Name ship: DOROTHEA HENRIETTA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1836
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Rembang, Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 141.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1844-00-00: As from 1844 the RA mentioned a weight of 230 lasts en as from 1847 115 lasts.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-00-00 DOROTHEA HENRIETTA
Manager: Greve, Jacobus Eerhard de & Greve, Johan Hendrik de, Makassar, Netherlands East Indies
Owner: Greve, Jacobus Eerhard de & Greve, Johan Hendrik de, Makassar, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Makassar / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-00-00 DOROTHEA HENRIETTA
Manager: Grave, J.E. de, Makassar, Netherlands East Indies
Owner: Grave, J.E. de, Makassar, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Makassar / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 DOROTHEA HENRIETTA
Manager: Grave, Wed. J.E. de, Makassar, Netherlands East Indies
Owner: Grave, Wed. J.E. de, Makassar, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Makassar / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1836
Captain: Greve, Jacobus Eerhard de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Thedensz, R.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

 

 

 

Greve, Jacobus Eerhard de

 

 

ZB 1836

barque

DOROTHEA HENRIETEE

141

Thedensz., R.J.

de Grave, gebr. De

Makasser

1838

barque

DOROTHEA HENRIETTE

141

Thedensz, R.J.

De Graave, gebr. De

Makasser

1839

barque

DOROTHEA HENRIETTE

141

Thedensz, R.J.

De Grave, Gebr. De

Makasser

1840

barque

DOROTHEA HENRIETTE

141

Thedensz, R.J.

De Grave,  de gebr.

Makasser

1841

barque

DOROTHEA HENRIETTE DIEDERIKA

141

Thedensz, R.J.

Grave, J.E. de

Makasser

1842

barque

DOROTHEA HENRIETTE

141

Thedensz, R.J.

Gebroeders De Grave

Makasser

1843

barque

DOROTHEA HENRIETTE

230

 

Grave, Wed. J.E. de

Makasser

1844

barque

DOROTHEA HENRIETTE

230

Theedensz, J.R.

Grave, Wed. J.E. de

Makasser

1845

barque

DOROTHEA HENRIETTE

230

Theedensz, J.R.

Grave, Wed. J.E. de

Makasser

1846

barque

DOROTHEA HENRIETTE

115

 

Grave, Wed. J.E. de

Makasser

1847

barque

DOROTHEA HENRIETTE

115

 

Grave, Wed. J.E. de

Makasser

1848

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

RC 140337              Rotterdam, 13 maart. In de Javasche Couranten tot den 16 november 1836 vindt men: Te Batavia lagen ter rede: (o.a.) de barken TALSUM, FATAL KARIM, BLORA, LOUISA, DOROTHEA HENRIETTE, JOHANNA WILHELMINA, FATAL GHAIR, TESSIER, FATAL HAIR en TAN GOANSING

 

RC 300337              De Javasche Courant van de 23e november (1836) meldt:  Te Batavia lagen ter rede (o.a.) barken SUSANNA DOROTHEA, SEGAF, RADJA WALIE, NEDERLANDER, REMBANG, ANNA EN LOUISA, GOUDA SUSANNA, TAN GOANSING, FATAL HAIR, TESSIER, JOHANNA WILHELMINA, DOROTHEA HENRIETTA, FATAL KARIM en TALSUM.

 

RC 010437              Rotterdam, 31 maart. Te Batavia lagen ter rede (o.a.) barken JANE, SUMATRA, SUSANNA, DOROTHEA, RADJA WALIE, NEDERLANDER, REMBANG, ANNA EN LOUISA, GOUDA SUSANNA, TAN GOANSING, TESSIER, JOHANNA WILHELMINA, DOROTHEA HENRIETTA, FATAL KARIM en PERLE

 

RC 140937              Rotterdam, 13 september. Te Batavia lagen ter rede (o.a.) barken DOROTHEA HENRIETTA, FATAL DJAWAT, LOUISA, PERLE en NEDERLANDER

 

RC 211137              Rotterdam, 20 november.  Te Batavia lagen ter rede (o.a.) barken TAN GOANSING, BOEROONG, DE JAVAAN, DIEDERIKA, RADJA WALIE, TALSUM, REMBANG, DOROTHEA HENRIETTA, BLORA, JACOBUS, ANNA AUGUSTINA, PERLE, JAYA en MARIA

 

RC 051237              Rotterdam, 4 december. Te Batavia lagen ter rede (o.a.) barken MASTORA, FATHOOR RACHMAN, DOROTHEA HENRIETTA, FATAL DJAWAT, MARIA, POLLUX, SOENSENG en ZEELUST

 

JC 010440               Van Soerabaija vertrokken schepen: De 21e maart: bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedens, naar Makasser met een passagier en Zr.Ms. troepen

 

JC 010740               Te Samarang aangekomen schepen: De 20e juni: bark MARIA ENGELLINA, kapt. W.F. Fontijn, van Soerabaija de 17e juni met Zr.Ms. troepen; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann, van Batavia de 18e juni met 13 passagiers en Zr.Ms. troepen; bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, van Batavia de 13e juni met vijf passagiers en elf weeskinderen

 

JC 010740               Van Samarang vertrokken schepen: De 24e juni: bark MARIA ENGELLINA, kapt. W.F. Fontijn, naar Batavia; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann naar Batavia; bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, naar Soerabaija en Makasser.

 

JC 300940               Van Soerabaija vertrokken schepen: De 21e september: bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, naar Makasser met passagiers en Zr.Ms. troepen

 

JC 111143               Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen.  7 november. Nederlandse bark FACTORIJ, kapt. M.W. Zwart, vertrokken van Rotterdam de 2e augustus; dito bark DOROTHEA HENRIETTA, kapt. J.R. Theedens, vertrokken van Makassar de 30e oktober met Zr.Ms. troepen

 

JC 020745               Op donderdag 3 juli, tegen 4 procent vendu salaris, zal er mede vendutie worden gehouden, voor een huis op Bazaar Pisang, door Voute & Guérin, van 89 stuks pas aangebracht fraaie Makassaarse paarden, per het schip DOROTHEA HENRIETTA, kapt. Theedens, hebbende acht dagen reis en van heden af, voor een ieder te zien op het plein van de graan- en ijzerpakhuizen.

 

UPSD 221248         Het schip HENRIETTA DOROTHEA, gezagvoerder Thedens is in de nacht van de 18 door de stroom nabij een eiland in straat Patientie op de klippen geraakt. De passagiers en enige goederen heeft men aan land gebracht, en na enige goederen over boord te hebben geworpen is het schip weder vlot geraakt. De lading had veel geleden. De brik MENADO heeft daarna een gedeelte der lading, bestaande hoofdzakelijk uit Menado koffie, opgenomen, en, met behulp van haar manschappen is de DOROTHEA, weder zodanig hersteld, dat het de reis kon voortzetten.

Hierna geen treffers meer gevonden, waarschijnlijk verkocht, afgekeurd of gesloopt.

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1836.11.03 / 8

DOROTHEA HENRIETTA

bark

 

Jacobus Eerhard de Greve & Johan Hendrik de Greve

De Greve, Jacobus Eerhard

Makasser

Te Rembang nieuw voor eigenaars gebouwd

IMG 1169

2565

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant

UPSD       =              Utrechtsch Provinciaal en stedelijk dagblad