Name ship: FRISIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1856
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Bangor, Maine, U.S.A.
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1855-10-00
Delivery Date: 1856-01-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 331.00
Deadweight:
 
Length 1: 125.9 Feet (British) Registered
Beam: 28.5 Feet (British) Registered
Depth: 12.0 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1877-00-00: In 1877 hermeten volgens de nieuwe meting, sindsdien 309,15 ton netto

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-01-00 DAMON
Manager: L. Bradford & Co., Bangor, Maine, U.S.A.
Owner: L. Bradford & Co., Bangor, Maine, U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Bangor, Maine / U.S.A.
Callsign:
Additional info: off.no. 6272

Date/Name Ship 1864-00-00 DAMON
Manager: R.W. Ropes & Co., New York (N.Y.), U.S.A.
Owner: R.W. Ropes & Co., New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: New York (N.Y.) / U.S.A.
Callsign: HFJT
Additional info: off.no. 6272

Date/Name Ship 1869-00-00 DAMON
Manager: A. Starbuck, New York (N.Y.), U.S.A.
Owner: A. Starbuck, New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: New York (N.Y.) / U.S.A.
Callsign: HFJT
Additional info: off.no.6272

Date/Name Ship 1873-00-00 DAMON
Manager: John Zittlozen, New York (N.Y.), U.S.A.
Owner: John Zittlozen, New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: New York (N.Y.) / U.S.A.
Callsign: HFJT
Additional info: off.no.6272

Date/Name Ship 1875-03-00 FRISIA
Manager: Hubert Jans & Co., Harlingen, Netherlands
Owner: Hubert Jans & Co., Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: NRWT
Additional info:

Ship Events Data

1891-11-00: Final Fate: Op reis met een lading balken van Sundsvall naar Harlingen passeerde de FRISIA, kapt. H.H. Boswijk, op 4 november 1891 Elseneur. Sindsdien is het schip met alle opvarenden vermist. De FRISIA is vermoedelijk in de storm van 11 november 1891 op de Noordzee vergaan.

Ship Masters Data

Date from: 1875
Captain: Boswijk, Hendrik H.
College: Zeemans-Voorzorg, Harlingen
Flagnumber: 3
Other information: *circa 1837, ćomstreeks 11 november 1891, met zijn schip FRISIA ten onder gegaan.

Images


Description: De FRISIA ligt op deze foto te Dundee. Omdat Dundee niet tot het vaargebied van Hubert Jans & Co behoort, en de foto met zekerheid voor 1883 is genomen, is het aan te nemen, dat het schip hier ligt, kort na de overname. Ze vertrok op 2 april 1875 voor de eerste reis onder Nederlandse vlag van Dundee naar Harlingen.
Image type: Photo
Sources


Year: 2017-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: De gegevens van de Amerikaanse eigenaren en thuishavens zijn ontleend aan American Lloyd's Register of American & Foreign Register 1859 - 1876 (site Mystic Seaport Museum)
Verder de bekende bronnen als Lloyd's Register, registers Bureau Veritas, roepletterlijsten en de Marhisdata Kronieken.
General information regarding this ship

1892

 

NRC 040392
Harlingen, 3 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is thans als zeker aan te nemen, dat het barkschip FRISIA, of een gedeelte ervan is aangedreven, in de provincie Romsdal in de nabijheid van Drontheim, liggende ongeveer op 63º N.B. 7º O.L. In een zeemanskist, iets zuidelijker gevonden dan de kiel van het schip, zijn brieven gevonden, welke ontegenzeggelijk aan één van de opvarenden van de FRISIA behoorde. Het Nederlandse barkschip FRISIA, kapt. H.H. Boswijk, vertrok van Sundsvall met een lading balken naar Harlingen en passeerde 4 november l.l. Elseneur (opm: zie NRC 100292).

 

NRC 040292.
Harlingen, 3 maart. Omtrent het schip FRISIA, kapt. Boswijk, hoogstwaarschijnlijk in een storm op 11 november j.l. vergaan in de Noordzee, is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een buitenlandse consul, enig bericht gekomen. Uit Drontheim wordt namelijk bericht dat er een kiel is aangespoeld, alsmede een reddingboei, vermoedelijk van de FRISIA afkomstig, doch zeker is dit het geval met een kist van één van de matrozen, waar o.a. de aanwezige kledingstukken en brieven, waarvan men de reders gedeelten overzond, alle twijfel opheffen.