Name ship: DOLPHIJN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1912
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5005445
Nat. Official Number: 7753 GRON 1912
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1912-04-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 133.68 Gross tonnage
Net Tonnage: 107.59 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 28.58 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 25.78 Meters Registered
Beam: 5.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.90 Meters Registered
Draught: 2.56 Meters Registered
 
Configuration Changes

1918-00-00: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil 70 Pk Concordia Type (11¾x14¼) 6 Kn.

1936-04-00: Gehermotoriseerd: 2tew 3cil 100 Pk Jastram gloeikop.

1953-08-00: In Hamburg verlengd met ca. 6 meter en achterschip volgebouwd. Brt 164, Nrt 97, Dwat 251. Loa 33,38.

1956-00-00: Gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 190 Pk MAN Type (250x350) 8 Kn.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-04-20 DOLPHIJN
Manager: Andries Rozinga, Groningen, Netherlands
Owner: Andries Rozinga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMGH
Additional info:

Date/Name Ship 1918-10-29 DOLPHIJN
Manager: Tonnis Tammes, Roelof Eggens & Andries Rozinga, Groningen, Netherlands
Owner: Tonnis Tammes, Roelof Eggens & Andries Rozinga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMGH
Additional info: Elk 1/3 deel. Aankoopprijs Hfl. 22.666,66

Date/Name Ship 1920-06-21 DOLPHIJN
Manager: Roelof Eggens & Tonnis Tammes, Groningen, Netherlands
Owner: Roelof Eggens & Tonnis Tammes, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMGH
Additional info: Eggens 1/3 en Tammes 2/3 deel

Date/Name Ship 1921-04-11 DOLPHIJN
Manager: Tonnis Tammes, Groningen, Netherlands
Owner: Tonnis Tammes, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMGH
Additional info:

Date/Name Ship 1927-02-22 DOLPHIJN
Manager: Tonnis Tammes en Pieter Hindriks (Kielwindeweer), Kielwindeweer, Netherlands
Owner: Tonnis Tammes en Pieter Hindriks (Kielwindeweer), Kielwindeweer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kielwindeweer / Netherlands
Callsign: NMGH
Additional info:

Date/Name Ship 1931-06-05 ANNCHEN
Manager: Heinrich K.A. Felter, Stralsund, Germany
Owner: Heinrich K.A. Felter, Stralsund, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Stralsund / Germany
Callsign: RJCB
Additional info: 1934 callsign DIRG. Sinds 7 juli 1947 Flensburg, call DJAD, 17 jan. 1950 Lübeck.

Date/Name Ship 1953-03-06 ÄGIR
Manager: Ewald Nagel, Wischhafen, German Federal Republic
Owner: Ewald Nagel, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DJAD
Additional info:

Date/Name Ship 1961-11-00 ÄGIR
Manager: Willi Uhlendorf, Wischhafen, German Federal Republic
Owner: Willi Uhlendorf, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DJAD
Additional info:

Date/Name Ship 1964-00-00 URANUS
Manager: Adolf & Hans Adolf Suhr, Bützfleth, German Federal Republic
Owner: Adolf & Hans Adolf Suhr, Bützfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Bützfleth / German Federal Republic
Callsign: DJAD
Additional info:

Ship Events Data

1912-04-20: Dagregister deel 19 nummer 291 den twintigsten April1900 twaalf. De ondergeteekende Andries Rozinga, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeilkoftjalk genaamd “Dolphijn”, groot bruto 378.69 Kubieke meter of 133.68 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 304.75 kubieke meter of 107.59 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1912 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf in het Noord Willemskanaal, gem. Haren, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek ik bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de register van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, Negentien April 1900 en twaalf. A. Rozinga. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 23 April 1912 is nevens staand schip gebrand met het merk: 7753 GRON 1912 en Opnieuw gebrand no. 156.)

1927-02-25: Op 25-02-1927 als DOLPHIJN, zijnde een koftjalkschip, metende 379.11 m3, toebehoorende aan Tonnis Tammes, scheepskapitein te Groningen, liggende te Schiedam, door A. Kielema, scheepsmeter te Rotterdam, van brandmerk 156 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op achterkant roef aan S.B. zijde op het achterschip. (Opm.: De vroegere merken zijnde 7753 GRON 1912 zijn verwijderd.)

1985-00-00: Final Fate: Opgelegd in Hamburg en daarna verkocht voor de sloop.

Ship Masters Data

Images


Description: De DOLPHIJN, liggende te Horsens
Image type: Photo

Description: Aan boord van de DOLPHIJN. Geheel rechts Tonnis Tammes
Image type: Photo
Sources