Name ship: DIENA JOHANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1912
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 3396 WINSCH 1912
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: W. Mulder, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1912-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 92.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 71.00 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1927-00-00: 1927 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 50 Pk Oberursel gloeikop.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-08-00 DIENA JOHANNA
Manager: Willem Tattje, Groningen, Netherlands
Owner: Willem Tattje, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMCQ
Additional info:

Date/Name Ship 1925-10-12 ENGELINE
Manager: Heinrich Schier, Westrhauderfehn, Germany
Owner: Heinrich Schier, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1935-00-00 ENGELINE
Manager: Jonni Poppe, Hamburg, Germany
Owner: Jonni Poppe, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1912-07-20: Eerste meting te Stadskanaal op 20-07-1912. Meetnummer: Hz1624N. Naam schip: Dina Johanna. Lengte: 25 m 94 cm, breedte: 5 m 20 cm, waterverplaatsing: 163,738 ton. Eigenaar: Willem Tattje, domicilie: Groningen.

1912-08-05: Dagregister deel 15 nummer 511. Den vijfden Augustus 1900 twaalf. De ondergeteekende Willem Tattje, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd Diena Johanna, hebbende een dek en een mast groot ongeveer honderd zeventig tonnen, gebouwd te Stadskanaal, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij schipper, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is geboekt of overgeschreven. Geteekend, den – Augustus 1912. Geteekend: W. Tattje. In de kantlijn staat bijgeschreven 3396 en blijkens verklaring d.d. 7 Augustus van den beëdigden scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand, is nevens gemeld vaartuig als volgt : 3396 WINSCH 1912 en Nevensgenoemd schip “Diena Johanna", brandm. 3396 is in het buitenland aan en buitenlander verkocht. Winschoten, 12 October 1925.

1938-00-00: 1938 nog in GL, daarna onbekend.

Ship Masters Data

Images


Description: Uit de naam op de wimpel in de mast lijkt de naam te zijn DINA JOHANNA.
Image type: Photo

Description: Kadaster verkoop 12-10-1925.
Image type: Photo
Sources