Name ship: DELTA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1934
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5147530
Nat. Official Number: 1656 Z GRON 1934
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 1,5 ton each
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 195
Date Laid Down:
Launch Date: 1934-05-24
Delivery Date: 1934-07-11
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5242 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 125.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13491 Cubic Feet
Bale: 12500 Cubic Feet
 
Length 1: 35.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.66 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.40 Meters Depth, moulded
Draught: 2.37 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1950-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil 150 Pk Brons Nr. 6288 Type T (240x360) 8,5 Kn.

1962-04-00: Verlengd bij Scheepswerf van Goor & Spiekman, Zwartsluis: Brt 234 Nrt 130 Dwat 290. Loa 41,36 Ll 39,61. Grain 16000, Bale 15000.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1934-07-10 DELTA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik Nieveen, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOJ
Additional info:

Date/Name Ship 1939-10-04 DELTA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Lambertus Davids, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOJ
Additional info:

Date/Name Ship 1939-10-07 DELTA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: David Davids, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOJ
Additional info:

Date/Name Ship 1956-03-26 DELTA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: N.V. Scheepvaartbedrijf D. Davids & Zoon, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOJ
Additional info:

Date/Name Ship 1956-03-27 HENDRIK-B
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik, Gerrit, Pieter-Barend en Filippus Bruins, Grietje Bruins-de Goede, Lammert van Dijk en Willem Geggeman, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PEQI
Additional info:

Date/Name Ship 1962-03-21 HENDRIK-B
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Gerrit & Hendrik Bruins, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PEQI
Additional info:

Ship Events Data

1934-07-11: NvhN 12-07-1934: Proefvaart DELTA. Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems proefgestoomd het nieuwe motorschip Delta. Dit schip is gebouwd onder klasse Bureau Veritas groote kustvaart op de werf van de Gebr. Niestern alhier, voor rekening van kapt. A. Nieveen, alhier. Het schip heeft afmetingen als volgt: lengte 33 M., breedte 6.40 M., holte 2.60 M. en het is groot 125.46 Reg. ton netto en 199.75 Reg. ton bruto. Voor de voortstuwing is in de motorkamer opgesteld een twee-tact Brons motor van 150 p.k. Verder bevind zich hier nog een 6 p.k. Lister motor voor de aandrijving van een compressor, een lenspomp en een dynamo. De verlichting geschiedt geheel electrisch. Aan dek bevindt zich achter den mast een dubbelwerkende motarlier, welke is voorzien van een 12 p.k. Lister motor. Deze motor kan tevens bij het snelheffen der ankers worden gebezigd. Het schip, dat op de proefvaart zeer goed voldeed, is voorzien van een stroomlijnroer en behaalde een snelheid van 8 1/2 mijl. Na den proeftocht werd het met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.

1934-07-12: Op 12-07-1934 als DELTA, zijnde een motorschip, groot 565.87 m3, liggende te Delfzijl, door A. Kielema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Nieveen, schipper te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1656 Z GRON 1934 op het achterschip in het dek (verhoogd achterdek) achter licht kap van de motorkamer.

1934-07-30: NvhN 30-07-1934: Het alhier thuisbehoorende motorschip DELTA, kapt. Nieveen, liep heden met defecten motor binnen. Het is beladen met zout op reis van Mlddlesborough met bestemming Veile en zal de schade alhier herstellen.

1936-09-00: De Eemsbode 22.09.1936: Het motorschip 'DELTA', kapitein Nieveen arriveerde zondagmorgen j.l. te Delfzijl als bijlegger, wegens motorschade. Het schip is met kolen beladen op weg van Goole naar Glückstadt (Elbe) en zal vanavond na herstel der schade, weer vertrekken.

1937-06-10: NvhN 11-06-1937: Delfzijl, 10 Juni. Het motorschip DELTA, kapt. Nieveen, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met tarwe van Londen met bestemming Aarhuus. Later vervolgde het de reis weer.

1937-07-26: NvhN 27-07-1936 : Delfzijl, 26 Juli. Het, motorschip DELTA, kapt. Nieveen, kwam hier heden ledigsscheeps van Rotterdam binnen. Het zal alhier bij de werf van de Gebr. Niestern, diverse schade, bekomen bij het laden van tarwe uit het zeilschip Herzogin Ceciele, repareeren.

1937-09-17: NvhN 17-09-1937: Delfzijl. Het m.s. DELTA, kapt. Nieveen, liep hier heden binnen met lichte motorschade. Het schip is op weg van Urmitz met bestemming Pillau en het zal hier repareeren.

1939-08-11: Eemsbode, 11.08.1939: M.S “DELTA“ veranderd van eigenaar. Het motorzeeschip “DELTA“ kapitein H. Nieveen in 1934 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Niestern te Delfzijl is verkocht aan kapitein L. Davids van Delfzijl. De “DELTA“ is voorzien van een 150 PK Brons motor en is circa 345 ton.

1940-05-00: Op 16 mei 1940 ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. Bevrachting door Freight Express Ltd te Londen. Nam van 26 mei tot 1 juni 1940 deel aan de Operatie 'Dynamo' (Evacuatie van Duinkerken) en redde 503 personen van de geallieerde troepen. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.

1948-02-16: Leeuwarder Courant 16-02-1948: De „DELTA" ramde de Battersea bridge. Een Nederlandse vrachtboot van 200 ton de „Delta", zo meldt Agence France Presse, is bij het afzakken van de Theems in botsing gekomen met Battersea-bridge. De 31-jarige kapitein, Hendrikus Oosting werd gewond, maar zijn toestand baart geen zorg. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis van Fulham. Zijn vrouw liep lichte verwondingen op. De „Delta" liep averij op aan het stuurhuis en aan de commandobrug, de trechter-ventilatoren werden van het dek geveegd, terwijl het roer totaal defect geraakte. De Battersea bridge liep schade op aan het ijzerwerk. De „Delta" is het eigendom van de rederij Davids te Delfzijl.

1950-01-27: Op weg van Newburg naar Londen op de Theems ter hoogte van de Tower Bridge aangevaren door het Britse kolenschip 'Colonel Crompton'. Het zonk binnen vier minuten maar de bemanning werd gered. Op 4 februari geborgen, voorlopig hersteld, en op eigen kracht naar de werf van Sander in Delfzijl gevaren voor reparatie’s en hermotorisatie.
NvhN 27-01-1950: Vanochtend vroeg is het 240 ton metende motorschip DELTA van de rederij Davids uit Delfzijl, komende met een lading macadam van Newburgh, na een aanvaring met het Britse kolenschip Colonel Crompton vlak bij de Tower Bridge in de Theems gezonken. De aanvaring met de bijna 1500 ton metende boot van de British Electricity Authority geschiedde om ongeveer vier uur. Het was donker en boven de rivier hing een zware mist, waardoor het zicht op het moment van de botsing slechts 10-15 meter bedroeg. Een wachtsman van een nabijgelegen motorschip verklaarde dat hij in het Nederlands hoorde roepen door enkele mensen. Ook hoorde hij fluiten. Hij zag het rode licht van de Delta overhellen en onder water verdwijnen. Binnen vier minuten was de Groninger coaster gezonken. Politieboten en sleepboten — het is ter plaatse druk op de Theems; de Londense zakenwijk ligt slechts enkele honderden meters van de plek waar het ongeval geschiedde — ontstaken de zoeklichten. Gelukkig lag de loodsboot nog langszij van de Delta, welke op weg was naar Wandsworth, dat boven Londen is gelegen. De uit zes koppen bestaande bemanning van de Delta werd binnen 20 minuten na de aanvaring aan land gebracht. De aanvaring gebeurde in een bocht van de rivier. Er was juist een loods aan boord gekomen. De twee zoons van de loods, die de bemanning van het loodsbootje uitmaakten, hoorden de aanvaring gebeuren. Zij konden snel hulp bieden; overigens geen minuut te vroeg. Volgens de loods is een lid der bemanning, Kraker, op het laatste ogenblik overboord gesprongen. Hij kon worden opgepikt. De rest van de bemanning en de loods konden in het loodsboot je overstappen. De Theems is voor deze Groninger coaster. Geen prettig vaarwater. Enkele jaren geleden n.l. kwam de Delta te Vauxhall in botsing met een brug, waardoor een enorme dekschade werd aangericht, terwijl kapitein Oosting uit Stadskanaal, die ook nu het bevel voerde, bij die gelegenheid een oor verloor. De Delta is in het vaarwater gezonken. Men vermoedt, dat het schip kan worden gelicht. Er is een wrakboei gelegd op de plaats van de scheepsramp.
NvhN 04-02-1950: M.s. DELTA niet verloren. Het onlangs op de Theems gezonken te Delfzijl thuis behorende m.s. Delta blijkt niet verloren te zijn. Het schip, dat opzij lag, is thans rechtgezet en er wordt getracht de lading te lossen. Voorlopige dichting zal plaats vinden, waarna het schip in een dok geheel zal worden hersteld.

1962-12-09: NvhN 10-12-1962: De 200 ton metende kustvaarder 'Hendrik-B', die vaart bij Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf te Delfzijl, is vandaag voor de Zweedse noordoostkust bij de vuurtoren van Bonden aan de grond gelopen. De vijf bemanningsleden verlieten het schip, dat leek te zinken, met de sloep. Na de eerste radiotelefonische noodmelding van het schip voeren reddingsboten van Bredskaer en Jaerness en het radiostation Hernoesand uit. De bemanning werd uiteindelijk behouden aan boord van een loodsboot genomen. Uit Holmsund vertrok het bergingsvaartuig 'Neptun' naar de verlaten 'Hendrik-B'. Toen het echter duidelijk werd dat de 'Hendrik-B' niet zou ondergaan maar zou blijven drijven, gingen de kapitein en een loods terug aan boord. Ze slaagden erin de motor in werking te stellen. Het boegdeel stond onderwater, maar de machinekamer was droog. Zelfs al zou de 'Hendrik-B' geheel onderlopen, dan zou ze toch nog blijven drijven op haar houtlading. De kapitein en de loods hebben het schip in de richting van het loodskantoor van Jaernaes gestuurd met een snelheid van drie knopen en de hulp van een loodsboot.

1969-12-00: In 12.1969 uit de zeevaart genomen. Op 20.07.1970 gaat ze naar de binnenvaart en wordt teboekgesteld als "CAROLINA" van Broer Panman, schipper te Groningen. Ze krijgt op 24-09-1970 als CAROLINA, zijnde een stalen motorschip, metende 359.821 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen No. G 12436N d.d. 15-06-1970, liggende te Rotterdam, door C.P. de Jong, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, brandmerk 4340 B GRON 1970 ingebeiteld op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van de luchtschacht M.K. op het verhoogd achterdek, 5.24 m. uit hekplaat. 0.40 m. uit lengteas 1.50 m. uit dek. (Opm.: De vermelde oude merken 1656 Z GRON 1934 zijn vernietigd.) Ze wordt dan omschreven als: motorschip, hebbende 1 dek, een voorpiektank, volkslogies en kettingbak, verder een laadruim, een machinekamer waarin een Bronsmotor van 150 Pk is geplaatst, motornummer 6288, welk nummer is aangebracht op de voorste cylinder boven de deksel, achterpiektank met verhoogd achterdek waarin verblijven met stuurhuis a/h dek.

1977-00-00: In de zomer van 1977 voor de sloop naar België verkocht. Arriveerde in 08.1977 in Gent. Op 21.12.1977 wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald.

Ship Masters Data

Images


Description: De proefvaart en oplevering van de 'Delta' op 11 juli 1934
Image type: Photo

Description: Delta 1934
Image type: Photo

Description: Delta 1934 in 1950 gelicht na een aanvaring op de Thames.
Image type: Photo

Description: Hendrik- B 1934 ex Delta.
Image type: Photo

Description: Hendrik- B 1934 ex Delta in de Hollandsche IJssel ca. 1968.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: Carolina 1934 ex Hendrik-B ex Delta in 1972.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Carolina 1934 ex Hendrik-B ex Delta in 1972.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NvhN 270150
DELTA in de Theems gezonken Na aanvaring met kolenboot - Bemanning gered.
Vanochtend vroeg is het 240 ton metende motorschip DELTA van de rederij Davids uit Delfzijl, komende met een lading macadam van Newburgh, na een aanvaring met het Britse kolenschip COLONEL CROMPTON vlak bij de Tower Bridge in de Theems gezonken.
De aanvaring met de bijna 1.500 ton metende boot van de British Electricity Authority geschiedde om ongeveer vier uur. Het was donker en boven de rivier hing een zware mist, waardoor het zicht op het moment van de botsing slechts 10 à 15 meter bedroeg. Een wachtsman van een nabijgelegen motorschip verklaarde dat hij in het Nederlands hoorde roepen door enkele mensen. Ook hoorde hij fluiten. Hij zag het rode licht van de DELTA overhellen en onder water verdwijnen. Binnen vier minuten was de Groninger coaster gezonken. Politieboten en sleepboten — het is ter plaatse druk op de Theems; de Londense zakenwijk ligt slechts enkele honderden meters van de plek waar het ongeval geschiedde — ontstaken de zoeklichten. Gelukkig lag de loodsboot nog langszij van de DELTA, welke op weg was naar Wandsworth, dat boven Londen is gelegen. De uit zes koppen bestaande bemanning van de DELTA werd binnen 20 minuten na de aanvaring aan land gebracht. De aanvaring gebeurde in een bocht van de rivier. Er was juist een loods aan boord gekomen. De twee zoons van de loods, die de bemanning van het loodsbootje uitmaakten, hoorden de aanvaring gebeuren. Zij konden snel hulp bieden; overigens geen minuut te vroeg.
Volgens de loods is een lid der bemanning, Kraker, op het laatste ogenblik overboord gesprongen. Hij kon worden opgepikt. De rest van de bemanning en de loods konden in het loodsbootje overstappen. De Theems is voor deze Groninger coaster geen prettig vaarwater
Enkele jaren geleden namelijk kwam de DELTA te Vauxhall in botsing met een brug, waardoor een enorme dekschade werd aangericht, terwijl kapitein Oosting uit Stadskanaal, die ook nu het bevel voerde, bij die gelegenheid een oor verloor.
De Delta is in het  vaarwater gezonken. Men vermoedt, dat het schip kan worden gelicht. Er is een wrakboei gelegd op de plaats van de scheepsramp.