Name ship: ALCESTA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 27.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 18?? ROEKANONNEERBOOT NO. 12
Manager: Nederlandsch Indische Marine, Sourabaya, Netherlands East Indies
Owner: Nederlandsch Indische Marine, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1831-00-00 ALCESTA
Manager: Buijten, Jan Hendrik, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Owner: Buijten, Jan Hendrik, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sumanap (Madura) / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-00-00 ALCESTA
Manager: Phefferkorn, J.H., Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Owner: Phefferkorn, J.H., Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sumanap (Madura) / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1840-00-00 ALCESTA
Manager: Go, Oei Hik, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Owner: Go, Oei Hik, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sumanap (Madura) / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1841-00-00 ALCESTA
Manager: Pikgoan, Oei, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Owner: Pikgoan, Oei, Sumanap (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sumanap (Madura) / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1831
Captain: Buijten, Jan Hendrik
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1840
Captain: Go, Oei Hik
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1841
Captain: Kasieman
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Boekasim, Pa
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Lindeman, H.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1844
Captain: Siea, Pa
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

?

                Roeikanonneerboot No. 12   - Nederlands Indische Marine, Soerabaija

1831        Alcesta                                   - Jan Hendrik Buijten, Sumanap

± 1831                                                    - Verbouwd van kotter naar schoener

1836        Alcesta                                   - J.H. Phefferkorn, Sumanap

1840        Alcesta                                   - Oei Hik Go, Sumanap

Na 1842                                                 - Onbekend

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

schooner

ALCESTA

27

Phefferkorn, J.H.

Phefferkorn, J.H.

Sumanap en Pamakassan

1836

schooner

ALCESTA

27

Kasieman

Oei Pikgoan

Sumanap en Pamakassan

1841

schooner

ALCESTA

27

Pa Boekasim

Oei Pikgoan

Sumanap en Pamakassan

1842

schooner

ALCESTA

27

Siea, Pa

Pikgoan, Oei

Sumanap

1844

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

DC 120725              Vlissingen, 5 juli. Den 3 dezer is alhier ter rede gekomen: Zr.Ms. kanonneerboot No. 12,gekommandeerd door den luitenant-ter-zee C. van der Hart.

 

JC 030132               Te Soerabaija ter rede liggende schepen:Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners WINDHOND, DAPHNE, KROKODIL enKAMELION en Zr.Ms. Transportboot No. 4, de koopvaardijschepen FAIT ALLAM,CAROLINA EN JACOBA, MEDINA, IMMAGONDA SARA CLASINA, HELENA, MAAS,ONDERNEMING, JOHANNA FREDERIKA, NEERLANDS KONING, FATAL BARIE, enCHARLOTTA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken DE HELD, TEKSING,MARGARETTA en ONDERNEMER, de schoeners IRIS, MAINA, GOANHIEN, TRAJOEMAAS, DOLPHIJN, ALCESTA, IRIS, ZEEMEEUW, en ZEPHYR, en de barkenMARGARETA en THEODORA, en twee buitenlandse schepen.

 

JC 070432               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners, KROKODIL, JANUS, DAPHNE, KAMELIOEN enWINDHOND, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.8, Zr.Ms. transportboot Nr.4, dekoopvaardijschepen FAIT ALIAM, THETIS, MASTORA, l´ESPERANCE, GRACE, FATOOR RACHMAN, JOEDOOL RACHMAN en OEY SINJO, de brikken TEKSING, ALLEN,JOHANNA, en FATAL GANIE, de schoeners IRIS en ZEEMEEUW, de kotter ALCESTA, debarken WILLEM, REGRET, SADAN MASKOOR en NEDERLANDER, en drie buitenlandseschepen.

 

JC 010133               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik DOURGA, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, KAMELEON enWINDHOND, Zr.Ms kanonneerboot No.9, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de

koopvaardijschepen JOHANNA FREDERIKA, MASTORA, en ANNA AUGUSTINA, destoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken MARGARETHA, ALEYDA, TEKSING enTJONGOAN, de schoeners DRACKE, ALCESTA, DOLPHIJN, IRIS en SWIFT, de bark

REGRET en de sala-sala MADURA.

 

RC 160937              Rotterdam, 15 september. In de Javasche Couranten tot den 27 mei vindt men het volgende:Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brik ORESTES, Nederlandse schepen GENERAALCHASSẾ, MAASSTROOM, PEKALONGAN, LORD MINTO en MERCURY, brikken TWEEGEZUSTERS, TARTAR, TEKSIN, PATRIOT en ELIZA, barken MADURA, FATHOORRACHMAN, DIEDERIKA, MARGARETHA en LOUISA, schoeners MARZOEK, ALCESTA,DE HOOP OP WELVAART, ANTING, GOANHIEN, CAROLINA en CATHARINA,Amerikaanse schepen MORRISON en HENRY TUKE, Engelse schepen SAIN VINCENT en

COUNTESS OF DURHAM, brikSCOTIA,Portugese schepen ST. FRANCISCO DE PAULOen COURIER DE MANILLE, bark PROVIDENCIA, Chinese jonken JIETHIENG, KIMINGHING en LIM SOENSING.

 

JC 020141               Alhier ter rede liggende schepen: Zr.Ms. korvet TRITON, Zr.Ms. fregat MAAS, Zr.Ms.stoomschip PHOENIX en de Nederlandse schepen FANNY, CANTON, VROUW JOHANNA,DE WALVISCH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIA, HET SCHOON VERBOND,OLIVIER VAN NOORD, BATO, AMBOINA, NAUWAN EL JOESOOR, IDA WILHELMINA,

KONING DER NEDERLANDEN, KENAU HASSELAAR, OEY SINJO, OEMAR OSMAN,ERFPRINSES SOPHIA, CORNELIS HOUTMAN, DOGGERSBANK, NOGO LAUT, DOROTHEA, de DRIE MARIAS, de dito barken REVENANT, BATAVIA, PRESIDENT RAM,SUSANNA DOROTHEA, SUMATRA, BONJOL, INDIAAN, de JONGE JAN, HENG OEAN,MASTOOR, CHERIBON PACKET, de brikken BANKA, DANKBAARHEID, TONGSENG, deschoeners HAPSOEN, ALCESTA, en OEDJONG PANDANG, en elf buitenlandse schepen.(opm: met “schip” wordt bedoeld een volschip, hebbende drie vierkant getuigde masten; ditgeldt voor alle zeetijdingen in de JC van 1841)

 

Delpher   JC 140741               Passaroeang, aangekomen: 2juli. Nederlandse schpener ALCESTA, kapt. Pa Boekasim, van Sumanap de 1e juli.

 

Delpher   JC 280741               Passaroeang, vertrokken: 14 juli. Nederlandse schoener, ALCESTA, kapt. Pa Boekasim, naar Sumanap.

 

Delpher   JC 040841               Panaroekan. Aangekomen: 21 juli. Nederlandse schoener                 ALCESTA, kapt. Pa Boekasim, van Passaroeang.

Vertrokken: 21 juli. Nederlandse schoener ALCESTA, Pa Boekasim, naar Sumanap.

 

Delpher   JC 070942               Bezoekie aangekomen: 26 augustus. Nederlandse schoener ALCESTA, kapt. H.H. Lindeman, van Soerabaija de 25e augustus, passagier, de heer C. Godfried.

 

Delpher   JC 140942               Bezoekie vertrokken: 1 september. Nederlandse schoener ALCESTA, kapt. H.H. Lindeman, naar Soerabaija, passagiers, de heer Godfried, en de weduwen Marteijn, Guldeman

 

Hierna geen treffers meer gevonden

 

 

Officiële documenten

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1832.02.25 / 3

ALCESTA

Schoener   (ex-kotter

 

J.H. Buyten

J.H. Buyten, kapt./eig.

Soerabaja

tot schoener verbouwde kotter

IMG 9445

2545

 

extra

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1840.07.11 / 6

ALCESTA

Schoener

 

Oei Hik Go

Oei Hik Go, kapt/eig.

Sumanap

schip gekocht

IMG 5205, 5206

2608

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

DC           =              Dordrechtsche Courant

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant

 

Opmerkingen:

*Kapiteins en eigenaren uit RA komen niet overeen met kapt/eig ZB J.H. Buijten

*Komen de ALCESTA’s uit de kronieken wel overeen met kapt. Buijten; de kapt. worden zelden genoemd.