Name ship: DE MARNE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1905
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6469 GRON 1905
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber: 102
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1905-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 74.76 Gross tonnage
Net Tonnage: 60.00 Net tonnage
Deadweight: 136.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.75 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.15 Meters Depth, moulded
Draught: 1.90 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1927-05-00: 1927 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 50 Pk Leipzig gloeikop Type (x) 6 Kn.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-08-28 DE MARNE
Manager: Drewes van der Maar, Leens, Netherlands
Owner: Drewes van der Maar, Leens, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leens / Netherlands
Callsign: PLJH
Additional info: Binnenvaart

Date/Name Ship 1909-00-00 DE MARNE
Manager: Drewes van der Maar, Leens, Netherlands
Owner: Drewes van der Maar, Leens, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leens / Netherlands
Callsign: PLJH
Additional info: In de zeevaart

Date/Name Ship 1916-08-15 DE MARNE
Manager: Jan Jonker, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Jonker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLJH
Additional info: Aankoopprijs voor 2/3 deel in het schip van Hfl. 4.666,66.

Date/Name Ship 1917-02-15 DE MARNE
Manager: Jan Jonker, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Jonker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLJH
Additional info: Volledig eigendom. (Waarde Hfl. 7.000,--)

Date/Name Ship 1922-04-19 DE MARNE
Manager: Hendrik Emmelkamp, Wildervank, Netherlands
Owner: Hendrik Emmelkamp, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PLJH
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 8.662,50

Date/Name Ship 1934-00-00 MARNE
Manager: Chr. Rasmussen, Egernsund, Denmark
Owner: Chr. Rasmussen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign:
Additional info: Kadaster 1.6.1931 uit Nederlands register. Binnenvaart?

Ship Events Data

1905-00-00: 1905 gebouwd als binnenschip. In 1909 in de zeevaart.

1905-08-28: Dagregister deel 16, nummer 793. Den negenentwintigsten Augustus 1900 en vijf. De ondergeteekende Drewes van der Maar, turfschipper, wonende aan boord, domicilie hebbende te Leens, verklaart bij dezen te zijn de eenige eigenaar van het tjalkschip genaamd “DE MARNE”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een voor- en een achterdek en een mast, groot een honderd zes en dertig honderd en drie duizendste tonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, thans liggende te Martenshoek, gevoerd wordende door den ondergeteekende als schipper, welk schip nog niet is gebrand of in eenig register van scheepsbewijzen geboekt. Leens, den 28 Augustus 1905. D. v.d. Maar. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6469.)

1905-08-29: Eerste meting te Hoogezand op 29-08-1905. Meetnummer: Hz964N. Lengte: 23 m 18 cm, breedte: 5 m 06 cm, waterverplaatsing: 136,103 ton. Eigenaar: D. van der Maar, domicilie: Leens.

1927-05-21: Op 21.05.1927 als DE MARNE, zijnde een motorzeilschip, groot 74.76 bruto reg. ton (van 2,83 XM) vooraf het inbouwen van de motor, liggende te Flensburg, door de Consul der Nederlanden, tijdelijk scheepsmeter, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 308 Z GRON 1927.

Ship Masters Data

Images

Sources