Name ship: FATAHOOL RACHMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1837
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-00-00 FATAHOOL RACHMAN
Manager: Abdulla, Hadjie, Pontianak, Netherlands East Indies
Owner: Abdulla, Hadjie, Pontianak, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Pontianak / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1838-00-00 FATAHOOL RACHMAN
Manager: Pigla, Daing (Boeginese handelaar), Pontianak, Netherlands East Indies
Owner: Pigla, Daing (Boeginese handelaar), Pontianak, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Pontianak / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1837
Captain: Abdulla, Hadjie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1837        Hadjie Abdulla

1838        Hadjie Abdulla

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

JC 010440               Te Batavia aangekomen schepen: De 28e maart: het fregat PEKALONGAN, kapt. Oey Joeong, van Pekalongan de 25e maart; het fregat FATAHOEL RACHMAN, kapt. Hadji Abdulla, van Pekalongan de 26e maart

 

JC 310347               Samarang aangekomen, 21 maart. O.a. Nederlands schip FATAHOOL RACHMAN, kapt. Hadjie Abdul Karim, van Banjermassing de 22e februari.

 

JC 050751               Batavia. Alhier ter rede liggende schepen: (o.a.) Nederlandse schepen MARSOEK, PRINS VAN ORANJE, FATAHOOL RACHMAN, MARSOEK, FATHAR RACHMAN

 

JB 270954               Men leest in de Javasche Courant van heden:  Berichten van Bandjermassing behelzen de volgende bijzonderheden omtrent de stranding van het barkschip FATAHOOL RACHMAN. De 5 augustus zeilde dat vaartuig, met een equipage van 32 man van Soerabaya. Door hoge zeeën en hevige zuidoostelijke winden gedreven, raakte het de 10 augustus vast op het rif van Poeloe Kramean, liggende ongeveer 40 Engelse mijlen van Tandjong Salatan (zuidoost). Alle pogingen om het vaartuig van het rif af te brengen, bleven vruchteloos. Inmiddels waren 2 kruisboten van Bandjermassing, benevens de bark ASSAD DULLAH, naar de plaats des ongeluks gestevend. Ook vertrok de stomer TJIPANAS de 23 augustus derwaarts. Na veel inspanning slaagde men er in de schipbreukelingen behouden te Bandjermassing aan te brengen. Deze lieden waren negen dagen op het eiland verbleven, voor hun voeding niets anders hebbende dan 1½ picol rijst. Hun pogingen, om door middel van putgravingen drinkwater te bekomen, bleven vruchteloos, en hadden zij een ondragelijke dorst doorgestaan.  Van de lading der FATAHOOL RACHMAN, bestaande in zilveren specie (opm: muntgeld) en gouvernements goederen, is het eerste slechts gered kunnen worden. Het verlies der verloren lading, waaronder twee nieuwe laadschouwers en toebehoren, bestemd voor het transport van steenkolen te Bandjermassing, wordt geschat op circa NLG 25.000,-.(Dit gaat over een barkschip met dezelfde naam; is het vertuigd van fregat naar bark, of gaat het om een ander schip??

 

 

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1837.05.10 / 25

FATAHOOL RACHMAN

schip

 

Hadjie Abdulla

Hadjie Abdulla

Pontianak

te Grissee nieuw gebouwd voor eigenaar

IMG 1222

2570

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1838.04.14 / 7

FATAHOOL RACHMAN

Schip

 

Daing Pigla (Boeginese handelaar)

hadji Abdulla

Pontianak

schip gekocht

IMG 5003, 5004

2581

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

JC            =              Javasche Courant