Name ship: CAROLINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 70.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1832-00-00: In Regerings Almanak tonnage mentioned: 70, 75, en 73 lasts.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1824-00-00 CAROLINA
Manager: Deelken, H.H., Samarang, Netherlands East Indies
Owner: Deelken, H.H., Samarang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Samarang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1827-00-00 CAROLINA
Manager: Deelken, Weduwe H.H., Samarang, Netherlands East Indies
Owner: Deelken, Weduwe H.H., Samarang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Samarang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1831-00-00 DOROTHEA
Manager: Boijle, C., Samarang, Netherlands East Indies
Owner: Boijle, C., Samarang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Samarang / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1841-00-00 DOROTHEA
Manager: Dasten & Co., J. van, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Dasten & Co., J. van, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-00-00 DOROTHEA
Manager: Tjiapseeng, Tjiam, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Tjiapseeng, Tjiam, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 THEK SEENG
Manager: Seong, Tjiam Tjian, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Seong, Tjiam Tjian, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1824
Captain: Deelken, H.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1826
Captain: Ihmken, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Deelken Jr., H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Boijle, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Burgess, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1836
Captain: Price, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1837
Captain: Tholen, J.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Green, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1840
Captain: Lewis
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1841
Captain: Ketjiel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1841
Captain: Metzelaar, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Goan, Tan Tjoen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

?

1824        Carolina                                  - H.H. Deelken, Samarang

1827        Carolina                                  - Weduwe H.H. Deelken, Samarang

1831        Dorothea                                - C. Boijle, Samarang

1841        Dorothea                                - J. van Dasten &Co., Batavia

1842        Dorothea                                - TjiamTjiapseeng, Batavia

1843        ThekSeeng                             - TjiamTjianSeong, Batavia

Vanaf 1843                                            Nog onbekend

 

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1824        H.H. Deelken

1826        W. Ihmken

1829        H. Deelken Jr.

1831        C. Boijle

1834        J. Burgess

1836        J. Price

1837        J.A. Tholen

1838        J. Green

1840        Lewis

1841        Ketjiel

1841        A. Metzelaar

1843        Tan TjoenGoan

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, H.

Samarang

1825

 

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, H.

Samarang

1826

 

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, H.

Samarang

1827

 

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, Weduwe

Samarang

1828

 

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, Weduwe

Samarang

1829

 

 

brig

CAROLINA

70

Deelken, H.

Deelken, Weduwe

Samarang

1830

 

 

brig

CAROLINA

70

Ihmken, W.

Deelken (wed.)

Samarang

1831

 

brig

DOROTHEA

75

Boijle en Co.

Coijle, C.

Batavia

1832

 

brig

DOROTHEA

75

Boijle, C.

Boijile, C.

Samarang

1832

 

brig

DOROTHEA

70

Bogij, C.

Bogij, C.

Samarang

1833

 

brig

DOROTHEA

75

Boijle, C.

Boijle, C.

Batavia

1833

 

brig

DOROTHEA

70

Borgen, W.

Boijle, C.

Samarang

1834

 

brig

DOROTHEA

75

Burgess,, J.

Boijle, C.

Batavia

1834

 

brig

DOROTHEA

75

Burgess, J.

Boijle, C.

Batavia

1834

 

brig

DOROTHEA

70

Borgen, W.

Boijle, C.

Samarang

1835

 

brig

DOROTHEA

75

Price, J.

Boijle, C.

Batavia

1837

 

brig

DOROTHEA

73

Tholen, J.A.

Boijle, C.

Batavia

1838

 

brig

DOROTHEA

73

Green, J.

Boijle, C.

Batavia

1839

 

brig

DOROTHEA

73

Green, J.

Boijle, C.

Batavia

1840

 

brig

DOROTHEA

73

Ketjiel

Boijle, C.

Batavia

1841

 

brig

DOROTHEA

75

Metzelaar, A.

Dasten en Co. J. van

Batavia

1842

 

brig

DOROTHEA

75

Tjoengoan, Tan

Tjiapseeng, Tjiam

Batavia

1843

 

                               

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 240724 Delpher                                Batavia vertrokken: 18 juli. O.a. brik CAROLINA, kapt. H. Deelken, naar Samarang.

 

BC 231024 Delpher                                Samarang aangekomen: 11 oktober. O.a. brik CAROLINA, kapt. H. Deelken, van Batavia.

 

BC 230826 Delpher                                Samarang vertrokken: 11 augustus. O.a. brik CAROLINA, kapt. H.H. Deelken, naar Batavia, passagier: de heer Wilson.

 

BC 291126 Delpher                                Samarang aangekomen: 19 november. Brik CAROLINA, kapt. H. Deelken, van Batavia, passagier: de heer W. Ihnken.

 

BC 230627 Delpher                                Advertentie. Heden overleed, tot mijn bittere droefheid, mijn geliefde echtgenoot Harmen Hendrik Deelken, na een gelukkige echtverbintenis van 22 jaren, in de ouderdom van 60 jaren en 5 maanden. Overtuigd zijnde van de deelneming van vrienden en bekenden nopens dit voor mij en mijn kinderen zo treffend en smartelijk verlies, verzoek ik van brieven van rouwbeklag verschoond te mogen blijven. C.E. Deelken, geboren Van Ingen.

Samarang, de 16e juni 1827.

 

BC 260627 Delpher                                Advertentie. Alle degenen die iets te vorderen hebben van, dan wel verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Harmen Hendrik Deelken, worden verzocht daarvan aangifte en betaling te doen binnen de tijd van zes weken, gerekend van heden, aan de ondergetekende testamentaire exexcutrice.

C.E. Deelken, geboren Van Ingen.

Samarang, de 18e juni 1827.

 

JC 090928 Delpher                 Advertentie. Op de 29e september 1828, zal door de vendumeester dezer stede, ter plaatse waar ten dien dage vendutie zal worden gehouden, krachtens vonnis van de landraad van Samarang, en daarop door de heer resident verleende executie de dato 20 augustus 1828, voor en vanwege Johannes van den Worm, in kwaliteit als geassumeerde mede executeur in de boedel van wijlen Harmen Hendrik Deelken, publiek worden verkocht: Een stukje land met het daarop staande half aandeel van zeker stenen met pannen gedekt huis en pedakken, gelegen beoosten en buiten deze stad, aan de oostzijde van de weg naar Patjerongang in de kampong Goemoelak, wijk Litt. E. no. 408, toebehorende aan Tirto Widjoija. Aldus gepubliceerd te Samarang 3 september 1828.

De deurw. en gezw. expl. voornoemd, Stronck.

 

JC 030329 Delpher                 Advertentie. Op donderdag de 19e maart aanstaande, zal door de vendumeester dezer stede, vendutie worden gehouden, ten overstaan van een commissie uit de landraad te Samarang, krachtens een door de heer Resident van Samarang verleende executie, de dato 20 augustus 1828, voor en van wege Johannes van den Worm, in kwaliteit als geassumeerde mede-executeur in de boedel van wijlen H.H. Deelken, publiek worden verkocht: Zeker half aandeel van een stenen met pannen gedekt huis en pedakken, staande op het stukje land van Jan Andreas Wedekind, gelegen beoosten en buiten deze stad, in de kampong Karang Bidara, wijk litt. E no. 418, de javaan Tirto Widjoija, in eigendom toebehorende. Aldus gedaan en gepubliceerd te Samarang, de 25e februari 1829.

De deurwaarder en gezworen exploiteur bij de ladnraad van Samarang, Stronck.

 

JC 120929 Delpher                 Samarang vertrokken: 3 september. O.a. brik CAROLINA, kapt. H. Deelken, naar Batavia.

 

JC 311029 Delpher                 Samarang vertrokken: 21 oktober. Brik CAROLINA, kapt. H. Deelken, naar Pekalongang en Batavia, passagiers: de heer D.A. Toorop en familie, luitenant de Gros.

 

JC 260431 Delpher                 Advertentie. Uit de hand te koop, de gekoperde brik CAROLINA, groot 70 lasten, met haar inventaris en amunitie, adres bij Hipp en Co. te Samarang, dan wel bij de ondergetekende. Deelken.

 

BC 160831 Delpher                                Samarang vertrokken: 6 augustus. O.a. brik CAROLINA, thans genaamd DOROTHEA, kapt. C. Boijle, naar Benkoelen en Padang, passagier: de heer L. Hertog.

 

JC 120231 Delpher                 Advertentie, Huwelijken. Getrouwd, Samarang de 2e februari. H. Deelken met J.D. Manuel.

 

JC 061133 Delpher                 Advertentie. Heden beviel voorspoedig van een dochter, de geliefde echtgenote van H. Deelken. Samarang, de 23e oktober 1833.

 

 

JC 050334 Delpher                 Door zijne excellentie de Gouverneur Generaal ad interim, zijn de volgende dispositiën genomen: Benoemd: Bij de Samarangsche Schutterij.

Tot kapitein: C.J. Daendels.

Tot eerste luitenants, de tweede luitenants, J.F. White en H.J. Beer.

Tot eerste secretaris van de krijgsraad, de tweede luitenant secretaris van de krijgsraad, D.P.M. Koenen.

Tot tweede luitenant, de schutter R.F. van der Niepoort, en

Tot tweede luitenant bij de compagnie artillerie, de sergeant, H. Deelken.

 

JC 190835 Delpher                 Advertentie. Op heden overleed ons dochtertje Catharina Henriëtta, oud 21 maanden en 18 dagen. H. Deelken. J.D. Deelken, geb. Manuel. Samarang, de 9e augustus 1835.

 

JC 280936 Delpher                 Advertentie. Heden beviel voorspoedig van een zoon, de echtgenoot van H. Deelken. Samarang, 14 september 1836.

 

JC 261036 Delpher                 Door zijne excellentie de Gouverneur Generaal van Nederlands Indië, zijn de volgende dispositiën genomen, als: Bij de Schutterij te Samarang. Benoemd:

Tot kapitein, de eerste luitenant J.P. Ipsen.

Tot eerste luitenant kwartiermeester, de tweede luitenant der compagnie artillerie, H. Deelken.

 

JC 190938 Delpher                 Advertentie. Bevallen van een zoon, de geliefde echtgenoot van H. Deelken. Samarang, 11 september 1838.

 

JC 091139 Delpher                 Advertentie. Zeer voorspoedig bevallen van een zoon, de echtgenoot van H. Deelken.

Samarang, 27 oktober 1839.

 

JC 080240 Delpher                 Samarangsche Schutterij. De contribuabelen aan de kas, worden verzocht hun verschuldigde contributiën over het eerste kwartaal dezes jaars, voor of uiterlijk op ultimo februari aanstaande te willen voldaan.

De 1e luitenant kwartiermeester, H. Deelken.

Samarang, de 28e januari 1840.

 

Tot zover de ontwikkeling van de carrière van H. Deelken.

Terug naar de CAROLINA, inmiddels verkocht en herdoopt in DOROTHEA.

 

JC 081031 Delpher                 Straat-Sunda. Doorgezeild. 3 oktober brik DOROTHEA, kapt. C. Boijle, van Batavia de 28e september, naar Benkoelen.

 

JC 030132 Delpher                 Samarang vertrokken: 24 december. Brik DOROTHEA, kapt. C. Boijle, naar Soerabaija, passagiers: de heren Wolf en Tolleso.

 

JC 180633 Delpher                 Straat Sunda doorgezeild 14 juni.  O.a. brik DOROTHEO, kapt. Boijle, van padang de 2e juni, naar Batavia, passsagier, kapt. Wroosseijsen.

 

JC 080134 Delpher                 Batavia aangekomen: 4 januari. O.a. brik DOROTHEA, kapt. F. Burgess, van Padang de 12e december, passagiers, ritmeester Armstrong, en 1e luitenant Kobold.

 

JC 180235 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 9 februari. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. C. Boijle, van Batavia, de 6e februari, passagier, de heer J.C. van Werde, chirurgijn der 2e klasse.

 

 JC 010435 Delpher                                Soerabaija vertrokken: 24 maart. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. C. Boijle, over Batavia naar Benkoelen, passagier, mevrouw Stavinga.

 

JC 261036 Delpher                 Straat Sunda doorgezeild: 22 oktober. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J. Price, van Batavia de 21e oktober, naar Padang, met Zr. Ms. troepen.

 

JC 110137 Delpher                 Batavia aangekomen: 7 januari. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J. Price, van Padang de 29e december, passagiers, 1e luitenant Schwaart, en de heer G. Alexander.

 

JC 110137 Delpher                 Aan- en uitvoer te Batavia, van de 6e tot en met de 9e januari 1837. Aanvoer.

Van Padang, met het Nederlandse schip DOROTHEA, kapt. Price.

85 pic. benzoin, 22½ do. kassia, enige zijden, wollen en katoenen goederen en NLG 260 kopergeld, Order.

832 pic. koffie, 114 st. huiden, 2½ pic. benzoin en 2 85/100 do. was, Van Dasten.

NLG 16.500 koperen munt, Sech Bagmalla.

 

JC 220237 Delpher                 Samarang aangekomen: 15 februari. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J. Price, van Batavia de 12e januari, passagier, de heer Daendels.

 

JC 150337 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 4 maart. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J. Price, van Samarang de 26e februari, met Zr. Ms. troepen, passagiers, 2 kinderen van de kapitein Leroux.

 

JC 150437 Delpher                 Batavia vertrokken: 12 april. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J.A. Tholen, naar Padang, met Zr. Ms. troepen, passagier, de heer G.A.E. Wiggers.

 

JC 280637 Delpher                 Batavia aangekomen: 23 juni. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J.A. Tholen, van Padang de 26e mei, met Zr. Ms. troepen, passagier, de heer Bronner.

 

JC 080737 Delpher                 Batavia vertrokken: 7 juli. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J.A. Tholen, naar Padang, passagiers, mevrouw Tholen en 2 kinderen.

 

JC 090937 Delpher                 Batavia vertrokken: 6 september. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J.H. Tholen, naar Padang, passagiers, de heren J.B.M. Bullot, W.A. Senn van Basel, en mevrouw Tholen.

 

JC 121238 Delpher                 Samarang aangekomen: 3 december. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. J.B. Green, van Batavia de 30e november, passagier, de heer P.C. Walter.

 

JC 150740 Delpher                 Schepen in lading te Batavia. Op de 13e juli 1840. O.a. Naar Benkoelen, Nederlands schip DOROTHEA, kapt. Green, agenten: Van Dasten.

 

JC 290740 Delpher                 Straat Sunda doorgezeild: 20 juli. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. B.J. Breen, van Batavia naar Benkoelen.

 

JC 120940 Delpher                 Schepen in lading te Batavia. Op de 10e september 1840. O.a.:

Naar Benkoelen, Nederlands Indische brik DOROTHEA, kapt. Lewis, agenten: Van Dasten & Co.

 

JC 300641 Delpher                 Soerabaija vertrokken: 24 juni. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. A. Metzelaar, naar Tjilatjap over Sumanap.

 

JC 300343 Delpher                 Soerabaija vertrokken: 18 maart. O.a. Nederlandse brik DOROTHEA, kapt. A. Metzelaar, naar Banjermassing.

 

JC 010443 Delpher                 Verkoop van goederen. Verkoping op rechterlijk gezag.

In de loop van aanstaande maand, de dag nader te bepalen, zullen door de deurwaarder bij de landraad der stad en voorsteden van Batavia, ten overstaan van een commissie uit welmelden raad, bij wege van executie publiek worden verkocht, als:

Voor rekening van de Chinees Tjiam Tjapseeng, het brikschip primitief genaamd geweest CAROLINA later DOROTHEA en thans hernaamd THEKSEENG, met de inventaris zo als dezelve zich thans is bevindende en liggende ter rede van Batavia.

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.05.24 / 4

CAROLINA

brik

H.H. Deelken

Niet vermeld

Samarang

Reden zeebrief niet vermeld

IMG 0815

2476

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1831.07.11 / 1

DOROTHEA  

brik

ex-CAROLINA

Charles Boyle

Charles Boyle, kapt./eig.

Samarang

schip gekocht

IMG 9391

2543

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1842.12.25 / 9

THEK SEONG

brik

ex-DOROTHEA

Tjiam Tjian Seong (?)

Tan Tjoa Goan (?)

Batavia

Schip gekocht

IMG 5417, 5418

2640

Eigendomsbewijs afgegeven te Batavia op 4 november 1842 no. 602

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

BC           =              Bataviasche Courant

JC            =              Javasche Courant