Name ship: COLLETTA ET CHARLOTTA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Galjas
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: wood, oak, sheathed with zinc
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 75.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 19.30 Meters Registered
Beam: 3.62 Meters Registered
Depth: 3.04 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1811-00-00 CHERCHE-APRЀS
Manager: Petrus van der Beken, Brussels (Bruxelles), Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Petrus van der Beken, Brussels (Bruxelles), Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Brussels (Bruxelles) / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1817-03-00 COLLETTA ET CHARLOTTA
Manager: Serruys-Van der Heyde en P. van der Beke, Ostend (Oostende), Netherlands
Owner: Serruys-Van der Heyde en P. van der Beke, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1820-00-00 COLLETTA ET CHARLOTTA
Manager: Jean Hubert Serruys, Ostend (Oostende), Netherlands
Owner: Jean Hubert Serruys, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1825-10-22 JULIANA
Manager: Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Owner: Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 8.000,-

Date/Name Ship 1834-03-00 JULIANA
Manager: Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Verkopers van COLLETTA EN CHARLOTTA op 25 oktober 1825:

Auguste Serruys van zijn voormalige koophandelhuis Serruys-Van der Heyden & C°, doch thans consul der Nederlanden en agent der (Nederlandsche) Handel-Maatschappij te Lima (Peru) (3/8e part)
Petrus Van der Beken, fabrikant te Brussel (3/8e part)
Frans Alexander Claeys, kapitein van het schip (2/8e part)

Ship Events Data

1820-11-00: Type: Refloated
In november 1820 is de COLLETTA ET CHARLOTTA, kapt. F.A. Claeys, na bekomen aanzeiling, bij Ramsgate gezonken maar werd geborgen.

1834-01-03: Type: Damaged
Op 3 januari 1834 kwam de JULIANA, kapt. F. Poodst, Oostende binnen met aanzienlijke (onbekende) schade.

1838-04-00: Type: Demolished
Final Fate: In april 1838 moet de JULIANA, kapt. F. Poodts, in Rotterdam aan een sloper zijn verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1811
Captain: Vangelve
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1816
Captain: Claeys, François Alexandre
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Kievijt, O.
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Borkum circa 1793

Date from: 1831
Captain: Poodts, Frederik
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Oostende 1796

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: RA - Beveren Archiefnummer, Ant.512.0044.00132.162
N.A. Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.298
N.A. Den Haag, toeg.nr. 2.08.01.07, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Lloyd’s Register of Ships online
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
De heer Luc van Coolput, Antwerpen (L.v.C.)
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
CVA = Courier van Amsterdam
DC = Dordtsche Courant
GVG = Gazette van Gend
LCO = Leydsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
PLDA = Public Ledger and Daily Advertiser, London
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

Over het bouwjaar heeft Marhisdata geen onomstotelijk bewijs gevonden. De Lloyd’s Registers uit 1818 – 1820 geven 1806 als bouwjaar aan, en Oostende als de plaats waar het schip was gebouwd. Dat de galjas in Oostende zou zijn gebouwd is niet erg waarschijnlijk; dit scheepstype stamt uit de Oostzee en is voor zover bekend in de Nederlanden niet gebouwd.
Bureau Veritas noemt in haar register van 1838 als jaartal 1809.
Bij gebrek aan meer informatie zullen we het met deze onzekerheden moeten doen.

1811

CVA 270211

Te Oostende is aangekomen CHERCHE-APRЀS (opm: galjas), kapt. Vangelve, van Londen.

1817

PLDA 180117
Londen, 17 januari. Shipping Intelligence Custom House. Vertrokken CHERCHE-APRЀS (opm: galjas, thuishaven Oostende), kapt. F.A. Claeys, naar Oostende.

Op 4 maart 1817 werd een zeebrief aangevraagd voor de COLLETTA ET CHARLOTTA door Serruys-Van der Heyde en P. van der Beke, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein. Deze aanvraag werd in advies gehouden in afwachting van een eigendomstitel, d.w.z. het bewijs van eigendom van de voormalige CHERCHE-APRÈS. Mogelijk was in Den Haag verwarring ontstaan doordat kapt. Claeys tevoren schipper van de CHERCHE-APRÈS was geweest. Van der Beke, Brussel, volgens André Delporte, Luik, de eigenaar, had in 1817 waarschijnlijk een belangrijk aandeel verkocht aan Serruys en Van der Heyde, hetgeen werd gesymboliseerd door de verandering van scheepsnaam. Nadat de koopakte was overgelegd werd de zeebrief op 12 maart 1817 alsnog verstrekt.
Op 6 oktober 1817 werd voor deze combinatie een Turkse Pas afgegeven voor een reis van Oostende naar Faro, Zuid-Portugal.

1818

MCO 210418
Vlissingen, 18 april. Gisteren is van Antwerpen naar zee gezeild de COLLETTA ET CHARLOTTA (opm: Zuid-Nederlandse galjas, ex- CHERCHE-APRЀS), kapt. J.A. Claeys, met tarwe en garst naar Londen.

Op 7 september 1818 werd een Turkse Pas voor een reis van Oostende naar Portugal verstrekt voor de COLLETTA ET CHARLOTTA, aangevraagd door Serruys-Van der Heyde, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein.

1819

Op 14 maart 1819 was een wet aangenomen houdende ‘Algemeene bepalingen op het stuk der Zeebrieven en Turksche Paspoorten’. Hierin werd o.a. neergelegd dat uitsluitend aan in de Nederlanden gebouwde schepen een zeebrief kon worden verstrekt, tenzij kon worden bewezen dat een buitenslands gebouwd schip reeds een Nederlandse zeebrief bezat. Om een en ander aan te tonen werd op 4 juni 1819 een kopie bewijs van eigendom afgegeven, waarna op  17 juli 1819 aan Serruys-Van der Heyde te Oostende voor de COLLETTA ET CHARLOTTA ten name van François Alexandre Claeys als kapitein alsnog de zeebrief werd verstrekt. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas voor een reis naar Portugal verleend. Deze Turkse Pas werd op 4 januari 1820 geroyeerd.

OHC 160919
Amsterdam, 14 september. Den 9 september is van Portsmouth vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: galjas) COLLETTA ET CHARLOTTA, kapt. Claeys, naar Bilbao.

1820

Op 12 augustus 1820 werd een Turkse Pas voor een reis naar Portugal verstrekt voor de COLLETTA ET CHARLOTTA, aangevraagd door J.H. Serruys, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 2 januari 1821 geroyeerd.

OHC 161120
Amsterdam, 14 november. Het schip COLETTE, kapt. Claeys (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, thuishaven Oostende, kapitein F.A. Claeys), van Villanova naar Oostende, door aanzeiling van een schip zware schade bekomen hebbende, is uit dien hoofde naar Ramsgate zeilende, bij het inkomen van die haven tegen het Steenhoofd geraakt en dadelijk gezonken, de lading wordt geborgen. (opm: zie GVG 000121; ook het schip werd geborgen en bleef in de vaart)

1821

GVG 000121
Maandag den 8 januari 1821, ten tien uren voor middag, uit krachte van vonnis verleend door de regtbank van koophandel, zittende te Oostende, zullen aldaar voor rekening van die het aangaat, openbaarlijk verkogt worden de volgende goederen, te weten:
Omtrent 8.257 kabazen vijgen, in gehele en kwarten van kabazen (opm: hengselmanden), en 11 balen zoete amandels, alle meer ofte min door het zeewater beschadigd; 100 bossen riet en een partij kurk, alle liggende in het pakhuis no. 5, op de bassin te Oostende, en voortsgekomen van de lading van het Nederlands schip COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, thuishaven Oostende, zie OHC 161120), kapitein Frans Alexander Claeys, komende van Villa-Nova, en lest van Ramsgate.
De goederen zullen twee dagen voor de verkoping kunnen bezigtigd worden.
Elk zegge het voords.
RC 120621
Amsterdam, 10 juni. Het schip COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, ook wel COLLETTA EN CHARLOTTA, thuishaven Oostende), kapt. Claeijs, van Ostende naar Liverpool, te Penzance binnengelopen, heeft den 30 mei de reis vervolgd.
RC 120721
Rotterdam, 11 juli. Van Vlissingen wordt van den 7 gemeld: Van den 1 tot den 7, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen; LOUISA WILHELMINA, J. Lofgreen (opm: brik, thuishaven Gent, kapt. Jan Gaspar Lovgreen); de VROUW JACOBA, J.J. Rink; de COLETTE CHARLOTTE (opm: COLLETTA ET CHARLOTTA), F.A. Claeijs, en de MARIA, J. Logreen (opm: J.C. Lovgreen), van Liverpool; de GOEDE HOOP, H.U. de Groot, van de Marennes; de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, van Liverpool; LOUISE, J. le Bas, van IJerseij; de VERWACHTING (opm: brik, thuishaven Oostende), P. Maass, van Liverpool; de ONDERNEMING, J. Veerman, van Havre-de-Grace; de TWEE GEZUSTERS, J.A. Balleer, van Dantzig (opm: Gdansk); de TWEE GEBROEDERS, H.T. Hut, van Noirmoutier; de ZEELUST, J.C. Lukas, van Petersburg; de TWEE GEBROEDERS, C.J. van der Heide, van de Marennes; de VRIENDSCHAP, J.H. Schipper, van de Marennes; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Jorie, van Havre-de-Grace; CONCORDIA, H.J. Nagel, van Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van de Havana; de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Oleron; de VROUW ANNAGINA (opm: VROUW ANNEGINA), R.W. Huisman, van Liverpool; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, van Noirmoutier; HORA, A.H. Romker, van Bordeaux; WILLEM, J.S. Okkes, van Liverpool; de HARMONIE, B.J. Wijgers, van Noirmoutier, en de VREDE, J.J. Greeven, van St. Martin.

Op 27 juli 1821 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de COLLETTA ET CHARLOTTA, aangevraagd door J.H. Serruys, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein.
Op 10 augustus 1821 werd voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas voor een reis naar Villa Nova verleend. 

RC 101121
Rotterdam, 9 november.  Den 7 is te Vlissingen van Villanova binnengekomen het galjasschip COLLETTE CHARLOTTE (opm: COLLETTA ET CHARLOTTA), kapt. F.A. Claeys, dewelke rapporteert, dat zondag den 4 dezer in het Kanaal, bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), uit de boot zijn gered kapt. Gerrit Johannes, met zijn gehele equipagie, gevoerd hebbende het kofschip AURORA (opm: bouwjaar < 1806), gedestineerd van Rotterdam naar Liverpool, met haver beladen, welk schip in brand was geraakt, en had moeten verlaten worden (opm: zie DC 131121).
DC 131121
Aan boord van het schip COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA), kapt. F.A. Claeys, zo even gemeld, bevinden zich zes man der equipagie van het onlangs in het Kanaal in brand geraakte schip AURORA (opm: kof, zie RC 101121), behorende aan de heren D. Burger & Zoon te Rotterdam.
RC 131121
Rotterdam 12 november. Van Vlissingen wordt van den 8 dezer gemeld: Voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de volgende schepen, welke thans voor Rammekens liggen ten einde aldaar quarantaine te houden, als: de VRIENDSCHAP, J. de Boom, van Malaga; ISABELLA LOUISA (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE), P. Eggers, en COLETTA CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA EN CHARLOTTA), F.A. Claeijs, van Villanova; de COURIER, P.L. Borik, van Valencia en Alicante; de DRIE VRIENDEN (opm: kof), A.R. de Groot, van St. Ubes (opm: Setubal); de MARIE, A. Merrij, van Seville, en de onder de Zuidwatering voor anker liggende en onlangs gemelde brik de VRIENDSCHAP, E.E. de Vries.
RC 241121
Rotterdam, 23 november. Van Vlissingen wordt van den 20 dezer gemeld:
Van hun quarantaine zijn ontslagen de vier volgende schepen: de DRIE VRIENDEN (opm: naar Rotterdam), de VRIENDSCHAP, COLLETTA ET CHARLOTTA en de VRIENDSCHAP (opm: zie RC 131121); alle drie naar Antwerpen bestemd.

1822

Op 9 augustus 1822 werd een Turkse Pas voor een reis naar Villa Nova verstrekt voor de COLLETTA ET CHARLOTTA, aangevraagd door Serruys en van der Heyde, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein.

RC 051122
Rotterdam, 4 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 november:
Het schip COLLETTE CHARLOTTE, Claus (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, ook wel COLLETTA EN CHARLOTTA, thuishaven Oostende, kapt. Alexandre François Claeys), van Vila-Nova naar Ostende, is den 29 oktober te Portsmouth binnengelopen.

Op 16 november 1822 werd een Turkse Pas voor een reis naar Villa Nova verstrekt voor de COLLETTA ET CHARLOTTA, aangevraagd door Jean Hubert Serruys, Oostende, voor François Alexandre Claeys als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 19 februari 1823 geroyeerd.

1825

DC 150125
Vlissingen, 11 januari. Zr.Ms. fregat DIANA, kapt. J.E. Leeuwe van Aduard, is gisteren van hier naar de Middellandse Zee gezeild.
Ook zijn gisteren naar zee gezeild, de volgende, sedert langer of korter tijd alhier ter rede gekomen schepen te weten: DE JULIA, kapt. J.P. Visser, van Sunderland naar Rouen gedestineerd, met steenkolen; LE BENJAMIN, kapt. A. Vidor, van Duinkerken, naar St. Domingo bestemd, met stukgoederen.
Van Antwerpen: DE MARIA, kapt. J. Moffat, naar Londen, met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, naar Batavia, met troepen en gouvernementsgoederen; AMALIA ELISABETH, kapt. C. de Wit, naar Buenos Aires, met buskruit; COLLETTA ET CHARLOTTA, kapt. F.A. Claeys, en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J.C. Zellin (opm: Jean Crétien Zellien), beide naar Rio de Janeiro, met stukgoederen; LA LOUISE, kapt. J. Colas, naar New York, met stukgoederen;
DC 220925
Vlissingen, 17 september. Den 14 en 16 dezer zijn voor Brussel gedestineerd, op onze rede aangekomen: NEPTUNES, kapt. W.A. Bakker, van Petersburg met stukgoederen en meubilair; de DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claassen, van Riga met houtwaren; de VRIENDSCHAP, kapt. F.G. Rhijn, van Palermo en Alicante met zwavel en schumac (opm: soort gras).
Ook zijn, van den 14 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: SARA, kapt. F. Bunnemeijer, van Hull met stukgoederen; NEPTUNES, kapt. R. Petit, met huiden en verfhout en COLLETTA EN CHARLOTTA, kapt. F.A. Claeys, met huiden en aambeelden, beide van Rio de Janeiro;
AC 171025
Advertentie. Openbare verkoping, van het sterk en snelzeilend galjas schip COLLETTA EN CHARLOTTA, met zink beslagen en verdubbeld.
De scheepsmakelaar J.B. Fleurij zal op zaterdag den 22 oktober 1825, des namiddags ten twee ure, op de makelaarskamer, boven de Beurs, te Antwerpen, ten overstaan van de deurwaarder F. Degenaert, publiek te koop veilen: het sterke en snelzeilende Nederlandse galjas schip, COLLETTA EN CHARLOTTA, gevoerd door kapt. J.A. Claeys, van Rio de Janeiro aangekomen; groot omtrent 75 lasten, lang binnen steven, 19 ellen, 30 duimen; breed binnen de wegeringen, 3 ellen, 62 duimen; diep van op de wegeringe tot onder de deksbalk, 3 ellen, 4 duimen; met masten, stengen; ra's, rondhout, staand en lopend want, compleet en verder toebehoren; gelijk hetzelve is liggende binnen het tweede dok, te Antwerpen. Tot verdere onderrichting en bezichtiging van de inventaris, zich te vervoegen bij de heren Js. Serruijs en Comp, kooplieden, of bij genoemde scheepsmakelaars aldaar, alsmede bij de cargadoors Kranenborg en Van Mourik, te Amsterdam.
RC 181025
Advertentie. J.B. Fleurij, scheepsmakelaar, te Antwerpen, zal op zaterdag den 22 oktober 1825, des namiddags ten 2 ure, boven de Beurs aldaar, veilen en verkopen: Het sterk en snelzeilend Nederlands galjasschip COLLETTA EN CHARLOTTA, groot omtrent 75 lasten, met zink verdubbeld en voorzien van een complete inventaris, waarvan visie te bekomen is bij de heren J. Serruijs en Comp, of bij genoemde scheepsmakelaar, alsmede bij Johs. Ooms Ez, cargadoor te Rotterdam. (opm: de galjas werd voor NLG 8.000 van Oostende naar Antwerpen verkocht, nieuwe naam JULIANA en kapitein O. Kievijt)

Op 10 november 1825 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de JULIANA, aangevraagd door J. Serruys & Co., Antwerpen, voor O. Kievijt als kapitein.

1826

DC 160926
Vlissingen, 9 september. De Nederlandse hoeker JULIANA (opm: galjas, ex-COLLETTA EN CHARLOTTA), schipper O. Kievijt, is den 3 september ll., op de hoogte van Goudstaart, gepraaid door schipper M. Erichsen, voerende het Nederlands fregat HARRIET, komende gemelde hoeker van Rio-Grande-de-St.-Pedro, gedestineerd naar Antwerpen, en hebbende toen 91 dagen reis; de HARRIET is gisteren alhier ter rede gekomen.
Van den 10 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen van Londen en JUNO, kapt. Th. Bett van Triest, beide met stukgoederen; CLOTILDA, kapt. H.J. Polter, van Liverpool met stukgoederen; DE BRABANDER, kapt. R.R. de Haan, van Petersburg met potasch en ijzer; JULIANA, kapt. O. Kievijt, van Rio Grande met stukgoederen; THE COURIER, kapt. John Coxon, van Montevideo met huiden; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, van Tremblade met zout; BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman van Londen, met stukgoederen; L’OPOUIO, kapt. Z. Verrier van Mantanzas met suiker en koffie;

1827

MCO 210827
Vlissingen, 18 augustus. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de galjas JULIANA, kapt. O. Kievyt, van Rio-Grande, met huiden.

De in 1827 te verwachten afgifte van een nieuwe zeebrief is in de administratie in Den Haag niet teruggevonden.

1829

Op 9 februari 1829 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JULIANA, aangevraagd door J. Serruys & Co., Antwerpen, voor O. Kievijt als kapitein.

RC 050329
Rotterdam, 4 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSA, kapt. F. Bunnemeyer, DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, JOSEPHINE, kapt. D.T. Moldenhauer en CATHERINA, kapt. M.M. Pott, naar Londen; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Goole; RODUS, kapt. G. Vosmer, naar Santander; REMBRANT, kapt. F. Petersen, naar Malta; DE MARIA, kapt. G. Wordinger, naar Malaga; JULIANA, kapt. O. Kievyt, naar Rio de Janeiro; LA CLEMENCE, kapt. R.R. de Haan, naar Buenos Aires en ST. ANTHONY, kapt. H.C. Jongebloed, naar Bergen.

1830

RC 160230
Amsterdam, 14 februari. De schepen WILHELMINA FREDERIKA, kapt. B.E. Holwedel, van Buenos-Ayres naar Amsterdam en JULIANA, kapt. O. Kievyt, van Rio-Grande naar Antwerpen, zijn de 5e dezer te Dartmouth binnengelopen.
OHC 180230
Den 9de dezer hebben van Dartmouth de reizen vervolgd de schepen JULIANA, kapt. O. Kievyt, van Rio Grande naar Antwerpen, en ALEXANDER MAGNUS, kapt. C.N. Biorn, van Lissabon naar Kopenhagen. (opm: de JULIANA arriveerde 14 februari in Oostende met een lading huiden, L.v.C.)

Nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken die de inleiding vormden tot de Afscheiding door België werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. In een reactie hierop werden bij K.B. nr. 78 van 28 oktober 1830 de zeebrieven ingetrokken van alle (196) schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden. Dat betrof dus ook de JULIANA, die sinds 5 april 1830 van Oostende weer onderweg was naar Rio Grande in Zuid-Brazilië en van deze maatregel voorlopig geen hinder ondervond.

1831

AH 180631
Cowes, 10 juni. JULIANA, kapt. O. Kievijt, van Rio Grande, is den 12de naar Rotterdam vertrokken. (opm: zie OHC 250631; de galjas was ruim 14 maanden van huis geweest, een teken dat het erg moeilijk was geweest om voldoende lading bijeen te sprokkelen)
OHC 250631
Amsterdam, 23 juni. Te Oostende is 13 juni gearriveerd O. Kievyt van Rio de Janeiro.
(opm: In oktober 1830 waren na de Afscheiding bij koninklijk decreet alle zeebrieven van Zuid-Nederlandse schepen ingetrokken. Doordat de consequenties in België nog niet volledig konden worden overzien, zal de lust om de lading huiden en hoorns van de galjas JULIANA in Rotterdam af te leveren [zie AH 180631] niet groot zijn geweest; Antwerpen was na de Afscheiding, de daaruit voortvloeiend vijandelijkheden en de blokkade van de Schelde door Nederland voor een Zuid-Nederlander nog moeilijk bereikbaar, zodat voor Oostende werd gekozen)

L.v.C.
Op 10 juli 1831 vertrok de JULIANA, kapt. O. Kievyt, voor het eerst onder Belgische vlag, van Oostende naar Liverpool, waar het schip op 20 juli arriveerde. Op 9 augustus was de JULIANA terug in Oostende; de lading bestond waarschijnlijk uit zout.
L.v.C.
Op 29 december 1831 zeilde de JULIANA onder kapt. F. Poodts op avontuur naar Brazilië, waar in Rio Grande do Sul een lading huiden werd ingenomen.

1832 - 1833

LCO 200832
Het schip JULIANA (opm: galjas), kapt. F. Poodts, van Rio Grande naar Oostende, is den 12 augustus te Cowes binnengelopen, heeft dien zelfde dag derzelve reis voortgezet. (opm: op 16 augustus te Oostende aangekomen; de lading bestond uit huiden)

L.v.C.
De JULIANA maakte onder kapt. F. Poodts in 1832-1833 nog de volgende reizen:
Vertrek Antwerpen, aankomst Liverpool 29 oktober, aankomst Oostende 21 november; zout.
Vertrek Oostende ?? 1833, aankomst Liverpool 10 mei, aankomst Oostende 4 juni: zout en katoen.
Vertrek Oostende juni, aankomst Liverpool 30 juni, aankomst Oostende 23 juli 1833: zout.
Vertrek Oostende juli, aankomst Havana 15 oktober 1833, terug in Oostende 3 januari 1834, maar met aanzienlijke averij welke in Oostende moet zijn hersteld

1834

Op 17 februari 1834 werd in Den Haag de zeebrief (uit 1829) van de JULIANA, kapt. O. Kievijt, geroyeerd met vermelding zeebrief vervallen resolutie 10 februari 1834. Deze administratieve handeling was nodig omdat er een aanvraag voor een Nederlandse zeebrief in de maak was die zou worden ingediend zodra de zetel van de rederij van Antwerpen naar Nederland, Rotterdam in dit geval, zou zijn verplaatst. Op 22 maart 1834 werd een ‘eerste’ zeebrief (het schip had immers de Belgische nationaliteit gehad) verstrekt voor de JULIANA, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Rotterdam, voor F. Poodts als kapitein.

DC 180334
Hellevoetsluis, 15 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BOUWINA, kapt. F.F. Jansen, van Emden; JULIANA, kapt. F. Poodts, van Ostende; ROTTERDAM PAKET, kapt. J. Henderson, van Newcastle; GUSTAVA, kapt. S.C. Schmidt, van Bordeaux; GUTE HOFNUNG, kapt. D. Jansen, van Duinkerken, en OEFENING, kapt. D. Martens, van Leer. Heden morgen zeilde in zee JEANNETTE, kapt. A. Belllange, naar Havre.
DC 150434
Hellevoetsluis, 12 april. Nog zeilden in zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schip, naar Lissabon; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Liverpool; JULIANA, kapt. F. Poodts, naar Havannah. (opm: van de galjas JULIANA was op 22 maart in Rotterdam de Belgische vlag ingewisseld voor de Nederlandse)
DC 141034
Vlissingen, 11 oktober. Heden morgen zeilden naar zee: STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, naar Batavia; JULIANA, kapt. F. Poodts, naar St. Thomas; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Newcastle; MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Bergen, en LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, naar Jersey.

1835

RC 230635
Rotterdam, 22 juni. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JULIANA, kapt. F. Poodts, van Matanzas.
RC 060835
Rotterdam, 5 augustus. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en zeilden JULIANA, kapt. F. Poodts, naar Havanna en TICKLER, kapt. G.G. Keyzer, naar Petersburg en de 4e dezer, des morgens, WILLEMINA GEZINA, kapt. L.N. Baas, naar Petersburg’
RC 311235
Rotterdam, 30 december. De 29e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JULIANA, kapt. F. Poodts, van Matanzas (opm: op Cuba) en SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, van Lissabon en de 30e, des morgens, KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon.

1836

DC 020136
Hellevoetsluis, 30 december. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JULIANA, kapt. F. Poodts, van Mantanzas, en SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, van Lissabon. Heden morgen arriveerden uit zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon.
AH 250136
Advertentie. C. Rueb, J. Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening om, ten overstaan van mijnheer griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, op dinsdag de 26e januari 1836, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis, op de Geldersche kade, te verkopen, 198 kisten beschadigd blond Havana suiker, benevens 2 lege kisten, alhier zo gelost uit het schip JULIANA, kapt. F. Poodts, van Matanzas, liggende in ’s Rijks Algemeen Entrepot, in de Boompjes A 97 en aldaar daags voor en op dag van de verkoop te zien.
DC 230236
Hellevoetsluis, 20 februari. Gisteren namiddag zeilden in zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, ELIZA, kapt. J.G. Molenaar, en JOHANNA, kapt. E. Bergman, allen naar Batavia; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Suriname; JULIANA, kapt. F. Poodts, naar Havanna; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Gibraltar; JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, naar Baltimore;
DC 010936
Hellevoetsluis, 30 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JULIANA, kapt. F. Poodts, van Havannah, ligt onder quarantaine.
DC 081036
Hellevoetsluis, 6 oktober, Heden morgen zeilden naar zee: Zr.Ms. oorlogsbrik VALK, kapt.-luit. Van Lennep Coster; NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer; BANTAM, kapt. C. Schoewert LONDON, kapt. J. Major, allen naar Batavia; HOFFNUNG, kapt. D. Martens, HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, en VROUW HELENA, kapt. J. Fredriks, allen naar Duinkerken; TRITON, kapt. F. Bervit, naar Dieppe; NEPTUNES, kapt. W.A. Bakker, naar Marennes; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, en MARIA BERTHA, kapt. K.A. Tap, beiden naar Liverpool; JONGE FREDRIK, kapt. C. Stuhl, naar Bremen; HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen; ELIZA, kapt. G. Veennessen, naar Newcastle; REVOLUTION, kapt. P. Bukman, naar Stralsund; HANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Holst, naar Drammen; JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres, naar Liverpool; JULIANA, kapt. F. Poodts, naar Havannah, en PROVIDENTIA, kapt. W. Bolwien, naar Stettin; en arriveerde uit zee: JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool.

1837

RC 211037
Rotterdam, 20 oktober. Kapitein Wagenaar (opm: H.H. Wagener; Antwerpse brik CAMILLE), van Havanna te Amsterdam gearriveerd, rapporteert dat de JULIANA, kapt. Poodts, den 30 augustus naar Rotterdam vertrokken was; genoemd schip had hij den 3 september in de Golf gepraaid.
PGC 241037
Kapt. H.H. Wagenaar (opm: Antwerpse brik CAMILLE, kapt. H.H. Wagener), van Havana naar Antwerpen, te Vlissingen binnen, heeft op 3 september in de Golf van Mexico gepraaid het schip JULIANA, kapt. F. Poodts, op 30 augustus van Havana naar Rotterdam vertrokken.

1838

DC 030438
Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars, te Rotterdam, zijn mening op dinsdag 10 april 1838, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen het Nederlands hoekerschip (opm: galjas) JULIANA, gevoerd door kapt. Frederik Poodts, volgens meetbrief lang 19,10 el, wijd 3,72 el, hol 3,1 el, en alzo groot 50 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf genaamd St. Joris. Het voorschreven schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: het schip, bouwjaar 1809, mogelijk 1806, moet zijn verkocht voor de sloop)

Op 10 april 1838 werd de zeebrief van de JULIANA, kapt. F. Poodts, door Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar de Staatsraad in Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip verkocht’, waarna op 12 april royement volgde.