Name ship: COURIER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1827-00-00 ANNA AUGUSTINA
Manager: Loth, J.D.A., Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Loth, J.D.A., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1838-00-00 ANNA AUGUSTINA
Manager: Bechade, Charles, Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Bechade, Charles, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-00-00 ANNA AUGUSTINA
Manager: Suermondt & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Suermondt & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 TWEE GEBROEDERS
Manager: Gebr. Van Deun & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Gebr. Van Deun & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Samuels, J.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1828
Captain: Maijne, M.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Samuels, J.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Riggs
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1835
Captain: Bol, Pieter Andreas
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: McCollum, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1840
Captain: Lunel, P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1841
Captain: Piepor, P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Smith
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Bullot, J.B.M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

(PvH: Niet zeker of deze ANNA AUGUSTINA ook hetzelfde schip is. Het is een fregat, maar die werden later vaak als bark getuigd, de lasten komen ook niet overeen. Qua tijdschema komt het ook niet helemaal uit. Als er besloten wordt deze eigenaar/kapiteins niet toe te voegen, dan moeten de kroniekberichten ook aangepast worden)

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

ship

ANNA AUGUSTINA

85

Samuels, J.F.

Loth, J.D.A.

Soerabaya

1827

ship

ANNA AUGUSTINA

85

Maijne, M.A.

Loth

Soerabaya

1828

ship

ANNA AUGUSTINA

85

Samuels, J.F.

 

Soerabaya

1829

ship

ANNA AUGUSTINA

86

Samuels, J.F.

 

Soerabaya

1830

ship

ANNA AUGUSTINA

26 3/4

Samuels, J.F.

niet vermeld

Soerabaja

1831

ship

ANNA AUGUSTINA

86½

Samuels, J.F.

niet vermeld

Soerabaja

1832

ship

ANNA AUGUSTINA

86½

Samuels, J.F.

niet vermeld

Soerabaija

1833

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

barque

ANNA AUGUSTINA

77

Riggs

 

Batavia

1831

niet vermeld

ANNA AUGUSTINA

77

Mc.Collum, J.

Bechade, Charles

Soerabaija

1838

barque

ANNA AUGUSTINA

77

Nc. Collum, J.

Bechade, Charles

Soerabaija

1839

barque

ANNA AUGUSTINA

77

Lunel, P.

Bechade, C.

Soerabaija

1840

barque

ANNA AUGUSTINA

77

Piepor, P.

Bechade C.

Soeraabaija

1841

barque

ANNA AUGUSTINA

77

Smith

Suermondt en Co.

Batavia

1842

Brig??

TWEE GEBROEDERS

77

Bullot, J.B.M.

Gebr. Van Deun en Co.

Batavia

1843

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 280626              Van Soerabaija vertrokken schepen:Den 18 juni het door het Gouvernement ingehuurde schip LAJU, kapt. G. Igram, naarSamarang en Batavia met Zr.Ms. troepen; den 21 juni het schip ANNA AUGUSTINA, kapt.J.F. Samuels,naarMakasser met twee passagiers; den 22 juni de schoener MOLUCCO,kapt. J. de Bregeas, naar Batavia met een passagier.

 

JC 030128               Ter rede van Soerabaja liggende schepen:Zr.Ms. fregatten BELLONA en DAGERAAD, Zr.Ms. brik HAAIJ, Zr.Ms. schoeners POLLUXen IRIS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 1, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. kora-kora No.

16, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de schepen FATALKAIR, JOHANNA FREDERIKA, HARRIET, TEKSOEN, ANNA AUGUSTUNA, RECOREY, ESPERANCEW, ROSALIE, DJADUL KARIEM, MASTOOR, IJDROESIE, JADUL RACHMAN, BOERROONG, FAITALLAM, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken TIKSING, KALIMAAS, LASSUM,ANNA HENRIETTA, HARRIET, DRIE MARIA’S, NEDERLANDER, ONDERNEMING, deschoeners ANNA GEERTRUIDA, en FATAL MOBIEN, en de kotter DOLPHIJN.

 

JC 041028               Ter rede van Grissee liggende schepen:De schepen ANNA AUGUSTINA, FATAHOEL SALAM, FATHOLKAIR, JOEDOELRACHMAN, MACHBARIE, FAIT ALLAM, HAPIPA HAWIA, JADUL KARIM, OEMAR OSMAN,brikken KAMPAR, IRIS, NAWANG, ALLIE JOESOER, schoeners DOLPHIJN, ANNAGEERTRUIDA, en HERMAN WILLEM DAENDELS.

 

JC 010728               Te Soerabaija ter rede liggende schepen:Zr.Ms. fregat DAGERAAD, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, enZr.Ms. transportboot No.4, en de Nederlandse koopvaardijschepen LOUISA, THE FAIR,

ARMENIAN, AURORA, ROSALIE, SUMANAP, FATALKAIR, ANNA AUGUSTINA, en BOEROONG, de brikken MARGARETHA, TEKSING, MARGARETHA ENGELTINA, KIMHOKHIN. ONDERNEMER en HARRIET, de schoeners DRACKE en CECILIA en de kotterDOLPHIJN, benevens vijf buitenlandse schepen.

 

JC 061029               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. korvetten ATALANTE en ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, Zr.Ms.transportboot No. 4, en de koopvaardijschepen VROUW HELENA, ABEL TASMAN,

ONDERNEMING, ANN AUGUSTINA, de brikken TEKSING, KONING DER NEDERLANDEN,NEDERLANDER, de barken BUITENZORG, BOEROENG, DE GOEDE INTENTIE, deschoeners DIANA en VLIEGENDE VIS, de galjas KIM HOKHIM en een Engels schip.

 

JC 030730               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoener ZEPHYR, schepen SUMANAP, FATALKAIR,FATAL BARIE, SAJAN MASKOOR, CAROLINA EN JACOBA, THALIA, ANNA AUGUSTINA, brik DE HOOP, schoeners RARANGAWE, VLIEGENDE VIS, en de barkenNODAMOLIOSOOR en PHILADELPHIA.

 

JC 071030               Te Batavia ter rede liggende schepen:Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepenABEL TASMAN, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, ANNA AUGUSTINA,BOEROENG, OEMAR OSMAN, SOPHIA, MERCURY, PAKALONGAN en FATAL BARIE;brikken FOENGSIE, de TWEE GEBROEDERS, BIANHONG, MERKUS, TAN GOAN ING,A.B.C., JONGE ELIZABETH, CLEMENTINA, FATAHILWAKAP, schoeners NORNA,TRENGANOE, FATHOOL MOBIEN, NGEKOWARNO, en KASSOOR, bark RADJA WALIEAen drie buitenlandse schepen.

 

JC 010133               Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik DOURGA, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, KAMELEON en WINDHOND, Zr.Ms kanonneerboot No.9, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de koopvaardijschepen JOHANNA FREDERIKA, MASTORA, en ANNA AUGUSTINA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken MARGARETHA, ALEYDA, TEKSING en TJONGOAN, de schoeners DRACKE, ALCESTA, DOLPHIJN, IRIS en SWIFT, de bark REGRET en de sala-salaMADURA.

 

JC 060635               Advertentie. Te Soerabaija zal op een nader te bepalen dag publiek verkocht worden voorrekening van wien het mag aangaan, het Nederlands-Indische barkschip ANNA AUGUSTINA, zo als hetzelve thans op de rede alhier ligt, te bevragen bij Bechade&Co.Soerabaija, 28 mei 1835.

 

JC 010735               Te Soerabaija ter rede liggende schepen:Zr.Ms. korvetten VAN SPEIJK en ZWALUW, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoenerDAPHNE, Zr.Ms. kanonneerboot No. 8, en de Nederlandse koopvaardijschepen THETIS,

MASTORA, JESSY, JOHANNA FREDERIKA en CHARLOTTA, de stoomboot VAN DERCAPELLEN, de barken FATAL JAWAD, ANNA AUGUSTINA en THEODORA, de brikkenJAVA, ALIE OESOOR, HARRIET en CHARLOTTA, de schoeners MARIA CATHARINA,CAROLINA. WINDHOND, ORION, HIAPSING, TRAJOE MAAS en CAROLINA, en driebuitenlandse schepen.

 

JC 071035               Te Soerabaija ter rede liggende schepen:Zr.Ms. korvetten HELDIN, AJAX en ZWALUW, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoenersPILADES, ARGO en DAPHME, en de Nederlandse koopvaardijschepen THETIS,MAKASSER, BELLONA, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, HOOP VAN ALBLASSERDAM,JAVAAN, ZEEMANS HOOP, NICKERIE, GEZUSTERS, PLEIADES, en HOLLAND, debrikken ALIE OESOOR, TEKSING, TWEE GEBROEDERS, en JAVA, de bark ANNA AUGUSTINA, de schoeners DRACKE, THAY LAE, JOHANNA CHARLOTTA, VAN SPEIJKen WINDHOND, en drie buitenlandse schepen.

 

RC 070137              Te Soerabaya lagen den 30 augustus ter rede Zr.Ms. corvetten AJAX en ZWALUW,stoomschip WILLEM DE EERSTE, brik SIWA, schoeners JANUS en CIRCE; Nederlandseschepen JOHANNA FREDERIKA, MERCURY, SINGAPOERA, JOHANNA, AURORA, MASTORA, EMANUEL en SCHELDE; brikken PATRIOT, TEKSING, ONDERNEMER enALIE OESOOR; barken ANNA AUGUSTINA, theINGMAN, JOHANNA WILHELMINA enFATAL KARIM; schoeners SRIE BANDAN, IRIS en WINDHOND, pantjallang (opm: eengrote soort prauw voor vrachtvervoer) BESI en Engelse schepen MARY ANNE en CANTON.

 

RC 020237              Den 15 september lagen ter rede ter rede van SoerabayaZr.Ms. corvetten AJAX enZWALUW, stoomschip WILLEM DE EERSTE, brik SIWA, schoeners CASTOR, CIRCE enJANUS, Nederlandse schepen JOHANNA FREDERIKA, SINGAPOERA, EMANUEL,CAROLINA JACOBA, GOUVERNEUR en HENRIETTE EN HENRI, brikken TEKSING,

ONDERNEMER, ALIE OESOOR en ALYDA, barken ANNA AUGUSTINA, FATAL KARIM,HERMINA en MERCURY, schoeners DASSOON, CORINGA, IRIS EN WINDHOND,pantjallangBESIE, Engels schip CHARLES en brik ARGO.

 

RC 040237              Den 28 september 1836 lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. corvetten AJAX en ZWALUW,stoomschip WILLEM DE EERSTE, brik SIWA, schoeners CASTOR, CIRCE en JANUS,Nederlandse schepen SINGAPOERA, EMANUEL, CAROLINA JACOBA, MERCURIUS,NAWAN ELJOESOOR, POLLUX, JOHANNA CORNELIA, ATIAT RACHMAN en OLIVIERVAN NOORD, brikken ALYDA, TEKSING, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barkenANNA AUGUSTINA, FATAL KARIM, HERMINA en FATAL BARIE, schoeners IRIS,WINDHOND, CORINGA, CALYPSO en ZOUTMAN, en pantjallang (opm: een grote soortprauw voor goederenvervoer) BESIE.

 

RC 110537              Volgens de Javasche Courant van de 4de tot de 7e januari lagen te Batavia ter rede Zr.Ms.fregat DIANA en brik ORESTES, civiele schoeners POSTILLON, VLIEGENDE VISCH enCALYPSO, Nederlandse schepen DE STAD AMSTERDAM, de IJSTROOM, JAVA’SWELVAREN, de DRIE MARIA’S, HELENA, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, JACOB

CATS en ATYE TORACHMAN, brikken la LUCILLE, HARRIET, PATRIOT, CLEMENTINE,TWEE GEBROEDERS, TWEE GEZUSTERS, NIJVERHEID en ROTTESTROOM, barkenJADUL KARIM, SUMANAP, POLLUX, NEDERLANDER, ANTOINETTA MARIA, ANNA

AUGUSTINA en ZEELUST,

 

RC 211137              Rotterdam, 20 november.Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brikken ORESTES en SNELHEID; civiele schoenersZEEMEEUW, CALYPSO, DORIS en ANNADYOMENÉ; Nederlandse schepen OEY SINJO,PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, JADUL KARIEM, PRINS VAN ORANJE, DE VROUWHENDRIKA, OEY INGTJOAN, INGSOEN, PATRIOT, SUSANNA DOROTHEA enINDRAMAYOE; barken TAN GOANSING, BOEROONG, DE JAVAAN, DIEDERIKA, RADJAWALIE, TALSUM, REMBANG, DOROTHEA HENRIETTA, BLORA, JACOBUS, ANNA AUGUSTINA, PERLE, JAYA en MARIA; boot NONNA; schoeners CAROLINA, SIRIUS,NIJVERHEID, NASRI, JOHANNA CHARLOTTA, ORION, DE HOOP OP WELVAART,AMELIA en CALYPSO; Engelse schepen JOHN RENWICK, barken NAPLES en MARIA;Zweedse brik MARTINA; Frans schip FRANÇOIS HONORÉ en bark OCEAN; Chinese jonkKIM INGHING.

 

RC 161237              Den 14 september lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvetten ZWALUWen VAN SPEYK, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners KAMELION en CASTOR, enkanonneerboten no. 14 en 15; Nederlandse schepen SINGAPOERA, CHERIBON PACKET,PLEIADES, JOHANNA FREDERIKA, SCHELDE, L’ESPERANCE, JEANNETTEPHILIPPINE, en ADMIRAAL TROMP; brikken FATAL BARUKAT, PESISIER BORNEO,ALYDA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR;

barken TALSUM, CORSAIR, ANNA AUGUSTINA, BERKAT, ELISABETH, POLLUX, SHEYA en RADJA WALIE, schoener MARIA FREDERIKA, SIRIUS, OEDJOONG PANDAN, IRIS ENREFECTIE; Engelse bark LADY MARY PETHANE, en Amerikaans schip MANDARIN.

 

JC 010740               Van Batavia vertrokken schepen:De 28e juni: fregat DILIGENCE, kapt. H. Bos, naar Soerabaija; brik TWEE GEZUSTERS,kapt. G. Batten, naar Soerabaija met passagiers; bark HENDRIK WESTER, kapt. H.D. vanWijk, naar Soerabaija. De 29e juni: bark ANNA AUGUSTINA, kapt. G.T. Muller, naarSoerabaija met een passagier.

 

JC 280741               Advertentie. Op dinsdag de 10e augustus 1841 zal door vendumeesteren, ten overstaan vaneen commissie uit de Raad van Justitie te Batavia, krachtens appointementcondemnatoird.d. 28 juli 1841 ter instantie van de advocaat Mr. J.H. Cremer voor en van wege de firma P.Suermondt&Co.bijwege van executie worden verkocht het ondervolgende barkschip ANNA AUGUSTINA, met dies inventaris, welke daags op het vendukantoor alhier ter lezingliggende is, hebbende een dek, drie masten, lang te zijn 23,10 Nederlandse ellen, wijd 6,03Nederlandse ellen, hol 3,66 Nederlandse ellen, voorts berekend te kunnen laden 85 lasten,toebehorende aan L. Desperoux als generale gemachtigde van Charles VitalBechade,representerende de te Soerabaijacanterende firma Bechade&Co.Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of aanspraak op voornoemd barkschipzoude willen pretenderen, die kome en make het mij, ondergetekende, bekend.Batavia, 27 juli 1841, de 2e deurwaarder en gezworen exploit. bij de raad voornoemd,Wasmus.

 

JC 250941               Advertentie. Het in de couranten van de 31e juli en 4e augustus 1841 geannonceerdebarkschip ANNA AUGUSTINA, toebehorende aan Charles VitalBechade, koopman teSoerabaija, representerende de aldaar canterende firma Bechade&Co., niet opgeveildzijnde, zal nu op maandag de 27e dezer bij wege van executie voor een huis in de

Kalverstraat, des voormiddags ten elf ure, verkocht worden. De inventaris van genoemdschip ligt ten vendu-kantore voor een ieder ter bezichtiging.Batavia, 24 september, Wasmus, deurwaarder.

 

JC 031141               Batavia, 30 oktober. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken de Nederlandse barkANNA AUGUSTINA, kapt. Beasley, met enige passagiers (opm: verkoop niet doorgegaan ofhet schip is door de nieuwe eigenaar niet verdoopt).

 

JC 230442               Batavia, 21 april. De 19e dezer is alhier aangekomen de Nederlands-Indische bark ANNA AUGUSTINA, kapt. C. Basley, van Macao vertrokken de 7e maart; heden zijn alhieraangekomen het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. H.L. Keijser, met twee passagiers,van Amsterdam vertrokken de 29e december, en het Nederlandse schip FORMOSA, kapt.

H. Reiniersen, van Rotterdam vertrokken de 30e december.

 

JC 130842               Batavia, 10 augustus. Heden is van hier vertrokken naar Palembang de Nederlandse bark TWEE

GEBROEDERS, vroeger genaamd ANNA AUGUSTINA, kapt. J.B.M. Bullot, metvier passagiers en Zr.Ms. troepen.

 

RC 050843              Rotterdam, 4 augustus. Het koloniale vaartuig DE TWEE GEBROEDERS, van Batavianaar Macassar, hebbende NLG 200.000 voor het gouvernement aan boord, is, volgensbrief van Batavia van de 4e april, op de Kan Galangs totaal verongelukt. (opm: zie RC300943)

 

RC 300943              Rotterdam, 29 september. In een brief van Banjoewangie, van de 21e april, wordtbevestigd, dat de brik DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Bullot, van Soerabaya naarAmbonia bestemd en met gouvernementsgoederen, troepen en NLG 1000.000kopergeld geladen, op het eiland Groot Kangelang, noordwaarts van Java gelegen,gestrand is. De zeerovers hebben zich daarvan terstond trachten meester te maken,doch zijn spoedig door de stoomboot HEKLA en de brik POSTILJON verdreven, welkevaartuigen de equipage, 4 stukken geschut en NLG 23.000 gered hebben. Deschoeners EGMOND en ZEPHIR brachten het geredde naar Soerabaya over en zoudenbij de terugkomst naar de verdere oostelijke eilanden stevenen, om de rovers op tezoeken en te vernielen”.(Vanaf dit bericht is het opeens een brik??)

 

JC 130444               Advertentie. Voor het land. De controleur der inkomende en uitgaande rechten te Soerabaijabrengt bij deze ter kennis van het algemeen, dat in de recherche-bewaaplaats aldaar zijngedeponeerd de navolgende successievelijk aangebrachte doch niet gereclameerdegoederen, bestaande in:

- 28 geweren en een pistool, afkomstig van het verongelukt schip TWEE GEBROEDERS.

- 5 geweren en 3 buksen, afkomstig van de bark INDIAAN.

- 2 geweren, afkomstig van de verongelukte Engelse brik ISLAY(opm: bekort)

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1826.03.03 / 9

ANNA EN AUGUSTINA

schip

ex-COURIER

Loth, J.D.A.

niet vermeld

Soerabaija

schip gekocht

 

 

 

Datum & Nr.

Naam

Type

Eigenaar

Kapitein

Thuishaven

Reden ZB

Foto nr

Inv. Nr.

1835.12/15 / 3

ANNA AUGUSTINA

bark

Bechade, Charles

Pieter Andreas Bol

Soerabaija

aankoop

ING 1265

2561

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant