de laatst betaalde koers van 12/6 à 15 per ton. Deze afdoening wordt betreurd, omdat zij natuurlijk de teruggetrokkenheid der exporteurs in de hand zal werken. Lading voor Nederland blijft zeer schaars zowel bij particulieren als bij de Factorij; het slechte weer verhindert de geregelde afvoeren uit het binnenland. Naar Amerika werd GBP 2.10 betaald voor koffie van Padang naar New York. Naar Australië werd GBP 2 besteed voor suiker van Tjilatjap naar Melbourne; voor Sydney blijft vraag bestaan en offreert met GBP 1.5. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip KONINGIN EMMA, NLG 90 koffie, NLG 80 thee, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden en NLG 40 tin naar Amsterdam; naar het Kanaal voor order MAASNYMPH GBP 2.7/6 suiker uit de Oosthoek; naar Amerika: CORNELIS WERNARD EDUARD, laadt koffie tot GBP 2.10 en licht goed tot GBP 3, van Padang naar New York; naar Australië.
NRC 290280
Rotterdam, 28 februari. Het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Kuiper, arriveerde, zoals reeds vroeger werd opgegeven, 17 december van Rotterdam te Atjeh. Alles wel aan boord.
NRC 090380
Padang, 31 januari. Vrachten. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGRETHA arriveerde 12 dezer na een lange reis en met veel zeeschade van Nederland, brengende een lading stukgoederen en wordt genoemd als opgenomen voor New York tot Sh.25/6 voor koffie en Sh.62/6 voor licht goed E.I.T. Voor dezelfde bestemming werd gecharterd het Nederlandse schip CORNELIS WERNARD EDUARD, thans te Atjeh, tot Sh.50/- voor koffie, Sh.60/- voor licht goed Sh.65/- voor Cassia ad 16 cwt. per ton. Ook het Nederlandse schip NEERLANDS VLAG, mede te Atjeh liggend, moet over een dergelijk charter doende zijn.
NRC 090980
New York, 25 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Kuiper, is alhier nieuw gebreeuwd en gekoperd.

1882

NRC 150982
Rotterdam, 14 september. Alhier ligt zeilklaar naar Sunderland het schip FENELLA, kapt. Potts, ex-CORNELIS WERNARD EDUARD. (opm: de FENELLA is de 15e dezer uit de Nieuwe Waterweg naar Sunderland vertrokken)
AH 041182
Amsterdam, 3 november. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier heden uit Londen ontvangen telegram is het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Potts, van Middlesbro’ naar Colon, lek, met verlies van verschansingen en aangegroeide bodem te Falmouth binnengelopen. (opm: uit dit bericht wordt duidelijk, dat het schip maximaal 1½ maand de naam FENELLA  heeft gedragen)

1883

AH 081283
Londen, 6 december. Vermiste schepen.
Van de schepen LOCH FYNE, kapt. Martin, 14 mei van Lytlton (opm: Lyttelton, Nieuw Zeeland) met tarwe naar Londen vertrokken, en CORNELIS WERNER EDUARD, kapt. Potts (opm: fregat, bouwjaar 1865, sinds 1882 Engelse ex-Nederlandse vlag; kapt. F.B. Potts), 27 juli met hout van Pensacola naar Liverpool en 26 augustus 1883 op 48º NB en 45º WL gepraaid, heeft men sedert niets vernomen.