Name ship: CAROLINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built:
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 70.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1833-00-00 CAROLINA
Manager: Manet, David, Unknown, Netherlands East Indies
Owner: Manet, David, Unknown, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1833
Captain: Manot, D.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

Levensloop:

?

                Mulsifrolle (?)                       -

?                                                             - Van de MULSIFROLLE (???) was de bemanning door Boeginese passagiers uitgemoord; schip later teruggevonden, binnengebracht en openbaar gekocht door David Manet

1833        Carolina                                  - David Manet, Borneo

1835                                                       - Te koop aangeboden.

Na 1835                                                 Nog onbekend *

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1833        D. Manot

 

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

JC 110533 Delpher                 Samarang vertrokken: 2 mei. O.a. schoener CAROLINA, kapt. d. Manot, naar Grissee, passagier, mevrouw Manot.

 

JC 170534 Delpher                 Aan- en uitvoer te Batavia, van de 14e tot en met de 16e mei. Aanvoer. 15 mei. O.a. van Banjermassing, met de Nederlands Indische schoener CAROLINA, kapt. D. Manot. 4.954 bossen bindrotting, 7¾ pic. was, 100 st. kadjangmatten, D. Manot.

 

JC 080735 Delpher                 Soerabaija vertrokken: 28 juni. O.a. Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. D. Manot, naar Banjermassing.

 

JC 150735 Delpher                 Advertentie. Uit de hand te koop, de gekoperde schoener CAROLINA, groot 70 ton, met diens inventaris; te bevragen bij J.G. Muller, te Sourabaija, en bij Veldman, Le Conge & Co.

 

 

JC 290735                               Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 29 dezer, voor het kommissiehuis van Bedier & Fils, zal mede worden verkocht, de gekoperde schoener CAROLINA, groot ca. 70 tonnen, met deszelfs inventaris, zoals dezelve alhier ter rede is liggende, en dagelijks voor een ieder te zien. Batavia, 24 juli 1835.

 

*Niet bekend of het schip werkelijk verkocht werd en aan wie. Bijna tegelijkertijd wordt een schoener CAROLINA gekocht door Bedier& Zn. (CAROLINA 0000 – 002). Dit schip lijkt echter iets eerder aangekocht, omdat de eerste kapitein S. van der Wouden al in april 1835 uitvaart. Toch lijkt het bijna in elkaar te passen.

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1833.07.10 / 3

CAROLINA

schoener

ex-MULSIFROLLE (???)

David Manet, handelaar

David Manet, kapt/eig

Westkust Borneo

schip gekocht

IMG 0608

2551

Van de MULSIFROLLE (???) was de bemanning door Boeginese passagiers uitgemoord; schip later teruggevonden, binnengebracht en openbaar gekocht door David Manet

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant