Name ship: FAIDOOL RAHIM

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1833
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Rembang, Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 266.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1834-00-00 FAIDOOL RAHIM
Manager: Sahabodin, Said Alie Machelaar Bin Achmat Bin, Rembang, Netherlands East Indies
Owner: Sahabodin, Said Alie Machelaar Bin Achmat Bin, Rembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Rembang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1841-00-00 ALFULCK
Manager: Baboesaid, Sech Awal Bin Achmat, Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Baboesaid, Sech Awal Bin Achmat, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1850-00-00 ALFULCK
Manager: Baboesaid, Sech Awal Bin Mohamat, Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Baboesaid, Sech Awal Bin Mohamat, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1857-00-00 ALFULCK
Manager: Arkiba, Intje en haar kinderen, Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Arkiba, Intje en haar kinderen, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1834
Captain: Machelaar, Said Ali Bin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Machelaar, Said Oemar in Hoessein
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Taha, Sarief
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1836
Captain: Machelaar, Said Oemar in Hoessein
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Hamit, Intje Abdul
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1840
Captain: Habees, Sech Said Bin Achmat
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1847
Captain: Baradjek, Sech Abdul Kadir Bin Abdulla
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1864
Captain: Baoezir, Sech Sehan bin Said
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1867
Captain: Saleh, Abdul Rachman
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1868
Captain: Baoezeer, Sech Sehan bin Said
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1872
Captain: Bawadjir, Sech Sehan bin Said
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1875
Captain: Agil, Said
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1876
Captain: Mashoer
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1876
Captain: Hoeisen, Sech
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1876
Captain: Badjerdana, Sech
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

?

                Faidool Rahim                       - Said Alie Bin Machelaar Bin Achmat Bin Sahabodin

1840        Alfulck                                    - Sech Awal bin Mohamat Baboesaid, Soerabaija

1857        Alfulck                                    - Intje Kieba, weduwe van Awal bin Mohamet Baboesaid, en kinderen, Soerabaija

23-04-1879                                            - Als gevolg van stormachtig weer gestrand in de Blinbangbaai. Het schip werd

wrak geslagen, maar de bemanning en de lading konden worden gered.

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1834        Said Ali bin Machelaar

1834        Said Oemar bin Hoessien Machelaar

1834        Sarief Taha

1836        Said Oemar bin Hoessien Machelaar

1838        Intje Abdul Hamit

1840        Sech Said Bin Achmat Habees

1847        Sech Abdul Kadir Bin Abdulla Baradjek

1864        Sech Sehan bin Said Baoezir

1867        Abdul Rachman Saleh

1868        Sech sehan bin Said Baoezeer

1872        Sech Sehan bin Said Bawadjir

1875        Said Agil (JB 250875)

1876        Mashoer   (Loco 220176)

1876        Sech Hoeisen   (JB 061076)

1876        Sech Badjerdana   (061176) 

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Ton:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

ship

FAIDOOL RAHIM

266

 

Said Alie Bin Machelaar

Said Alie Bin Machelaar Bin Achmat Bin Sahabodin

Grissee

1834

ship

FAIDOOL RAHIM

266

 

Said Alie Bin Machelaar

Said Alie Bin Machelaar Bin Achmat Bin Sahabodin

Grissee

1835

ship

FAIDOOL RAHIM

266

 

Said Oema

Said Alin Bin Machlar Bin Achmat Bin Shabodin

Grissee

1836

ship

FAIDUL RACHIM

266

 

Said Oemar

Said Alie Bin Machlaar Bin Achmat Bin Salaboedin

Grissee

1837

ship

FAIDUL RAHIM

 

 

Sarief Taha

Said Alie Bin Maklaar Bin Achmat Bin Sahaboedin

Grissee

1838

ship

FAIDOOL RAHIM

266

 

Intje Abdul Hamit

Said Alie Bin Machlaar Bin Achmad Bin Sahobodin

Grissee

1840

ship

ALFULOK

266

 

Sech Said Achmat

Sech Awal

Soerabaija

1841

fregat

ALFULCK

266

 

Said Bin Achmat Habis

Sech Awal Baboesaid

Soerabaija

1842

ship

ALFULEK

266

 

Habis, Sech Said Bin Achmat

Baboesaid, Sech Awal Bin Achmat

Sourabaya

1843

ship

ALFULK

264

 

Habijs, Sech Said Bin Achmat

Baboesaid, Sech Awal

Sourabaya

1846

ship

ALFULK

264

 

Baradjek, Sech Abdul Kadir Bin Abdulla

Baboesaid, Sech Awal

Sourabaya

1847

ship

ALFULUK

264

 

Baradjak, Sech Abdulkadir

Baboesaid, Sech Awal Bin Mohamat

Sourabaya

1850

ship

ALFULCK

264

 

Sech Abdulkadir Baradjak

Sech Awal bin Mohamat Baboe Said

Soerabaija

1851

barque

ALFULEK

264

 

Sech Abdulbakir Baradjak

Sech Awal bin Mohamat Baboesaid

Soerabaija

1853

ship

ALFULEK

233

 

Sech Abdulkadir Baradjak

Intje Kieba en haar kinderen, vr.

Soerabaija

1857

ship

ALFULCK

233

 

Sech Abdulkadir Baradjak

Intje Arkiba en haar kinderen

Soerabaija

1859

ship

ALFULK

233

 

Sech Abdulla Kadir Baradja

Intje Arkiba en haar kinderen

Soerabaija

1861

ship

ALFULAK

233

 

Sech Abdul Kader Baradja

Intje Arkiba en haar kinderen

Soerabaija

1862

ship

ALFULCK

233

 

Sech Schan bin Said Baoezir

Intje Arkiba (Arab. Vrouw)

Soerabaija

1865

ship

ALFULEK

233

 

Abdul Rachman Saleh

Intje Arkiba (Arab. Vrouw)

Soerabaija

1867

ship

ALFULEK

233

 

Sech sehan bin Said Baoezeer

Intje Arkiba (Arab.vrouw)

Soerabaija

1868

ship

ALFULCK

233

 

Bawadjir, Sech Schan bin Said

Kieba, Intje, wed. van Boepsaid, Sech Awal bin Mohamat, Boepsaid, Sech Abdulla bin Awal bin Mohamat, Boepsaid, Sech Said bin Awai bin Mohamat, Boepsaid, Sech Achmat bin Awal bin Mohamat, Boepsaid, Sech Ibrahim bin Awal bin Mohamat, Boepsaid, Mariam binti Awal bin Mohamat en Boepsaid, Saleh binti Awal bin Mohamat

Soerabaja

1872

ship

ALFULCK

233

466

 

 

Soerabaja

1873

barque

ALFULCK

266

511

 

 

Soerabaja

1878

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

Delpher   JC 090734               Soerabaija aangekomen: 28 juni, o.a. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Said Oemar Bin Hoesien Magelaar.

Delpher JB 160734                 Soerabaija vertrokken: 4 juli, o.a. FAIDOOL RAHIM, kapt. Said Oemar Bin Hoesien Bin Magalaar, naar Sumanap.

Delpher JC 101234                 Batavia aangekomen: 5 december, Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Sarif Taha, van Grissee de 17 november.

Delpher JC 070936                 Samarang aangekomen: 28 augustus, Nederlands schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Said Oemar Bin Hoesin Bin Machlaar, van Banjermassing de 12e augustus, passagier, luitenant van Enden.

Delpher JC 280936                 Samarang vertrokken: o.a. Nederlands schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Said Oemar Bin Hoesin Bin Machlar, naar Cheribon.

Delpher JC 121136                 Batavia vertrokken: 10 november, o.a. Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Said Oemar Bin Hoesin Bin Machlaar Bin Saboedin, naar Grissee.

Delpher JC 150838                 Samarang aangekomen: 6 augustus, o.a. Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Abdul hamiet, van Riouw de 7e juli.

Delpher JC 220838                 Samarang vertrokken: o.a. Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Abdul Hamit, naar Soerabaija.

Delpher JC 211138                 Samarang aangekomen: 13 november, Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Abdul Hamiet, van Grissee, sumanap en Pekalongan de 27e september, passagiers, de heer J.A. Paulus en familie.

Delpher JC 170739                 Samarang aangekomen: 7 juli, o.a. Ned. schip FAIDOOL RACHIM, kapt. Abdul Hamiet, van Batavia de 24e juni, passagiers de heren Deane en W. Kock.

Delpher JC 290440                 Samarang vertrokken: 23 april, o.a. Ned. schip FAIDOOL RAHIM, kapt. Ech Said Bin Achmat Habees, naar Riouw.

Delpher JC 020940                 Samarang aangekomen: 24 augustus, o.a. Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Said Bin Achmat Habis, van Soerabaija de 19e augustus.

Delpher JC 030842                 Samarang vertrokken: Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Said bin Achmat Habeijs, naar Soerabaija met Zr. Ms. troepen.

Delpher JC 061243                 Batavia vertrokken: 2 december o.a. Ned. schip ALFULCK, kapt, Sech Said Bin Achmat Habeijs, naar Soerabaija.

Delpher JC 110145                 Batavia aangekomen: 8 januari, o.a. Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Said Bin Achmat Habeijs, van Banka de 5e januari.

Delpher JC 120245                 Batavia vertrokken: 11 februari, o.a. Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Said Bin Achmat Habeijs, naar Soerabaija, met Zr. Ms. troepen.

Delpher JC 030247                 Batavia aangekomen: 1 februari, Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadir Baradjak, van Banka de 27e januari.

Delpher JC 070847                 Batavia aangekomen: 3 augustus. o.a. Ned. schip ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadier Barandjak, van Banka de 21e juli, passagier de heer J.G. Dekker.

Delpher JB 250154                 Aangekomen te Soerabaya, o.a.: 16 januari, Ned. Indisch st. ALFULCK, kapt. Sech Baradjak van Batavia.

Delpher JB 210455                 Vertrokken van Indramayoe, o.a. 13 april  N.I. schip ALFULCK, kapt. Sech Baradjak naar Banka.

Delpher JB 110257                 Vertrokken van Soerabaya, o.a. 3 februari N.I. schip ALFULCK, kapt. Sech Baradjak naar Banda.

Delpher JB 160658                 Aangekomen te Soerabaija, o.a. 4 juni N.I. schip ALFULCK, kapt. S. Abd. Kadir Baradjak naar Sandelhout Eiland.

Delpher JB 271158                 Aan- en uitvoer te Amboina van 1 tot en met 26 oktober 1858. o.a. Van Banda per N.I. schip ALFULCK, kapt. Kadier bin Abd. Baradja. 4 kn. jacouetten; 7 do. manufac., 5 do. chitzen, 19 vs. meel. 260 koij. rijst, 80 pic. koffie, 1 kt. Jap. paijongs, 3 col woll. dekens, 8 pic. wit garen, 1/2 kn. koperwerk, 4 do. stolpen, 4 do. stopflessen. 

Delpher JB 150960                 Vertrokken schepen van Sumanap. O.a. 18 augustusN.I. brik ALFULCK, kapt. Sech Baradja naar Singkawang.  

Delpher JB 200461                 Aangekomen schepen te Sumanap. O.a. 19 maart N.I. schip ALFULCK, kapt. Bahaweris van Soerabaija.

Delpher JB 270761                 Aangekomen schepen te Sumanap. O.a. 9 juli N.I. schip ALFULCK, kapt. Sech Baradja van Soerabaija.

Delpher JB 270464                 In lading liggende schpen te Batavia. O.a. Ned. Indisch schip ALFULCK, kapt. Bawoesier, bestemming Samarang, agenten P. Landberg & Zoon.

Delpher JB 270464                 Van Molukken per Ned. Ind. schip ALFULCK, kapt. Sech Baosir. 400 ps. ijzeren balken, 3 pik. olie, 2.000 klappers, Sech Naoum.

Delpher JB 180768                 Vertrokken schepen van Batavia. O.a. 18 juli, Ned. Ind bark ALFULCK, kapt. Baoesoer naar Soerabaija.

Delpher LOC 230572              Patitjan, 17 mei. Ned. Ind. schip ALFULCK, gezagvoerder Sech Sehan, bin Said Baoeseer.

Delpher JB 250875                 Aangekomen. Tjilatjap, 21 augustus. o.a. N.I. bark ALFULCK, kapt. Said Agil, van Sumanap met zout. 

Delpher LOC 220176              Uit Tjilatjap. De 8e dezer vertrok hier de N.I. bark ALFULCK, gezagvoerder Mashoer, in ballast, naar Soerabaija.

Delpher JB 061076                 Aangekomen schepen. O.a. 5 oktober N.I. ALFULCK, kapt. Sech Hoesin van Soerabaija.     

Delpher JB 061176                 Vertrokken schepen. O.a. 5 november. N.I. ALFULCK, kapt. Sech Badjerdana naar Banka.

Delpher JB 070679                 Tengevolge van stormbuien en hoge zeeën strandde op 23 april jl. in de Blinbang baai het van Palembang komend N.I. barskchip ALFULCK. Het vaartuig is door de branding geheel uiteengeslagen en slechts een gedeelte der lading, bestaande uit dakpannen en stenen voor de aanbouw van een lichttoren in genoemde baai, behouden gebleven. De opvarenden zijn gered.                      

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1840.08.29 / 7

ALFULCK

schip

ex-FAIDOOL RAHIM

Sech Awal bin Mohamat Baboesaid

Sech Said bin Achmat Kebeijs

Soerabaija

schip gekocht

IMG 5223

2609

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant

JB            =              Java Bode

LOC         =              De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad