Name ship: GRACE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 0 / 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 119.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1828-00-00: Regerings Almanak also mentioned shiptype brig and barque. As from 1831 Regerings Almanak mentioned tonnage 154 lasts.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1828-00-00 GRACE
Manager: Thompson, Roberts & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Thompson, Roberts & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1831-00-00 GRACE
Manager: Wattendorff, Kipp & Zimmermann, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Wattendorff, Kipp & Zimmermann, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-00-00 GRACE
Manager: Hooper, H., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Hooper, H., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-00-00 GRACE
Manager: Wattendorff, Kipp & Zimmermann, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Wattendorff, Kipp & Zimmermann, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1838-00-00 GRACE
Manager: Wilson, Smith & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Wilson, Smith & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1839-00-00 MARGARET
Manager: Wilson, Smith & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Wilson, Smith & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Godt, F.W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1830
Captain: Allens, S. d'
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Grum, J.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1836
Captain: Tholen, J.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Simonet, T.C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Linstedt, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1839
Captain: Eschauzier
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1840
Captain: Lindstedt, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

GRACE

119

Godt, F.W.

Thompson, Roberts en Co.

Batavia

1828

brig

GRACE

119

Godt, F.W.

Thompson, Roberts en Co.

Batavia

1829

ship

GRACE

119

Allens, S d'

Thompson, Roberts en Co.

Batavia

1830

ship

GRACE

119

GrumJ.F.

Thompson, Roberts en Co.

Batavia

1831

ship

GRACE

154

Grum, J.F.

Wattendorff, Hipp en Zimmerman

Batavia

1831

ship

GRACE

154

Grum, J.F..

Hooper, H

Batavia

1832

barque

GRACE

154

Grum, J.F..

Wattendorff, Hipp en Zimmerman

Batavia

1833

ship

GRACE

154

Grum, J.F.

Wattendorff, Hipp en Zimmerman

Batavia

1834

ship

GRACE

154

Tholen, J.A.

Wattendorff, Hipp en Zimmerman e Co

Batavia

1836

ship

GRACE

154

Simonet, T.C.

Wattendorff en Zimmerman

Batavia

1837

ship

GRACE

154

Linstedt, C.

Wilson Smith en Co.

Batavia

1838

ship

MARGARET

154

Eschauzier

Wilson, Smith en Co

Batavia

1839

ship

MARGARET

154

Lindstedt, C.

Wilson, Smith en Co.

Batavia

1840

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

JC 030128               Te Batavia ter rede liggende schepen: (o.a.) de Nederlandse schepen STER, LOUIZA, OEY SINJO,

MARQUIS OF HASTINGS, MERCURY, MINERVA, GRACE, en JONGE ADRIANA

 

JC 070729               Te Soerabaija gearriveerde schepen:30 juni het schipGRACE, kapt. D. Alles, met een passagier, den 14 juni van Batavia

 

JC 030430               Te Batavia gearriveerde schepen:De 31e maart|: schip GRACE, kapt. d’Allen, van Riouw de 21e maart met vier passagiers

 

JC 120431               Batavia, 10 april. Gisteren arriveerden alhier het schip GRACE, kapt. J.F. Grum, vanSoerabaija

 

JC 030931               Advertentie. Bij het einde van deze maand, de dag nader te bepalen, zal op publiekevendutie worden verkocht het schip GRACE, groot 134 lasten (opm: slecht leesbaar,mogelijk staat er 154 lasten). Verdere informatiën te bekomen bij de testamentaireexecuteuren in de boedel van wijlen H. Hooper.Batavia, 1 september 1831, W. FitzPaine, Chrs. Stricker

 

JC 011031               Van Batavia vertrokken schepen:den 30september: schip GRACE, kapt. J.F. Grum, naar Indramaijoe

 

JC 210132               Advertentie. Op den 26 januari 1832, precies te 11 ure, zal bij publieke vendutie voorrekening van wijlen Henry Hooper worden verkocht het schip GRACE, met diens inventaris,zo als hetzelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende, en na deze verkoop een goedechronometer, mede toebehorende aan de boedel van wijlen H. Hooper.

 

JC 280132               Advertentie, De vendutie van den 26 dezer door het hoge water geen gevolg kunnendegehad hebben en mitsdien ook niet is kunnen worden geveild voor rekening van wijlen HenryHooper het schip GRACE, met diens inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier (opm:Batavia) is liggende, zal als nu bepaaldelijk worden geveild op maandag den 30 dezer, te 11ure precies, voor de toko van de heren Wattendorff, Hipp& Zimmerman.

 

JC 010435               Van Soerabaija zijn vertrokken:de 22e maart de Nederlandse bark POLLUX, kapt. W.E. Looker, naar Batavia, dito schoenerDOLPHIJN, kapt. J. Zeep, met Zr.Ms. troepen naar Pontianak; dito schip GRACE, kapt. J.F.Grum, met zeven passagiers naar Samarang, Indramaijoe en Batavia

 

JC 040137               Batavia, 2 januari. De 31e december is hier aangekomen het Nederlands-Indische schipGRACE, kapt.T.C. Simonet, met een passagier, de 15e november vertrokken van Calcutta.

 

JC 270937               Batavia, 24 september Heden is van hier naar China vertrokken de Nederlandse barkGRACE, thans genaamd MARGARET, kapt. C. Lindsted, met een passagier.

 

JC 280338               Batavia, 23 maart Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark MARGARET, kapt. C.Lindstedt, met drie passagiers en 74 Chinezen, vertrokken van China de 4e maart.

 

Delpher   JC 110438               Batavia, vertrokken: 10 april, o.a. Nederlandse bark MARGARET, kapt. C. Lindstedt, naar Samarang, passagiers, de heren M.D.J.M. Bernadino.

 

Delpher   JC 250438               Samarang, aangekomen: 15 april, o.a. Nederlandse bark MARGARET, kapt. C. Lindstedt, van Batavia de 9e april, passagiers: de heren M.D. en J.M. Bernadino.

 

Delpher   JC 080838               Soerabaija aangekomen: 27 juli, Nederlandse bark MARGARET, kapt. L.J. Eschauzier, van Batavia de 9e juli, passagiers, officier van gezondheid Van der Veer, echtgenoot en kind, mej. E.J. van Zevening, en 2 weeskinderen.

 

Delpher   JC 080539               Schepen in lading te Batavia, op 6 mei 1839 o.a. naar Amboina, Nederlands Indisch schip MARGARET, kapt. Lindstedt, agenten, Wilson, Smith & Co.

 

Delpher   JC 250539               Batavia, uitvoer: Naar Amboina, met het Nederlands Indisch schip MARGARET, kapt. C. Lindstedt. 2.025 picols rijst, Wilson, Smith & Co. 2 ks. Provisien, Thierbach.

 

Delpher   JC 190639               Soerabaija aangekomen: 13 juni, Nederlandse schip MARGARETTA, kapt. C. Lindstedt, van Grissee de 13e juni.

 

Delpher   JC 260639               Soerabaija vertrokken: 16 juni, o.a. Nederlandse bark MARGARET, kapt. C. Lindstedt, naar Amboina, met Zr. Ms. troepen.

 

Delpher   JC 110939               Batavia, aangekomen: Nederlandse bark, MAGARET, kapt. C. Lindstedt, van Amboina de 28e augustus, met Zr. Ms. troepen, passagiers, majoor van Doeren en echtgenoot, en luitenant Raembeck.

 

Delpher   JC 250939               Postkantoor. Het brievenpakket per Nederlandse bark MARGARETHA, kapt. Lindstedt, naar China, zal op morgenmiddag precies ten één uur, aan het postkantoor te Weltevreden worden gesloten.

De Postmeester, J. Boshouwer.

Batavia, de 24e september 1839.

Delpher   JC 021039               Batavia, vertrokken: 30 september, Nederlandse bark MARGARET, kapt. C. Lindstedt, naar China.

 

Delpher   JC 051039               Batavia, Uitvoer: Naar China, met de Nederlands Indische bark MARGARETHA, kapt. C. Lindstedt. 1.477 picols tin, 920 50/100 dito sandelhout, 127 dit staart peper, 350 dito sandelhout, 3e soort, 127 korg. Java matjes, 1 pak pauwstaarten, 20/100 picols foelie, 15 dito haaivinnen, 7 72/100 dito triepang, 10 kn. gebroken glas, 1 80/100 buffel aderen, 27 87/100 ½ picols vogelnestjes, 43 dito kruidnagelen, 28 dito tonael, 14/100 ½ dito karetneuzen, 1 paar olifantstanden, 4/100 picols karet, 83 ½ thail stofgoud, 1 katt. en 5 thail paarlen, 3 kn. katoenen en wollen goederen en enige stukgoederen, NLG 10.085,- zilveren en NLG 18,- gouden sp. matten, NLG 427,- gulden zilvergeld, 10 ½ thail goud- en 390 thail zilverwerk, diverse Chinese afladers.

800 picols betelnoten, S. van Basel, toe Laer & Co.

42 ks. zeep, 20 fl. kaijoepoetie olie, Lindstedt.

80 picols triepang, 3 pk. renoceros huiden, 12.000 sp. matten, A. Meyer.

1.000 sp. matten, T.E. Vidal & Co.

 

Hierna kom ik geen treffers meer tegen van de MARGARET of MARGARETHA of MARGARETTA. Kapt. Lindstedt wordt op 26 februari 1840 vader van een dochtertje. Zij wordt geboren in Batavia, haar moeder is Petronella Gasinjet.  (JC 290240). 22 April 1840 keert kapt. C. Lindstedt, als passagier op het Portugese barkschip PROVIDENCIA, kapt. A.J. Havier, terug in Batavia. Schip en passagiers waren vertrokken op 21 maart uit Macao. Was het schip onderweg naar China vergaan of is het mogelijk verkocht in China?

 

C. Lindstedt vinden we terug als kapt. op de bark ELIZABETH, als dit op 4 juni 1840 vertrekt van Soerabaija en op 16 juni 1840 vertrekt van Batavia, en koers zet richting Singapore.(JC 170640) Een jaar later staat het huis van mw P. Lindstedt geboren Gazinjet, te koop en weer een jaar later start zij een schooltje, omdat zij “hare middelen van bestaan verloren hebbende” in haar eigen onderhoud moet gaan voorzien. Een bericht van overlijden van kapt. C. Lindstedt heb ik niet gevonden.

 

 

JC 291042                               De ondergetekende heeft de eer aan de ingezetenen dezer gewesten te berichten, dat zij ten haren huize met voorkennis en toelating, der hoofdcommissie van onderwijs, een bewaarschool heeft geopend, voor kinderen aan welke zij onderricht zal geven in alle die vakken die tot een fatsoenlijke en burgerlijke opvoeding behoren; het salaris dat zij daarvoor zal bedingen, zal zij wijzigen naar de omstandigheden, waarin de ouders of voogden verkeren.

Zij die haar met hun vertrouwen vereren, kunnen zich verzekerd houden dat alles zal worden aangewend dit heilig doel op de loffelijkste wijze te handhaven.

P. Lindstedt.

Batavia, (Koningsplein), 24 oktober 1842.

 

JC 150343                               Verschillende Bekendmakingen. De ondergetekende, door rampen hare middelen van bestaan verloren hebbende, heeft, om in het onderhoud van haar en harer kinderen te voorzien, sedert twee maanden, op het Koningsplein (hoek Prapattan) een kinderschool opgericht.

De meeste vlijt en moeite bestedende om haar onderneming wel te doen slagen, heeft zij de eer zich enig vertrouwen bij ouder en voogden aan te bevelen.

P. Lindstedt, geb. Gazinjet.

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1827.06.29 / 6

GRACE

Schip

 

Thompson, Roberts & Co.

J.W. Poot

Batavia

dezer dagen van stapel te Bantjar

IMG 9330

2505

certificaat  voor reis met lading naar Samaranggedifficulteerd

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1837.09.23 / 10

MARGARET

bark

ex-GRACE

Wilson, Smith & Co.

Lindstedt, Charles

Batavia

schip gekocht

IMG 1347

2574

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant