Name ship: DOROTHEA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Unknown, Unknown
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 71.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1825-00-00 DOROTHEA
Manager: Muhlenfeld, H.P., Samarang, Netherlands East Indies
Owner: Muhlenfeld, H.P., Samarang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Samarang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1831-00-00 ALLEN
Manager: Riggs, A., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Riggs, A., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1837-00-00 MINERVA
Manager: Unknown,
Owner: Unknown,
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1825
Captain: Vos, R. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1830
Captain: Riggs, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Hudson, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1836
Captain: Harms, F.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Corbet, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

DOROTHEA

70

Vos, R. de

Muhlenfeld

Samarang

1825

brig

DOROTHEA

70

Vos, R. de

Muhlenfeld

Samarang

1826

brig

DOROTHEA

70

Vos, R. de

Muhlenfeld

Samarang

1827

brig

DOROTHEA

70

Voss, R. de

Meuhlenfeld

Samarang

1828

brig

DOROTHEA

70

Voss, R. de

Meuhlenfeld

Samarang

1829

brig

DOROTHEA

70

Riggs, A.

Meuhlenfeld

Samarang

1830

brig

ALLEN

71

Riggs, A.

Riggs, A.

Batavia

1831

brig

ALLEN

71

Hudson, A.

Riggs, A.

Batavia

1834

brig

ALLEN

71

Harms, F.J.

Riggs, A.

Batavia

1836

brig

ALLEN

71

Riggs, A.

Riggs, A.

Batavia

1831

brig

ALLEN

71

Hudson, A.

Riggs, A.

Batavia

1834

brig

ALLEN

71

Harms, F.J.

Riggs, A.

Batavia

1836

 

MINERVA

 

Corbet

 

 

Niet in RA

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

RC 060125              Batavia, 21 augustus. Alhier liggen ter rede Zr.Ms. fregat MELAMPUS, schoener CASTOR,schepen CAROLINA EN JACOBA, MERCURY, PEKING, THALIA, CORNELIA, JONGEPIETER, STAR en HELEN, de brikken GOEDE FORTUIN, CLEMENTINE, ANNA, DOROTHEA,ELIZABETH en JONGE JACOBUS, de bark MENTOR, de schoener DINA ALIDA, en LUCIFER,

voorts een Engels, twee Amerikaanse en een Frans schip.

 

BC 060425              Te Samarang ter rede liggende schepen:Zr.Ms. kruispraauwen TRENGANOE No. 12, 13, 14 en 15, de brikken SUSANNA BARBERA,DOROTHEA, DE ONDERNEMING, CORNELIA, CAROLINA, HENDRIK, CATO, ELEONORA,JOHANNA HUBERTINA, JACOBA AMBROSINA, DE HOOP, de schoeners DE SNOEK enJOANNA THEODORA, benevens buitenlandse schepen.

 

 

BC 060725              Te Batavia aangekomen schepen:28 juni: brik DOROTHEA, kapt. R. de Voss, van Samarang 24 juni, schoener DINA ALIDA, kapt.F. Chasteau, van dito 25 juni;

 

BC 060725              Te Batavia ter rede liggende schepen:Zr.Ms. fregat MELAMPUS, de schepen APOLLO, CONCORDIA, ROSALIE, MERIE OOSMAN,WILHELMINA, kapt. Willem Verloop; DE JONGE ANTHONY, kapt. Theod. Azon Jacometti;

RECOVERY, LA MARIE, BETSY EN CAROLINA, kapt. Cornelis Schröder; BUITENZORG,LAJU, MALACCA, HUNTER, DE GEZUSTERS, kapt. Dirk Boes Lutjens; de brikkenFATALKAIR, GOEDE FORTUIN, HIAP SOEN, DOROTHEA, GOLLEK, JACOBA,

CLEMENTINE, de schoeners ANNA, DINA ALIDA, KASOOR, benevens 23 buitenlandseschepen.

 

BC 051025              Te Batavia ter rede liggende schepen:Zr.Ms. fregat MELAMPUS, en de schepen HELENA CHRISTINA, de DRIE GEBROEDERS,JADUL KARIEM, BOEROONG, MANSOER, L’ESPÉRANCE, MARZOEK, APOLLO, CAROLINA204

JACOBA, FATAL RACHMAN, PALEMBANG, CONCORDIA, MAGBAR, de brikken DE HOOP,SARA THEODORA, ANNA, DE DRIE MARIA’S, HARMONIE, MARGARETHA, DOROTHEA,PEKALONGANG, FAVORITE, de schoeners ANNA JACOBA, DINA ALIDA, HAPHIN, ADA en 6buitenlandse schepen.

 

BC 280626              Van Batavia vertrokken schepen:Den 22 juni de brik DOROTHEA, kapt. L.E. Badendick, naar Samarang, en de brikPASSEKANG, kapt. Oei Kiam, naar dito; den 23 juni het stoomvaartuig VAN DERCAPELLEN, kapt. P.M. Stavers, naar Samarang, met passagiers; den 24 juni het schipTHALIA, kapt. V. Vallet, naar Soerabaija met een passagier; den 25 juni Zr.Ms. schoenerJOHANNA, commandant J.W. Schuler, koers stellende om de west, het schipROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, naar Rotterdam met een passagier, de brikDOROTHEA, kapt. R. de Voss, naar Samarang met twee passagiers; en de brik ADÈLE,kapt. M.C. Michailsen, naar Antwerpen.

 

BC 151126              Te Batavia gearriveerde schepen:den 8 november de brikDOROTHEA, kapt. R. de Voss, den 4 november van Samarang met passagiers

 

BC 151126              Ter rede van Batavia liggende schepen:Zr.Ms. fregat MELAMPUS, Zr.Ms. korvet LYNX, Zr.Ms. brik de HAAIJ, en peniche No.4, ende Nederlandse koopvaardijschepen AUGUSTE, GEZUSTERS, NATALIA (opm: fregatNATALIE), BOEROONG, MARCO BOZARIS, TIKSOEN, MINERVA, DELPHINA, MARQUIS OF HASTINGS, LOUISA, stoomvaartuig VAN DER CAPELLEN, brikken PENHOY, DRIE MARIA’S, FONGSIE,CLEMENTINA, DE HOOP, MARIA, A.B.C., WESP, EXPERIMENT, GOANLIE, FATALGHAYER, FRANCINA, HAP GITIOK, DOROTHEA, PENANTEN, DIJKZIGT, schoenersHAPHTEN, SWIFT, TARTAR, DRIES, en FATHALHAIR, benevens 7 buitenlandse schepen.

 

JC 030430               Van Soerabaija vertrokken schepen: De 23e maart: brik ALLEN, kapt. A. Riggs, naar Sumanap en Wijnkopersbaai; schoener REMBANG, kapt. F.W. Hermanni, naar Pamanoekan en Batavia.

 

JC 071030               Te Soerabaija gearriveerde schepen: De 29e september: brik ALLEN, kapt. A. Riggs, van Batavia de 11e september

 

JC 071030               Te Soerabaija ter rede liggende schepen: Zr.Ms. korvetten de LEIJE en ZWALUW, Zr.Ms. brik SIRWA, Zr.Ms. schoeners ZEPHIJR, SIREEN en JANUS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.15, en de koopvaardijschepen SUMANAP, JESSY, IDA ALIJDA, brikken DE HOOP, MARGARETHA ENGELTINA, JOHANNA MARIA en ALLEN, en de barken NODAMOLIOSOOR, FATALKAIR en SHEVA.

 

JC 120431               Batavia, 10 april. Heden arriveerden alhier Zr.Ms. Schoener JANUS, luit. ter zee 1e klasse G.E. Pool, met een passagier den 28 maart vertrokken van Soerabaija; brik JOHANNA, kapt. J. Gregory, met een passagier, vertrokken van Samarang den 1 april; de brik ALLEN, kapt. A. Riggs, met passagiers, vertrokken van Padang den 7 maart.

 

JC 011031               Ter rede van Batavia liggende schepen: Zr.Ms. korvetten ANNA PAULOWNA en POLLUX, Zr.Ms. brik ORESTES, de roeikanonneerboten No.8 en No.9, de schepen BATAVIER, ONS GENOEGEN, FATAL RACHMAN, FAIR ARMENIAN, MERCURY, BOEROONG, de brikken PEENGHOEY, BOEANG BESSY, JAVA, GOANLIE, BIANHONG, JOEDOER KARIM, DANKBAARHEID, KINGLIONG, DOROTHEA, ALLEN, INDRAMAIJOE, RIBBLE, de schoeners SIRIUS, LAUREL, MOLUKKO, MARNE, en vijf buitenlandse schepen.

 

JC 030132               Van Samarang vertrokken schepen: Den 27 december: de brik ALLEN, kapt. P. Levingston, naar Soerabaija.

 

RC 080332              Rotterdam, 7 maart. Te Batavia lagen ter rede: Zijne Majesteits korvet ANNA PAULOWNA, brikken DOURGA, ORESTES, roei-kanonneerboten no. 9, 10 en 15, schepen SUSANNA, NEÊRLANDS KONING, MARCO BOZZARIS, DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, SARAH, brikken DE JAVA, DOROTHEA, KONING DER NEDERLANDEN, ALLEN, HARRIET, Engelse schepen ELIONOOR, CULNARE, CULNER, brik HEBE, schoener FEEJE, Amerikaanse schepen COURIER, EMPEROR, Hamburger schip SOPHIE.

 

JC 070432               Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners, KROKODIL, JANUS, DAPHNE, KAMELIOEN en WINDHOND, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.8, Zr.Ms. transportboot Nr.4, de koopvaardijschepen FAIT ALIAM, THETIS, MASTORA, l´ESPERANCE, GRACE, FATOOR RACHMAN, JOEDOOL RACHMAN en OEY SINJO, de brikken TEKSING, ALLEN, JOHANNA, en FATAL GANIE, de schoeners IRIS en ZEEMEEUW, de kotter ALCESTA, de barken WILLEM, REGRET, SADAN MASKOOR en NEDERLANDER, en drie buitenlandse schepen.

 

JC 010133               Van Batavia zijn vertrokken:  De 29 december: de brik ALLEN, kapt. A. Riggs, naar Soerabaija.

 

JC 030733               Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners KROKODIL, DAPHNE, POLLUX, WINDHOND, Zr.Ms. transportboot No.4, Zr.Ms. kanonneerboten No.8 en No.9, en de koopvaardijschepen PETRUS, DRIE MARIA’S, VROUW MARIA, ABEL TASMAN, WILLEM ERNST, HOLLAND, JOHANNA ELISABET, DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAMS WELVAREN, ZEEMANS HOOP, OLIVIER VAN NOORD, ESPERANCE, FATAL JAWAD, SUSANNA, FATAL RACHMAN, de barken NEDERLANDER, CONCORDIA, SHEVA, de brikken TEKSING, MERCURIUS, TARTAR, WILHELMINA, JAVA, ALLEN, de schoeners CAROLINA, MASKOOT, SIRIUS, DOLPHIJN, MONKEY en drie buitenlandse schepen.

 

JC 010435               Van Batavia zijn vertrokken: De 30e maart de Nederlandse brik TARTAR, kapt. P. Rough, met Zr.Ms. troepen naar Sinkapoera; dito brik ALLEN, kapt. F.J. Harms, naar Pontianak; dito schoener CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, met enige passagiers, naar Padang.

 

JB 031035               Van Batavia vertrokken schepen: De 1e oktober: Het Nederlands-Indische schip MEDORA, kapt. J.H. Laws, met een passagier, naar Samarang, de dito brik ALLEN, kapt. F.J. Harms, naar Soerabaja, de dito schoener ANTING, kapt. Tmbang (?), naar Pekalongan, en drie buitenlandse schepen.

 

JC 230136               Advertentie. Op de vendutie, die plaats zal hebben bij Bédier & Zonen op maandag aanstaande, 25 dezer, zullen verkocht worden, voor rekening van de assurantie, zes pikols oud koper, voortkomende van de Nederlandse brik ALLEN.

 

RC 110537              Den 29 december 1836 lagen ter rede van Soerabaya lagen ter rede Zr.Ms. corvetten AJAX en ZWALUW, stoomschip WILLEM DE EERSTE en HEKLA en brik SIWA, schoeners SIREEN, JANUS, CASTOR en ANEDYOMENE, Nederlandse schepen SINGAPOERA, DE VRIENDEN, MASTORA, JOHANNA FREDERIKA, LOUISA, VASCO DA GAMA, NEPTUNUS, WILLEM ERNST, MARY EN HILLEGONDA en PLEIADES, brikken MINERVA, TEKSING, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken le CHARLES, JANE, KALIMAAS, JOHANNA WILHELMINA, FATAL KARIEM en VILLA, schoeners SRIE BANDAN, DRACKE, SINGBRE, CORINGA, BABERASA en JOHANNA CHARLOTTA, pantjallang BESIE en Engels schip EGYPTIAN.

 

JC 110137               Soerabaija, 30 december. Heden is van hier vertrokken de Nederlandse brik ALLEN, thans hernaamd MINERVA, kapt. J. Corbet, over Sumanap naar Tjilatjap. 

 

(Opm. PvH: Hierna kom ik geen treffers meer tegen in de kronieken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1830.03.01 / 3

ALLEN

brik

ex-DOROTHEA

A. Riggs

A. Riggs, kapt./eig.

Batavia

reden niet vermeld

IMG 9117

2537

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1836.12.09 / 1

MINERVA

brik

ex-ALLEN

Harms, F.J

Harms, F.J.

 

schip gekocht van A. Riggs

IMG 1182

2565

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

BC           =              Bataviasche Courant

JB            =              Java Bode

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant