Name ship: COURIER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category:
Propulsion:
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 20.60 Meters Registered
Beam: 6.48 Meters Registered
Depth: 2.44 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry

Ship History Data

Date/Name Ship 1816-00-00 JONGE MARIA
Manager: R. Mees & Zonen, Rotterdam, Netherlands
Owner: R. Mees & Zonen, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1817-05-08 COURIER
Manager: Samuel Dunlop, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1821-08-21 COURIER
Manager: Jan Warner Köhne, Zaandam, Netherlands
Owner: Jan Warner Köhne, Zaandam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Acte d.d. 8 mei 1817    COURIER
Samuel Dunlop (1/3e part),
L.F. de Bruyn (1/3e part en boekhouder) en
Auke van Dijk (1/3e part), allen te Rotterdam

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Onbekend
College:
Flagnumber: 0
Other information: JONGE MARIA, mogelijk Surinaamse zeebrief

Date from: 1817
Captain: Dijk, Auke van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1817 – 1821 COURIER

Date from: 1821
Captain: Hinrichsen, Lodewijk August
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1821 – 1822 COURIER

Date from: 1822
Captain: Clausen, E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1822 – 1823 COURIER

Date from: 1823
Captain: Schackel, Peter
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1823 – 1828 COURIER

Images

Sources


Year: 1816-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520.1817.251
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.17
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-98
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074/1420-1828-21
AC = Amsterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1817

Op 20-05-1817 wordt voor de COURIER, door Samuel Dunlop uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

RC 090817
Rotterdam, 8 augustus. Te Helvoetsluis binnengekomen de COURIER, A. van Dyk van Dantzig.
RC 040917
Te Rotterdam ligt in lading naar: Suriname, het Brikschip de COURIER, kapitein Auke van Dyk, om den 22 september te vertrekken.

Op 17-09-1817 wordt voor de COURIER, door Samuel Dunlop uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

RC 021017
Rotterdam, 1 oktober. Heden zeilde uit de Maas het schip de COURIER, A. van Dyk naar Suriname.

1818

RC 070318
Amsterdam, 5 maart. Volgens een brief van Surinamen, van den 15 december (opm: 1817), zou in de eerste dagen van februari van daar vertrekken het schip de VROUW GERARDA, kapt. M. Jurgens, alsmede dat onder de schepen, welke het eerst de terugreis uit de Kolonie zouden aannemen, zich bevonden de COURIER, kapt. A. van Dyk, ELISABETH EN ANNA, W. Trippensé, en de ZEEMEEUW, kapt. L. de Vries, alle te Rotterdam thuis behorende en deels derwaarts en deels naar Amsterdam gedestineerd.
RC 120518
Kapt. R. Muuring, RESOLUTION, van Oleron; dezelve rapporteert, dat hij den 7 dezer, bij de Cingels, in goeden staat heeft gepraaid de brik de COURIER, A. van Dyk komende van Suriname en gedestineerd naar Amsterdam.

Op 23-06-1818 wordt voor de COURIER, door Samuel Dunlop uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

1819


RC 130519
Rotterdam, 12 mei. Den 11de arriveerde in de Maas de COURIER, A. van Dijk van Suriname.

Op 14-07-1819 wordt voor de COURIER, door L.H. de Bruyn uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

RC 280919
Te Rotterdam ligt in lading naar: Suriname: het Brikschip de COURIER, kapt. Auke van Dijk, zijnde de kajuit zeer goed ingericht voor passagiers; vertrekt den 10 oktober, op verbeurte van de vracht.

Op 28-09-1819 wordt voor de COURIER, door L.H. de Bruyn uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

RC 131119
Rotterdam, 12 november. Van Den Briel uitgezeild de COURIER, A. van Dijk naar Suriname.

1820

OHC 130520
Amsterdam, 10 mei. Te Helvoet binnengekomen de COURIER, A. van Dijk van Suriname.
RC 290620
Te Rotterdam ligt in lading naar: Suriname: het Brikschip de COURIER, kapt. Auke van Dijk, om den 15 juli te vertrekken.

Op 29-06-1820 wordt voor de COURIER, door L.H. de Bruyn uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Auke van Dijk.

RC 260820
Londen, 22 augustus. Het schip (opm: brik) de COURIER, A. van Dijk, van Rotterdam naar Suriname, den 19 dezer te Cowes binnengelopen, heeft den 20 dito de reis voortgezet.

1821 

RC 280721
Rotterdam, 27 juli. Den 27 arriveerde in de Maas het schip de COURIER, A. van Dijk, van Suriname.

Op 30-10-1821 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Lodewijk August Hinrichsen.

1822

Op 14-10-1822 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. E. Clausen.

1823

Op 02-10-1823 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.
 

AC 221023
Texel, 20 oktober. Heden zijn alhier uitgezeild de schepen IDA ALEIJDA (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA), kapt. Jacob Klaasz Sipkes, naar Batavia; COURIER, kapt. P. Schakel (opm: brik, kapt. P. Schackel), van Zaandam naar Rio de Janeiro.

1824

OHC 240424
Arrivementen: Te Rio de Janeiro den 24 januari het schip de COURIER, kapt. P. Schackel van Amsterdam.
OHC 260624
Amsterdam, 24 juni. Den 23 juni bij Texel binnengekomen het schip de COURIER, kapt. P. Schackel van Rio de Janeiro.


Op 20-09-1824 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.


1825 

RC 150125
Amsterdam, 13 januari. Den 9 dezer lagen in het Nieuwe Diep de volgende schepen, welke gedeeltelijk sedert de maand september op gunstige wind wachtten, om naar zee te zeilen, als: AMPHITRITE, kapt. S. Mijnders, naar Kaap de Goede Hoop; ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, en de COURIER, kapt. P. Schakel, naar Rio de Janeiro.

Op 17-09-1825 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.

Op 14-10-1825 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.
 

AC 031125
Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Holllandsche Kanaal:
Den 24 oktober, de COURIER, kapt. Peter Schackel, van Amsterdam naar Curaçao.
AC 151125
Texel, 13 november. Uitgezeild: WELVAART, kapt. C. Coert, naar Berbice; COURIER, kapt. P. Schackel, naar Curaçao.
AC 011225
Posities van schepen: Te Cowes, LEMMER, kapt. Tammes en de COURIER, kapt. P. Schakel, beide van Amsterdam naar Curaçao.

1826

OHC 210326
Arrivementen: Den 10 januari te Curaçao de COURIER, P. Schackel van Amsterdam.
RC 180426
Amsterdam, 16 april. Scheepvaartberichten: Het schip de COURIER, kapt. P. Schackel, gemeld te Texel binnengekomen van Curaçao, is in de nacht van den 12 en 13 dezer door stormweer van deszelfs anker gespild en op de  Zuidwal aan de grond gedreven; zijnde vervolgens in vlot water gekomen en in het Nieuwe  Diep gebracht.

Op 01-06-1826 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.

RC 130626
Amsterdam, 11 juni. Van Texel uitgezeild P. Schackel naar Havanna.
AC 260926
Texel, 24 september. Arrivementen: Te Havanna aangekomen, COURIER, kapt. Schakel, van Amsterdam.
OHC 051026
Amsterdam, 4 oktober. Den 3 dezer is in Texel binnengekomen het schip de COURIER, kapt. P. Schakel, van Havanna.

Op 10-11-1826 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel. 

AC 241126
Texel, 22 november. Uitgezeild: COURIER, kapt. P. Schackel, naar Havanna.
AC 011226
Texel, 29 november. Binnengekomen: COURIER, kapt. P. Schackel, naar Havanna bestemd.
OHC 191226
Amsterdam, 18 december. De 16 dezer is van Texel uitgezeild P. Schackel naar Havanna.

1827

Op 09-06-1827 wordt voor de COURIER door J.W. Köhne uit Zaandam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Peter Schackel.

RC 190627
Amsterdam, 17 juni. Sedert onze laatste van Texel uitgezeild P. Schackel naar Havanna.
OHC 161027
Amsterdam, 15 oktober. Den 13 oktober bij Texel binnengekomen de COURIER, kapt. P. Schackel van Havanna, ligt in quarantaine.

1828

RC 140228
J. Corver en J. Boelen,makelaars, zullen op maandag den 3 maart 1828, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen : Een extraordinair welbezeild Nederlands gekoperd brikschip, genaamd de COURIER, gevoerd door kapitein P. Schakel(opm: P. Schackel), lang 20 ellen 60 duimen, wijd 6 ellen 48 duimen, hol 2 ellen 44 duimen en het verdek 1 el 16 duimen, Nederlandse maat. Breder bij den inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de makelaars M. Teveltrup en J. Teveltrup, te Zaandam.


Op 27 maart 1828 wordt de zeebrief van de COURIER teruggezonden met de mededeling: schip verkocht.
In april wordt zij doorverkocht voor de sloop.