Name ship: DEMOCRAAT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1906
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 501 LEID 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepsbouw Maatschappij v/h J. J. Croles, IJlst, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1906-09-00
Delivery Date: 1906-12-13
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 91.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 86.00 Net tonnage
Deadweight: 185.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 27.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.80 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.60 Meters Depth, moulded
Draught: 2.20 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1916-00-00: In april / mei 1916 voorzien van motor, 2-cyl. 2-tact Kromhout-Ruwoliemotor, 9-9 1/2. 45 PK

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-12-13 DEMOCRAAT
Manager: Albert de Jonge, Groningen, Netherlands
Owner: Albert de Jonge, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMBD
Additional info: 191? thuishaven Rotterdam

Date/Name Ship 1917-06-20 DEMOCRAAT
Manager: Hendrikus Klaasz. en Thomas Martinus Blans, Zaandam, Netherlands
Owner: Reederij van de Motorschoener 'Democraat', Zaandam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandam / Netherlands
Callsign: NMBD
Additional info: Aankoop som NLG 46.000,-

Ship Events Data

1906-12-15: Dagregister deel 15 nummer 136, den dertiende December 1900 zes. Verklaring van eigendom. Ik ondergeteekende, Albert de Jonge, wonende te Groningen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het tweemast stalen gaffelschoenerschip genaamd “Democraat”, gebouwd te IJlst, werf Carolus, hebbende ijzeren dekken, twee masten zijnde groot bruto 100 tonnen van 2.83 m3, thans liggende te IJlst en gevoerd wordende door den schipper eigenaar. Leiden, 15 December 1900 en zes. (Get. A. de Jonge.) (In de kantlijn staat bijgeschreven: 501 en het stalen schoenerschip “Democraat”, bewijs van inbranding afgegeven door den scheepsmeter E. Koens te Leeuwarden 22 Dec. 1906.

1910-08-27: NRC 27.08.1910: Maassluis 27 augustus: De schoener 'Democraat' is op de haven van Maassluis gekomen om eenige beloopen schade aan de voorzeilen te herstellen.

1919-08-15: Final Fate: Onderweg van Rotterdam naar Nyhamn (Zweden) met een lading ijzeraarde, tijdens slecht weer slagzij gemaakt, defect aan motor en verlaten. Vergaan 20 mijl van Sylt; het schip is in de branding stukgeslagen. Twee van de 4 bemanningsleden (de kapitein en stuurman) omgekomen doordat hun reddingsboot in de branding van Sylt omsloeg.

Op 15-08-1919, op de reis van Rotterdam naar Nyhamn (Sundsvall district), lek geraakt 20 zeemijl Z.W. van Sylt , 2 mensenlevens vielen hierbij te betreuren. n.l. de kapitein en de stuurman. In Rotterdam werd een lading ijzeraarde geladen, die met bakken werd gestort en in het ruim werd getrimd onder de luiken vlak en naar voren aflopend. Het ruim was ongeveer driekwart vol. Op 12 augustus vertrokken uit Rotterdam, aanvankelijk was het goed weer tot 15 augustus de wind aantrok en het ruw weer werd met NNW wind en hoge zee. In de loop van de morgen bemerkte men dat het schip slagzij over stuurboord kreeg en water maakte. De pompen werden aangezet, maar al snel pompte men ook ijzeraarde mee zodat de boel verstopt raakte. De hoofdmotor raakte defect, zodat men verder op de zeilen alleen was aangewezen. Het schip werd met de kop op de wind gedraaid, waarna het recht kwam te liggen doch kort daarna over BB scheef viel, de slagzij steeds verder toenam en de verschansing onder water verdween en het water gelijk met het luikhoofd kwam te staan. De ‘Democraat’ was toen ter hoogte van Sylt ( Sleswig Holstein). De lichten van de kust waren zichtbaar. De toestand was nu zo ernstig dat men van boord ging. Tijdens het vaarklaar maken van de boot, stootte de boot diverse malen tegen de huid en raakte lek. Dat lek werd zo goed mogelijk gedicht. Men roeide naar de kust en kwam om 13.00 in de branding bij Sylt waar de boot omsloeg de beide matrozen zagen kans op de omgeslagen boot zich in veiligheid te stellen. De stuurman zonk al snel weg en verdronk. De kapitein hield zich nog zwemmende enige tijd boven water, maar toen men hem op het strand haalde, bleek hij te zijn overleden. De matrozen zijn te Westerland (Sylt) opgenomen en verpleegd. De ‘Democraat’ is later in branding stuk geslagen en wrak geworden.

Ship Masters Data

Images

Sources