Name ship: FAIT ALLAM

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 560.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 137. Feet (Amsterdam) ***Unknown***
Beam: 37.6 Feet (Amsterdam) ***Unknown***
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1828-00-00 FAIT ALLAM
Manager: Aljuffrie, Said Mohamat Bin Achmat en Aljuffrie, Said Aloei Bin Achmat, Samarang, Netherlands East Indies
Owner: Aljuffrie, Said Mohamat Bin Achmat en Aljuffrie, Said Aloei Bin Achmat, Samarang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Samarang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-00-00 ATLAS
Manager: Banck, J.E. & Symons, R., Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Banck, J.E. & Symons, R., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-00-00 SOERABAYA
Manager: Banck, J.E., Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Banck, J.E., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Aljuffrie, Said Mohamat Bin Achmat
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Habassij, Said Mohamat Bin Hoessein
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1832
Captain: Aljuffrie, Said Achmat Bin Achmat
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1832
Captain: Symons, R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat achter de bronvermelding het woord delpher, dan is dit opgezocht in delpher.nl en kan het eventueel een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 271227delpher                 Soerabaija. Schepen liggende ter rede. O.a. FAIT ALLAM.

 

JC 141028                               Grissee vertrokken (Opm.: tot dan toe alleen “Schepen liggende ter reede” berichten. 6 oktober, schip FAIT ALLAM, kapt. Said Hoesin Bin Mochamat Juffri, naar Samarang.

 

JC 281028                               Samarang aangekomen, 18 oktober Arabisch schip FAIT ALLAM, kapt. Said Oesien Bin Mochamat Joevrie, van Grissee en Joana.

 

Hierna vertrokken naar Soerabaija en daar op de rede gelegen tot de verkoop in 1832.

 

JC 181031delpher                  Verkoop van goederen.

Verkoping op rechterlijk gezag. Op dinsdag de 1e november 1831, des morgens te negen ure, zal ter rekwisitie van de procureur Martinus van Praag qq., ter plaatse alwaar op die dag vendutie zal worden gehouden door de vendumeester alhier, in het bijwezen ener commissie uit de Landraad te Soerabaija, en in tegenwoordigheid van mij ondergetekende eerste deurwaarder bij genoemde raad, publiek aan de meestbiedende verkocht worden.Het driemastschip genaamd FAIT ALLAM, groot omtrent 560 Nederlandse lasten, lang 137 voeten Amsterdamse maat, breed  37 voeten en 6 duim zonder inventaris, thans liggende ter rede Soerabaija, alwaar hetzelve dagelijks kan bezichtigd worden, toebehorende aan de Arabier Said Aloei Bin Achmat Aljuffrie, en zulks krachtens vonnis van de Landraad te Grissee, in dato 17 augustus 1831, ten behoeve van de aldaar wonende Arabier Said Alie Bin Achmat Segaf, geslagen en de daarop verleende ex cutorien, in dato 3 september daaraanvolgende.Indien er iemand enig recht, actie of pretentie op voornoemd schip mocht hebben, en zich tegen de verkoop zoude willen opposeren, die make het mij ondergetekende bekend en doe zijn profijt.Aldus gedaan en gepubliceerd voor de puie van het Raadhuis te Soerabaija, de 8e oktober 1831.

De 1e gesto. expl. Bij de Landraad te Soerabaija, D. Swart.

                              

JC 260632delpher                  Soerabaija. Schepen liggende ter rede. O.a. ATLAS.

 

JC 250832delpher                  Batavia aangekomen. 23 augustus. O.a. schip ATLAS, kapt. R. Sijmons, van Soerabaya de 19e augustus, met Zr. Ms. troepen, passagiers: kapt. Gopfert, de heer Leake, en mevr. Sijmons.

 

JC 280832                               Soerabaija vertrokken. 18 augustus. Schip ATLAS, kapt. R. Sijmons, naar Batavia, met Zr. Ms. troepen, passagiers: Luitenant der 1e klasse onder-havenmeester Goppert.

 

JC 061133                               Nagelaten boedels. De weeskamer te Soerabaija, roept bij dezen elk en een iegelijk op, die iets te vorderen heeft van of veschuldigd is. aan de boedel van wijlen de alhier overleden persoon John Douvin, tweede stuurman van het particulier schip ATLAS, om daarvan aangifte of betaling te doen, binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.

Namens de weeskamer. De Secretaris, Oosthoek.

Soerabaija, 27 oktober 1833.

 

JC 260334                               Batavia vertrokken. 23 maart,  o.a. schip ATLAS, kapt. R. Sijmons, naar China.

 

Hierna geen treffers meer gevonden.

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1832.02.15 / 1

SOERABAYA

schip

ex-PAIL ALAM

J.E. Banck

niet vermeld

Soerabaja

schip gekocht

IMG 9437

2545

als PAIL ALAM gekocht van Said Aloei bin AchmatAljuffrie, Soerabaja; had als PAIL ALAM geen zeebrief, opgelegd geweest.

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1832.05.29 / 1

ATLAS

schip

ex-SOERABAYA

J.E. Banck& R. Symons

R. Symons, mede-eig.

Soerabaja

partner in schip gekomen

IMG 9462

2546

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

JC            =              Javasche Courant