Name ship: CALYPSO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 0 / 1833
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Rembang, Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 80.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1833-00-00 CALYPSO
Manager: Eilbracht, Gebr., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Eilbracht, Gebr., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1841-00-00 CALYPSO
Manager: Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1833
Captain: Laming, P.E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Stokhekker, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Opperman, G.L.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1846
Captain: Decker, C.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Kapiteins en RA vermeldingen:

1833        R.E. Laming

1834        J. Stokhekker

1841        G.L. Opperman

1846        C.H. Dekker

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

schooner 3m

CALIJPSO

80

Laming, P.E.

Eilbracht, Geb.

Batavia

1834

schooner 3m

CALIJPSO

80

Laming, P.E.

Eibracht, Gebr.

Batavia

1834

schooner 3m

CALIJPSO

80

XX

Eilbracht, Geb.

Batavia

1836

schooner

CALIJPSO

80

Stokhekker, J.

Eilbracht, gebr.

Batavia

1837

schooner

CALIJPSO

80

Sullock, J.

Eilbracht, Gebr.

Batavia

1838

schooner

CALIJPSO

80

Stokhekker, J.

Eilbracht, Gebr.

Batavia

1839

schooner

CALIJPSO

80

Stokhekker, J.

Eilbracht, gebroeders

Batavia

1840

schooner

CALIJPSO

80

Stokhekker, J.

Fact. Der Ned. Handel Mij.

Batavia

1841

schooner

CALIJPSO

80

Opperman, G.L..

fact. Der Ned. Handel Mij.

Batavia

1842

schooner

CALIJPSO

80

Opperman, G.L.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1843

schooner

CALIJPSO

80

Opperman, G.L.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1844

schooner

CALIJPSO

80

Opperman, G.L.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1845

schooner

CALIJPSO

80

Decker, C.H.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1846

schooner

CALIJPSO

80

Decker, C.H.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1847

schooner

CALYPSO

58

Decker, J.C.

Fact. Der Nederlandsche Handel Maatschappij

Batavia

1848

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

JC 020433                               Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik DOURGA, Zr.Ms. schoeners ARGO, KAMELEON, JANUS, CALYPSO, ZWALUW, ZEEMEEUW, DOLPHIJN, POLLUX, DAPHNE en WINDHOND

 

Delpher   JC 030833               Samarang aangekomen: 25 juli schoener CALYPSO, kapt. R.E. Laming, van Batavia en Cheribon de 20e juli, passagier de heer Lucas.     

 

 

Delpher   JC 030534               Batavia, aangekomen: 1 mei. O.a. schoener CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, van Rembang de 28e april.

 

JC 010435                               Te Batavia zijn aangekomen:De 30e maart de Nederlandse brik TARTAR, kapt. P. Rough, met Zr.Ms. troepen naar Sinkapoera; dito brik ALLEN, kapt. F.J. Harms, naar Pontianak; dito schoener CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, met enige passagiers, naar Padang.

 

Delpher   JC 061041               Batavia aangekomen: 1 oktober. O.a. Nederlandse schoener CALYPSO, kapt. G.L. Opperman, van Palembang de 15e september.

 

Delpher   JC 140747               Soerabaija aangekomen: 2 juli, Ned. schoener CALYPSO, kapt. Dekker, uit zee terug van een verloren reis, passagier de heer Bousenou.             

 

Delpher   JC 131147               Batavia vertrokken: 11 november. O.a. Nederlandse schoener CALYPSO, kapt. C.H. Dekker, naar Makasser, passagiers de heer J.C.A. Simon Thomas, en mevr. M.F. Walsche.          

 

Delpher   JC 131147               Uitvoer van Batavia, naar Makassar, met het Ned. Ind. barkschip CALYPSO, kapt. C.H. Dekker. 4 kn. en 1 ks. Holl. rode wijn, 1 mand bier, 1 kelder genever, 2 ks. madera en cognac, 2 ks. slaolie en azijn, 2 md. seltzerwater, 2 kn. prov. en zuren, 2 vs. boter, 1 kt. timmermansgereedschappen, 1 quitare, 1 kt. glaswerk en div. kleinigheden, 1 likeurstel, 2 kn. lampen, 2 dito spiegels, 1 kt. schilderijen en 46 collis meubelen, Hendricks, Loder en Co.

 

JC 150448                               Advertentie. Op woensdag de 19e dezer zal door Voute op zijn vendutie verkocht worden, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, de inventaris van de aan het eiland Enkhuijzen gestrande Nederlands-Indische schoener CALYPSO, kapt. Dekker, bestaande uit staand en liggend want, zeilen, stengen, raas, etc., benevens een goed lopende achtdaagse chronometer, en precies om elf uur het wrak van genoemde bodem, zo als hetzelve is liggende aan het eiland voornoemd.

 

JC 190448                              Advertentie. De verkoop op heden van de geredde inventaris van de schoener CALYPSO zal om 9 ure precies voor de pakhuizen van de Factorij der Nederlandsche HandelsMaatschappij plaats hebben, doch de verkoop van het wrak van gemelde bodem, benevens de chronometer, om elf ure precies, voor het commissiehuis van Voute. 

 

JC 290448                               Advertentie. Voute zal op zijn vendutie van woensdag 3 mei verkopen een gedeelte afbraak van de schoener CALYPSO.

 

JC 240548               Advertentie. E.S. Voute &Co. zullen op hun vendutie van heden, woensdag, verkopen een partijtje oud bladkoper en afbraak, afkomstig van de schoener CALYPSO.

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1833.01.03 / 1

CALYPSO

driemast schoener

 

Gebroeders Eilbracht, kooplieden

H.B. Eilbeek

Batavia

te Rembang nieuw aangebouwd

IMG 0574

2549

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1840.08.10 / 22

CALYPSO

Schoener

 

Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij

J. Stokhekker

Batavia

reden zeebrief niet vermeld

IMG 5218

2609

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC = Javasche Courant