Name ship: ATIJE TORACHMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 211.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1845-00-00: As from 1845 tonnage mentioned in Regerings almanak is 192 lasts.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-00-00 ATIJE TORACHMAN
Manager: Baberek, Said Aloei Bin Mohamat en Naoem, Sech Said Bin Salim en Saterie, Said Achmat Bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Baberek, Said Aloei Bin Mohamat en Naoem, Sech Said Bin Salim en Saterie, Said Achmat Bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1839-00-00 ATIJE TORACHMAN
Manager: Baberik. Saoed Aloei Bin Moehamat en Satatarie, Sech Achmad Bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Baberik. Saoed Aloei Bin Moehamat en Satatarie, Sech Achmad Bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-00-00 ATIJE TORACHMAN
Manager: Babaek, Vrouw Sarifa Soena bin Said Aloei en Na÷om, Sech Said bin Salim en Saterie, Said Achmat bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Babaek, Vrouw Sarifa Soena bin Said Aloei en Na÷om, Sech Said bin Salim en Saterie, Said Achmat bin Oemar, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 ELEONORA
Manager: Dungen, D.J. van den en Gronovius, J.L.C.A., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Dungen, D.J. van den en Gronovius, J.L.C.A., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 ELEONORA
Manager: Gronovius J.D. en J.L.A., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Gronovius J.D. en J.L.A., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1845-00-00 ATIJE TORACHMAN
Manager: Alie, Said Oemar bin Alie, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Alie, Said Oemar bin Alie, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1846-00-00 EL MASAFFA
Manager: Saliem, Said Oemar Bin Alie Sech Aboebakar Bin, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Saliem, Said Oemar Bin Alie Sech Aboebakar Bin, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1835
Captain: Alnoek, Sech Emberik Abdulla
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1835
Captain: Bawasier, Sech Said Bin Segan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Bakresoe, Sech Mochamat Salim
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1841
Captain: Smeer, Sech Said Bin
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Basiep, Sech Alie
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Gephard, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Aijman, Sech Achmat Bona
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1845
Captain: Baharmoes, Sech Said Moehamad
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Levensloop:

1842        AtijeTorachman                     - Vrouw SarifaSoena bin Said AloeiBabaek, sech Said bin Salim Naöom en Said

Achmat bin OemarSaterie, Batavia

1843        Eleonora                                 - D.J. van den DungenGronovius en J.L.C.A. Gronovius, Batavia

1843        AtijeTorachman                     -

1845        El Masaffa                             - Said Oemar Bin AlieSechAboebakar Bin Saliem

Na 1845                                                 Nog onbekend

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1835        Sech Emberik Abdulla Alnoek

1835        Sech Said Bin Segan Bawasier

1838        Sech Mochamat Salim Bakresoe

1841        Sech Said bin Smeer

1842        Sech Oemar bin Said Makariem

1842        Sech Alie Basiep

1842        J. Gephart

1843        Sech Achmat Bona Aijman

1845        Sech Said Moehamad Baharmoes

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

 

ship

ATIJETORACHMAN

211

Sech Said Bin Segan Bawagier

Said Aloei Bin Mohamat Baberek, Sech Said Bin Salim Naoem en Said Achmat Bin Oemar Saterie

Batavia

1836

 

ship

ATIJETORACHMAN

211

Sech Said Sehan Bawasier

Said Aloei Bin Mohamat Baberek,  Sech Said Bin Saim Naroem, en Sec hAchmat Bin Oermar Satarie

Batavia

1837

 

ship

ATIJETORACHMAN

211

Sech Said Sehan Bawasier

Said Aloei Bin Mohamat Baberik, Sech Said Bin Salim Naoem en SechAchmat Bin Oemar Satarie

Batavia

1838

 

ship

ATIJETORACHMAN

211

Sech Said Schan Bawasier

Saoed Aloei Bin Moehama tBaberik, Sech Achmad Bin Oemar Satatarie

Batavia

1839

 

ship

ATIJETORACHMAN

214

Sech Said Sehan Bawasier

Sech Aloei Bin Mochamat Baberik, Sech Said Bin Salim Naoem en Sech Achmad Bin Oemar Satarie

Batavia

1840

 

ship

ATIJETORACHMAN

211

Sech Mohamat Salem Bakreso

Sech Aloel Bin Mochamat Baberik, Sech Said Bin Salim Naoem en Sech Achmad Bin Oema rSatarie

Batavia

1841

 

fregat

ATIJETORACHMAN

211

Sech Said Bin Smeer

Sech Said Bin Saliem Naoem en Co.

Batavia

1842

 

ship

ELEONORA

211

Gephard, J.

Gronovius, J.D. en J.L.A.

Batavia

1843

 

ship

ELEONORA

192

Gephard, J.

Gronovius, J.L.C.A. en Co.

Batavia

1844

 

ship

ATIJETORACHMAN

192

Baharmoes, Said Sa-at bin Mochamat

Alie, Said Oemar bin Alie

Batavia

1845

barque

EL MASAFFA

192

 

Saliem, Said Oemar Bin Alie Sech Aboebakar Bin

Batavia

1846

ship

EL MASAFFA

192

Sech Said Moehamad Baharmoes

Said Oemar bin Alie bin Shech AboeBakar bin Salem

Batavia

1851

                 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

JC 270635 Delpher                 Batavia aangekomen 23 juni. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Emberik Bin Abdulla Alnoek, van Banjermassing de 30e mei.

 

JC 150735 Delpher                 Batavia vertrokken: 12 juli. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Omberik Bin Abdulla Garnoek, naar Banjermassing.

 

JC 180735 Delpher                 Aan- en uitvoer te Batavia, van de 14e tot en met de 16e juli. Uitvoer. Naar Banjermassing met het Nederlandse schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Oembarak Bin Abdulla Arnoek. 6.000 gulden koperen munt, 5 kg bat batik slendangs, 5 pk Hollands garen, 2 ks. zeep, 34 kg bat batik soga doeken, 11 do. gedrukte kleedjes, 4 doz. Hollandse doeken, Said Naoen.

 

JC 101035 Delpher                 Batavia vertrokken: 8 oktober. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Said Bin Schan Bawazier, naar Cheribon.

 

JC 070137 Delpher                 Aan- en uitvoer te Batavia, van de 3e tot en met de 5e januari 1837. Van Singapore, Riouw en Muntok, met Nederlands schip ATIJE TORACHMAN. 608½           pic. gambier, 184 kn. en bn. lijnwaden, 12 do. ruwe zijde, 13 do. opium, 61½ pic. was,, 419 do. ijzer, 30 do. spiauter, 50 zn. ambalo, 48 do. zaden, 38 kn. vuurwerken, 8 do. manilla sigaren, 32 do. thee, 300 st. planken, diverse provisien en NLG 1.000 zilveren munt, order.

 

JC 010838 Delpher                 Batavia aangekomen: 30 juli. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Oemer Bin Abdulla Bawasier, van Banjermassing de 10e juli, passagiers, mevrouw Deprez en kinderen.

 

JC 031038 Delpher                 Batavia aangekomen: 30 september. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Mochamat Salim Bakresoe, van Sumanap de 19e september.

 

JC 220440 Delpher                 Cheribon vertrokken: 17 april. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Mochamat Salim Bakreso, naar Batavia, passagier, de heer C. Burgemeestre

 

JC 271141 Delpher                 Batavia aangekomen: 24 november. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Said Alie, van Maskat de 6e september.

 

JC 111241 Delpher                 Batavia vertrokken: 10 december. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, Sech Said Bin Smeer, naar Cheribon.

 

JC 290642 Delpher                 Batavia aangekomen: 26 juni. O.a.  Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech oemar Bin Said Makariem, van Padang de 10e juni.

 

JC 240842 Delpher                 Batavia vertrokken: 22 augustus. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Oemar Bin Said Makarim, naar Timor Koepang, passagiers, de heren J.L.C.A. en J.D. van den Dungen Gronovius.

 

JC 051042 Delpher                 Batavia vertrokken: 1 oktober. O.a. Nederlandse bark ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Alie Basiep, naar Tagal.

 

JC 021142 Delpher                 Batavia vertrokken: 29 oktober. O.a. Nederlandse bark ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Oud Bin Soit Bin Smeer, naar Indramaijoe.

 

JC 301142 Delpher                 Samarang aangekomen: 21 november. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN, kapt. J. Gephart, van Timor Koepang de 20e oktober, passagiers, de heren J.L.C.A. Gronovius en F.H. Linman.

 

JC 280643 Delpher                 Samarang aangekomen: 18 juni. O.a. Nederlands schip ELEONORA, kapt. J. Gephart, van Timor Koepang de 18e mei, passagiers, de heren J.B. Baggers, Taijlor, en 13 matrozen van het verongelukte Engelse schip SARA ELIZABETH      .

 

JC 050743                               Van Timor Koepang wordt, onder dagtekening van 31 mei 1843 het volgende voorval medegedeeld.

De Engelse walvisvaarder SARA ELIZABETH, gezagvoerder Billinghurst, kwam de 9e mei ten anker voor Amfoeang, 20 Engelse mijlen van Koepang, om zich van brandhout en water te voorzien, tot welk einde drie dagen later twee boten, bemand met twee stuurlieden en veertien man der equipage, naar de wal werden gezonden. Enige ogenblikken hadden zijn besteed om hout bijeen te verzamelen, toen zich om de hoek der baai, vijf grote en een menigte kleine prauwen vertoonden, die koersstelden naar de wal en enig volk aan land zetten, waardoor het bootsvolk, hetwelk bezig was met hout te hakken, overvallen en op de vlucht gedreven werd.

Op het schip, alwaar men dit alles had toegezien, had men ongelukkigerwijs in de verwarring wel de geweren op het dek gehaald, maar geen patronen kunnen vinden, zodat de gezagvoerder en de nog aan boord zijnde schepelingen bij het naderen der rovers, die weldra met hun gehele macht kwamen aanroeien hun behoud in de vlucht moesten zoeken en zich in twee boten naar de wal begaven; na nog zeven man der equipage van de wal te hebben afgehaald, staken zij in zee, terwijl de rovers intussen zich aan boord van de bark begaven, alles wat van hun gading was prijs maakten en het schip in brand staken.

De ontmoeting van drie Whaler schepen stelde de kapitein in de gelegenheid, om zich andermaal naar zijn schip te begeven hetgeen echter toen reeds door de rovers verlaten was en in brand stond.

Enige dage na dit voorval zijn kapt. Billinghurst en zijn equipage te Timor aangebracht, alwaar aan het de nodige hulp is verleend, terwijl een gedeelte der equipage op de 28e  der vorige maand (zie ons nummer van de 1 dezer) te Batavia is aangebracht met het schip ELEONORA.

 

JC 011143 Delpher                 Samarang aangekomen: 20 oktober. Nederlands schip ELEONORA, kapt. J. Gephart, van Timor Koepang de 11e september, met Zr. Ms. troepen, passagiers, de heer J.L.C.A. Gronovius en familie, en mejuffrouw Sluiter.

 

JC 081143Delpher                  Advertentie. In het laatst van deze maand, zal op vendutie van Voute en Guérin worden verkocht, het fregatschip ELEONORA, groot 196 lasten; met deszelfs inventaris, zoals hetzelve alhier ter rede is liggende.

 

JC 131243Delpher                  Advertentie. Op de vendutie van vrijdag 15 dezer, bij de ondergetekenden zal alsnu zonder reserve verkocht worden het op de vorige vendutie onverkocht gebleven schip ELEONORA, met deszelfs inventaris.

Voute & Guerin.

JC 301243 Delpher                 Batavia vertrokken: 29 december. O.a. Nederlands schip ELEONORA, thans hernaamd ATIJE TORACHMAN, kapt. Sech Achmat Bona Aijman, naar Cheribon, passagier, de heer H.J.G. Brilman.

 

JC 290345 Delpher                 Batavia vertrokken: 26 maart. O.a. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN thans hernaamd ELM SAFFA, kapt. Sech Achmat Bin Mochamat Bena Almoen naar Soerabaija.

 

JC 160445 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 7 april. Nederlands schip ATIJE TORACHMAN thans hernaamd ELM SAFFA, kapt. Sech Achmat Bin Mohamat Bana Aimoen van Batavia de 27e maart.

 

Hierna geen treffers meer gevonden.

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

 

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1842.04.01 / 6

ATIJE FO RACHMAN

Schip

 

vrouw Sarifa Soena bin Said Aloei Babaek, sech Said bin Salim Naöom en Said Achmat bin Oemar Saterie

sech Said bin Smeer (?)

Batavia

reden zeebrief niet vermeld

IMG 5329, 5330

2632

twee eigendomsbewijzen worden overlegd: een afgegeven te Soerabaija op 8 maart 1842 no.50, en een afgegeven te Batavia op 30 juni 1835 no. 375

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1843.02.17 / 9

ELEONORA

fregat

ex-ATIJERACHMAN

D.J. van den DungenGronovius en J.L.C.A. Gronovius

J.J. Gebhart (geboren te Samarang)

1e te Timor, 2e te Batavia

schip gekocht

IMG 5393, 5394

2642

acte van overdracht eigendom Batavia 21 december 1842 no. 794, er is sprake van een hypotheekbrief ten name van Sech Said bin Salem Naoem, Batavia, onduidelijk of deze hypotheeknemer of -gever is.

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant