Name ship: CAROLINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 33.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 15.31 Meters ***Unknown***
Beam: 4.95 Meters ***Unknown***
Depth: 2.76 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1840-00-00: In 1840 rebuilt in Grissee into a barque and number of last changed in 61.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1835-00-00 CAROLINA
Manager: Bedier en Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Bedier en Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1837-00-00 CAROLINA
Manager: Kipping, Tan, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Kipping, Tan, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1835
Captain: Wouden, S. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1836
Captain: Christensen, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Davis, J.T.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Toeaw, Lo
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Sing, Le Toan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Sinke, Gouw
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Tiansing, Tan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Sing, Le Toan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

?

1835        Carolina                                  - A.J.L. Bedier de Prairie, Batavia

1837        Carolina                                  - Tan Kipping, Batavia

1840                                                       - Te Grissee van schoener tot bark verbouwd. 61 Lasten.

1842                                                       - Verkocht; verder nog onbekend.

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1835        S. van der Wouden

1836        C. Christensen

1837        J.T. Davis

1837        Lo Toeaw

1837        Le Toan Sing

1838        Gouw Sinke

1838        Tan Tiansing

1842        Le  Toan Sing

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

schooner

CAROLINA

35

Wouden, S. van der

Bedier en Zoon

Batavia

1836

schooner

CAROLINA

35

Christinsen, C.

Bedier en Zoon

Batavia

1837

schooner

CAROLINA

33

Lo Toanseng

Tan Kepeng

Batavia

1838

schooner

CAROLINA

33

Tan Tianseng

Tan Kepeng

Batavia

1839

schooner

CAROLINA

33

Tan Tianseng

Tan Kepeng

Batavia

1840

barque

CAROLINA

33

Tan Tianseng

Tan Kepeng

Batavia

1841

barque

CAROLINA

61

Tan Tianseng

Tan Kepeng

Batavia

1842

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

JC 080435 Delpher                 Soerabaija vertrokken: 27 maart. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. S. van der Wouden, naar Balie.

 

JC 130136 Delpher                 Batavia aangekomen: 9 januari. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. S. van der Wouden, van Padang de 3e januari, passagiers, de heren De Vogel en Riviere.

 

JC 130436 Delpher                 Aan- en uitvoer te Batavia, van de 8e tot en met de 11e april 1836.

Naar Singapore, met de Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. S. van der Wouden. 2 kn. spiegels, 2 do. pennen, 1 kt. kaijoepoetie olie, 10.000 kurkenproppen en 500 keld jenever, Bedier en Zoon.

 

JC 150636 Delpher                 Batavia aangekomen: 11 juni. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. S. van der Wouden, van Singapore de 18e mei.

 

JC 020736 Delpher                 Batavia vertrokken: 29 juni. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. C. Christensen, naar Padang, passagiers, de heren C.J. Berard en A. Chevalier.

 

JC 060736 Delpher                 Straat Sunda doorgezeild: 1 juli. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Christensen, van Batavia de 29e juni, naar Padang.

 

JC 110237 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 31 januari. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. C. Christensen, van Batavia de 10e januari, passagiers, de heer Pech en moeder.

 

JC 240537 Delpher                 Batavia vertrokken: 21 mei. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. J.T. Davis, naar Duizend-Eilanden.

 

JC 150737                               Verkoop van goederen. Op woensdag de 2e augustus 1837. Zal door vendumeesteren ten overstaan van een commissie uit de Raad van Justitie te Batavia, krachtens drie appointementen van parate executie d.d. 11 mei 1837 ter instantie van de advocaat Mr. H. Klein, agerende voor en van wege het vendudepartement alhier, bij executie worden verkocht de schoener CAROLINA;

Lang 15 meters 31 centimeters.

Breed 4 meters 95 centimeters.

Diep 2 meters 76 centimeters.

Voorts berekend te zijn groot 33 lasten, toebehorende aan A.J.L Bedier de Prairie. Indien er iemand mocht zijn die enig recht, actie of toezegging op voorschreven vaartuig zoude willen pretenderen en zich opponeren tegen gemelde executie en verkoping die kome en make het mij ondergetekende bekend.

De tweede deurw. en gezw. expl. bij de raad voornoemd Wasmus.

 

 JC 290737 Delpher                                Vendu-Departement. Op maandag de 31e juli 1837. En precies ten 11 ure, ten overstaan van een commissie uit de raad van justitie alhier, bij wege van executie, de schoener CAROLINA, groot 33 lasten met diens inventaris, breder vermeld in de couranten van de 15 en 22e juli jl. no. 56 en 58, toebehorende aan A.J.L. Bedier de Prairie.

 

JC 230837                               Schepen in lading te Batavia. O.a. naar Benkoelen en Padang: Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Lo Toeaw, agenten: Tan Kepeeng.

 

JC 020937 Delpher                 Batavia vertrokken: 31 augustus. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Lo Toansing, naar Benkoelen.

 

JC 101138 Delpher                 Batavia aangekomen: 6 november. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Gouw Sinke, van Padang de 27e augustus.

 

JC 141138 Delpher                 Schepen in lading te Batavia, op de 12e november 1838. O.a. naar Padang en Benkoelen: Nederlands Indische schoener CAROLINA, kapt. Tan Soen, agenten: Tan Kepeeng.           

 

JC 040939 Delpher                 Cheribon aangekomen: 25 augustus. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Tan Tiansing, van Batavia de 17e augustus.

 

JC 261039 Delpher                 Cheribon vertrokken: 17 oktober. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Tan Tiansing, naar Batavia.

 

JC 111140 Delpher                 Batavia aangekomen: 9 november. O.a. Nederlandse bark CAROLINA, kapt. Tan Tiansing, van Riouw de 21e oktober.

 

Als schoener vertrokken uit Cheribon; verbouwd te Grissee, als bark aangekomen in Batavia.

JC 090641 Delpher                 Samarang aangekomen: 2 juni. Nederlandse bark CAROLINA, kapt. Tan Tiangsing, van Soerabaija de 24e mei, passagiers, mevrouwen G.H. Pielaat, J.M. krijgsman en familie.

 

JC 020242 Delpher                 Batavia vertrokken: 30 januari. O.a. Nederlandse bark CAROLINA, kapt. Lo Toansing, naar Padang.

 

JC 310842 Delpher                 Advertentie. Te koop, de Nederlands Indische bark CAROLINA, groot 61 lasten en voorzien van een volledige inventaris: te bevragen bij gebr. Van Deun & Co.      

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1837.09.06 / 12

CAROLINA

Schooner

 

Tan Kipping

Le Toan Sung

Batavia

schip gekocht

IMG 1335

2574

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1840.07.29 / 9

CAROLINA

Bark

 

Tan Kepping

Tan Tianseng

Batavia

te Grissee van schoener tot bark verbouwd

IMG 5209

2608

van schoener tot bark verbouwd

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant