Name ship: AL ALAWIE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1842
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 83.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-09-29 AL ALAWIE
Manager: Segaf, Said Hamid bin Aloei, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Owner: Segaf, Said Hamid bin Aloei, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Grissee (Madura) / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1847-00-00 AL ALAWIE
Manager: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie, Bandjermasin, Netherlands East Indies
Owner: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie, Bandjermasin, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Bandjermasin / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1842
Captain: Segaf, Said Mamoet bin Aloessie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Segaf, Said Abdul Kadier bin Alie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Segaf, Said Hamid bin Aloei
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Bafagie, Said Hoesin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1845
Captain: Ljasiem, Mohamat (bin Hadjie Hasan Oedien)
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1845
Captain: Asandin, Hadjie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1847
Captain: Ljasiem, Mohamat
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1847
Captain: Sanodin, Mohamat Jasin bin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1847
Captain: Joessoer, Hadkie Mohamat
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1848
Captain: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1850
Captain: Malik, Mohamat bin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1851
Captain: Basso, Mohamad bin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1852
Captain: Soegoet
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

1842        Al Alawie                                               - Said Hamid bin AloeiSegaf, Grissee

1847        Al Alawie                                               - IntjeMohamatYasim Bin HadjieSanoedin, Bandjermasin

05-08-1852                                            - Op de klippen gelopen bij het eiland Raäsverongelukt de bark ALOEWIE (opm: uit Oost-Indië), gevoerd door de BanjareesSoegoet, komende van Bandjermasin en Bima, en aan boord hebbende paarden, welke door de toegebrachte hulp van het hoofd van genoemd eiland gered en naar Bezoekie zijn vervoerd, zijnde het vaartuig zelve geheel verloren  gegaan.

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1842        Said Hamid bin AloeiSegaf

1843        Said AbdulKadier bin AlieSegaf

1843        Said Hamid bin AloeiSegaf

1845        MohamatLjasiem (bin HadjieHasanOedien)

1845        HadjieAsandin

1847        MohamatLjasiem

1847        MohamatJasin bin Sanodin

1847        HadkieMohamatJoessoer

1850        Mohamat bin Malik

1851        Mohamad bin Basso

1852        Soegoet

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

barque

AL ALAWIE

87

Bafagie, Said Hoesin

Segaf, Said Hamit Bin Alowie

Grissee

1843

barque

ALALOEWIE

83

Yasin, Mohamat

Sanoedin, Hadjie

Zuid- en Oostkust van Borneo (Banjermassing)

1847

barque

ALALOEWIE

83

Sanoedin, IntjeMohamatYasim Bin Hadjie

Sanoedin, IntjeMohamatYasim Bin Hadjie

Zuid- en Oostkust van Borneo (Banjermassing)

1848

barque

AL ALAWIE

83

Noedin, HadjieHassan Bin Hassan

Noedin, IntjeMohamaYasim Bin HadjieHassan

Borneo's Zuid- en Ooster afdeling (Banjermassin)

1850

barque

AL ALAWIE

83

Mohamat bin Malik

Mohamad bin Ijasin bin HadjieHassan

Z.O. Borneo (Banjermasin)

1851

barque

AL ALAWIE

83

Mohamad bin Basso

Intje Mohamad Yasmin bin HadjieHassanNoewdin

Borneo Z.O. (Bandjermasin)

1852

barque

AL ALAWIE

83

Sohot

Mohamad Jassin bin HadjieHassanNoedin

Borneo, Z.O. (Bandjermasin)

1853

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

JC 261042 Delpher                 Samarang, aangekomen: 18 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Said Hamid Bin Aloei Segaf, van Grissee de 12e oktober.

 

JC 021142 Delpher                 Batavia aangekomen: 31 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Sech Alie Bin Awal, van Samarang de 25e oktober.

 

JC 030643 Delpher                 Batavia aangekomen: 30 mei. O.a. Nederlandse bark AL ALAWEI, kapt. Said Abdul Kadier Bin Alie Segaf, van Soerabaija de 18e mei.

 

JC 160843 Delpher                 Batavia vertrokken: 12 augustus. O.a. Nederlandse bark AL-ALAWIE, kapt. Said Hamiet Bin Alowie, naar Padang.

 

JC 160445 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 7 april. O.A. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Ijasiem van Banjermassing de 26e maart.

 

JC 250645 Delpher                 Batavia vertrokken: 22 juni. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mochamat Bin Hadjie Hasan Oedien, naar Banjermassing.

 

JC 051145 Delpher                 Samarang aangekomen: 25 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE          , KAPT. Hadjie Asandin, van Banjermassing de 14e september.

 

JC 240447 Delpher                 Batavia aangekomen: 20 april. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Aboe IJasin, van Banjermassing de 26e maart.

                              

JC 020647               Soerabaija aangekomen: 24 mei. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mochamat IJasien, van Batavia de 2e mei.

 

JC 150947               Samarang vertrokken: 5 september. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Jasin Bin Sanodin, naar Banjermassing.

 

JC 011247               Samarang vertrokken: 24 november. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Hadjie Mohamat Joessoer, naar Riouw.

 

JC 030750               Samarang. Aangekomen.22 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Molok, van Batavia de 14e juni.

 

JC 030750               Samarang. Vertrokken.26 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Malik, naar Banjarmassing.

 

JC 180852               De 5e augustus is op de klippen bij het eiland Raäs verongelukt de bark ALOEWIE (opm: uitOost-Indië), gevoerd door de BanjareesSoegoet, komende van Bandjermasin en Bima, enaan boord hebbende paarden, welke door de toegebrachte hulp van het hoofd van genoemdeiland gered en naar Bezoekie zijn vervoerd, zijnde het vaartuig zelve geheel verlorengegaan.

 

 

 

 

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1842.09.29 / 2

AL ALANIE

Bark

 

saidMamoet bin AloessieSegaf

Said Mamoet bin AloessieSegaf, kapt/eig.

Grissee

schip voor hem te Grissee gebouwd

IMG 5401, 5402

2637

eigendomsbewijs afgegeven te Grissee 22 september 1842, geen nummer

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant