Name ship: A.B.C.

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 47.5
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-03-18 A.B.C.
Manager: Steetz, W., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Steetz, W., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1830-00-00 A.B.C.
Manager: Kuijt, M.J., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Kuijt, M.J., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Desperoux, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Sergé, F.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1830
Captain: Kuijt
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Horst Kuijt, P. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

A.B.C.

47,5

Desperoux, A.

Steetz, W.

Batavia

1827

brig

A.B.C.

47,5

Sergé, F.J.

Steetz, W.

Batavia

1829

brig

A.B.C.

47,33

Kuijt

Kuijt, M.J.

Batavia

1830

brig

A.B.C.

48 ½

Horst Kuijt, P. van der

Kuijt, M.J.

Batavia

1831

 

 

Kronieken:

BC 030127              Ter rede van Batavia liggende schepen: (o.a.) de brikken DIJKZIGT, CLEMENTINA, a.b.c., PENANREN, GOLLEK, l’ANAM, KATWIJK, HAP GITTJOK, en de schoeners FATHALHAIR, REMBANG, MOLUCCO,  en MERMAID

 

RC 060327              Rotterdam, 7 maart. Te Batavia liggen ter (o.a.) de brikken DIJKZIGT, PENHOIJ, DE DRIE MARIA'S, FONGSIE, CLEMENTINA, DE HOOP, OROMASE, MARIA, FATAHILWAHAP, ELIZABETH, A.B.C., EXPERIMENT, GOLLEK; schoeners HAPHIEN, SEMANKA, KASSOOR.

 

JC 300828delpher   Batavia aangekomen, 27 augustus, o.a. brik A.B.C., kapt. J.J. Serge, van Samarang de 22e augustus, passagiers de heren M.J. Kuijt, P. van der Horst Kuijt, J. Nettekoven, mevrouw Meijer, en mevrouw Tissot en kind.

 

RC 070229              Amsterdam, 5 februari. Te Batavia lagen ter rede (o.a.) brikken DE WAAGER, MARGARETHA ENGELTINA, CLEMENTINE, A.B.C., DOROTHEA, schoeners TARTAR, HELEN.

 

JC 150929delpher   Samarang aangekomen, 6 september brik A,B,C,, kapt. M.J. Kuijt, van Soerabaija de 2e september, passagier: mevrouw Kuijt.

 

 

JC 011229delpher   Samarang vertrokken, 23 september brik A.B.C.,kapt. M.J. Kuijt, naar Tagal, Cheribon en Batavia, passagiers: de heren Van der Horst Kuijt en Emhasett, de weduwe Wijchel en kinderen.

 

JC 020230delpher   Samarang aangekomen, 23 januari, brik A.B.C., kapt. M.J. Kuijt, van Batavia, Cheribon en Pekalongan, de 16e januari, passagiers: de heren Diephuizen en familie, Hartog en 2 kinderen van de heer Van Kervel.

 

JC 021030delpher   Soerabaija aangekomen, 23 september, brik A.B.C., kapt. M.J. Kuijt, van Banda de 1e juli, passagier: de heer L.Bremer.

 

 

JC 071030               Te Batavia ter rede liggende schepen: (o.a.) de brikken FOENGSIE, de TWEE GEBROEDERS, BIANHONG, MERKUS, TAN GOAN ING, A.B.C., JONGE ELIZABETH, CLEMENTINA, FATAHILWAKAP

 

JC 071030               Van Samarang vertrokken schepen:  De 29e september: brik A.B.C., kapt. M.J. Kuijt, met twee passagiers naar Batavia.

 

JC 281030delpher   Batavia aangekomen, 24 oktober, o.a. brik A.B.C., kapt. P. van der Horst Kuijt, terug uit zee.

 

JC 180131delpher   (Geen plaatsnaam weergegeven, waarschijnlijk Batavia) In de loop van deze maand, zal bij publieke veiling verkocht worden het alhier ter rede liggende gekoperd brikschip A.B.C.. Hetzelve is inmiddels uit de hand te koop, adres M.S. Kuijt.

 

JC 290131delpher   (Geen plaatsnaam weergegeven, waarschijnlijk Batavia) Op woensdag de 2e februari 1831. In het lokaal der beurs (o.a.) precies ten 11 ure. Voor rekening van M.J. Kuijt, de brik A.B.C., met derzelver inventaris, zo als dezelve ter rede alhier is liggende

 

JC 080231               Batavia. Schepen liggende ter rede: (o.a.) de brikken SNOEK, de JAVA, A.B.C., BOEANG BESSIE, CLEMENTINE, PIETER EN KAREL, JOHANNA.

 

JC 260133delpher Sterfgevallen. Op heden ontving ik de tijding van het overlijden mijns echtgenoots P. van der Horst Kuijt, de 28e december 1832, in het hospitaal te Batavia.

E.A.P.L.S. van der Horst Kuijt, geboren van Mulest tot de Leemcale.

Soerabaija, 5 januari 1833.

 

 

(PvH) P.van der Horst Kuijt is na 1831 kapitein op schip ONDERNEMER, mogelijk is de ABC herdoopt na verkoop, maar hier is geen bewijs van. In de kronieken en in Delpher geen treffers meer gevonden. Kapt. Horst Kuijt overlijdt in 1833 zie boven.)

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1826.03.18 / 12

A.B.C.

brik

ex-Engelse brik FLY

W. Steetz (?)

niet vermeld

Batavia

schip gekocht

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

BC           =              Bataviasche Courant

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant

www.delpher.nl