Name ship: DE WADDEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1917
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 5797 AMST 1917
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber: 490
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Engine Manufacturer: Machinefabriek Steyaard & Jannette Walen, Rotterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Type (x)
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 251.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 190.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Length 2: 35.59 Meters Registered
Beam: 7.45 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.20 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1941-00-00: 1941 nieuwe hoofdmotor: tew 6 cil 150 Pk Crossley Type (180x230)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 191? DE WADDEN
Manager: N.V. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij 'Bestevaer' (C. Goudriaan & Co.), Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij 'Bestevaer' (C. Goudriaan & Co.), Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1917-00-00 DE WADDEN
Manager: Nederlandse Scheepvaart Maatschappij De Wadden, Amsterdam, Netherlands
Owner: Nederlandse Scheepvaart Maatschappij De Wadden, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: QBPS
Additional info:

Date/Name Ship 1922-00-00 DE WADDEN
Manager: Richard T. Hall, Arklow, Irish Republic
Owner: Richard T. Hall, Arklow, Irish Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Arklow / Irish Republic
Callsign: EIKF
Additional info:

Date/Name Ship 1961-00-00 DE WADDEN
Manager: T.E. McSweeney, Dublin, Irish Republic
Owner: T.E. McSweeney, Dublin, Irish Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Dublin / Irish Republic
Callsign: EIKF
Additional info:

Date/Name Ship 1972-00-00 DE WADDEN
Manager: K.M. Kennedy, Greenock, Great Britain
Owner: K.M. Kennedy, Greenock, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Greenock / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1917-00-00: Order van drie schepen n.l. “De Dollart”, “De Lauwers” en “De Wadden”.

1917-07-04: Dagregister deel 17, nummer 55, den tienden Maart 1900 zeventien. Verklaring van eigendom. Ondergeteekende N.V. Nederlandsche Scheepvaart Mij. De Wadden, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij acte dd 23 December 1916 voor notaris C. A. Struik Dalm verleden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 Februari 1917 no. 44, verklaart bij deze de eenige eigenaar te zijn van het stalen motorschoenerschip genaamd “De Wadden”, voor hare rekening gebouwd op de werf van de Heeren Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, groot ca. 400 ton deadweight en verzoekt de Heer Bewaarder der Hypotheekbewijzen genoemd vaartuig, dat nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is ingeschreven, te hare name te willen stellen. Amsterdam 4 Juli 1917. Nederlandsche Scheepvaart Mij. De Wadden. De directie Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Bestevaer. In de kantlijn staat bijgeschreven: Stalen schoenerschip “De Wadden” ca. 400 ton deadweight. Volgens verklaring van den Scheepsmeter A. Smit te Groningen d.d. Juli 1917 gebrand 5797 AMST 1917.

1918-09-07: Algemeen Handelsblad 07-09-1918: Een lange zeereis. De Nederlandsche motorschoener DE WADDEN welke 16 Maart j.l. van Rotterdam naar Bergen vertrok, is eerst Donderdag van Westervik (Zweden) met eene volle lading gezaagd hout voor Amsterdam bestemd te IJmuiden binnengekomen. Het schip had bijna twee maanden werk gehad voor de reis van Zweden naar Nederland.

1919-12-00: NRC 23.12.1919: Londen 22 december:
De Nederlandse motorschoener “De Wadden”, van Rotterdam naar Londen, is met motorschade en beschadigd ankerspil te Great Yarmouth binnen geassisteerd.

1951-00-00: In 1951, badly damaged after a collision with the Belfast steamer “CRAIGOLIVE”. Repaired.

1988-00-00: Sinds 1988 ligt ze als museum schip bij het Merseysite Maritime Museum in Liverpool.
(Zie voor uitvoerige beschrijving in: Ships Monthly van mei 1986.)

Ship Masters Data

Images


Description: De Wadden 1917
Image type: Photo

Description: De Wadden 1917
Image type: Photo

Description: De Wadden 1917
Image type: Photo

Description: Aangifte verkoop 27-02-1922.
Image type: Photo

Description: Schoener DE WADDEN in het Canning droogdok van het Merseyside Maritime Museum te Liverpool, 9 April 2012.
Made By: © Johannes, N. (Niels)
Image type: Photo
Sources