Name ship: DRECHTDYK

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1923
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 14971 ROTT 1923
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Full scantling
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 3
Construction Data

Shipbuilder: Harland & Wolff Ltd., Queen's Island, Belfast, Great Britain
Yardnumber: 593
Date Laid Down: 1920-09-30
Launch Date: 1922-10-24
Delivery Date: 1923-03-22
Technical Data

Engine Manufacturer: Harland & Wolff Ltd, Belfast, Great Britain
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 16
Power: 4500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Two 8 Cyl. B & W - Diesels (29 1/8 - 45 1/4)
Speed in knots: 13.00
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 9338.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 5808.00 Net tonnage
Deadweight: 11800.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 591000 Cubic Feet
Bale: 540000 Cubic Feet
 
Length 1: 485.50 Feet (British) Registered
Beam: 62.30 Feet (British) Registered
Depth: 35.50 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
30 0 0 0 0 30
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1923-03-22 DRECHTDYK
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMGW
Additional info: PDSG

Date/Name Ship 1941-00-00 DRECHTDYK
Manager: Hamburg- Südamerikanische Dampfschiffarhrts Ges. Eggert & Amsinck, Hamburg, Germany
Owner: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1927-04-22: Op 22.04.1927 liggende te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 459 Z ROTT 1926

1939-01-00: RN 070139
Brand op stoomschip DRECHTDYK.
Te ruim één uur vannacht is, vermoedelijk door kortsluiting, brand uitgebroken in de passagierssalon van het stoomschip DRECHTDYK van de Holland-Amerika-Lijn, liggende aan de Rijnhaven ZZ. Op dat ogenblik was men in het ruim van het schip, dat hedenmiddag moest vertrekken, bezig met het stuwen van de lading. Tijdens de werkzaamheden werd het personeel opmerkzaam gemaakt op een scherpe brandlucht en toen het een onderzoek instelde, bleek, dat er brand woedde in de hoger gelegen salon, waarin op dat moment niemand aanwezig was. Door de dichte rook wist men aanvankelijk niet precies, waar de brand woedde, zodat brandmeester P.B. Droog personeel van de afd. brandblusmiddelen met de motor reservewagen no. 1 ontbood om de juiste plaats van de vuurhaard vast te stellen. Onder toezicht van de opzichter, de heer J.W. Mallan, drongen daarop manschappen van de afd. brandblusmiddelen, voorzien van rookmaskers, in de salon door. Met twee stralen op de brandleiding van het terrein, bediend door personeel van slangenwagen 41 en van de afd. brandblusmiddelen, slaagde men er in, nu onder opperleiding van de hoofdman, de heer W.A. Keeman, het vuur onder de knie te krijgen. Een piano verbrandde geheel, terwijl aan het meubilair en de betimmering van de salon ernstige brandschade werd toegebracht. Een gedeelte van de betimmering moest, om het vuur met succes te kunnen blussen, gesloopt worden. Van de hulp van het personeel der slangenwagens 51, 59 en 58, welke eveneens waren uitgerukt, behoefde geen gebruik te worden gemaakt. De drijvende stoombrandspuit "Havendienst V", welke men enige tijd voor alle zekerheid in reserve had gehouden, kon ook spoedig weer inrukken.

1940-08-07: De ‘DRECHTDYK’ die op 10 mei 1940 te Rotterdam lag en niet meer kon wegkomen, werd op 7 augustus 1940 door de Duitsers ten behoeve van de Kriegsmarine voor Unternehmen ‘SEELÖWE’ gevorderd, met kenteken ‘RO 13’ in dienst gesteld, maar, na annulering van de voorgenomen invasie van Engeland, in 1941 als woonschip bij het Erprobungsverband Ostsee in dienst gesteld; sinds 1941 weer in dienst gesteld; sinds 1941 weer in dienst van civiele Duitse instellingen.
In dienst van de Seetransportchef ‘Norwegen’.
(De naam ‘RÜSSELHEIM’ onder een management van de ‘Unterweser-Reederei A.G., Bremen’ heeft het schip wellicht nooit gevoerd of slechts zeer kort; mogelijk slechts een ‘Intended Name’

1945-02-18: Final Fate: Het vrachtschip ss. DRECHTDYK van de Holland-Amerika Lijn (HAL), op 7 augustus 1940 door de Duitsers gevorderd en als 'Russelheim' in de vaart gebracht, loopt in de Oostzee op een mijn en wordt acht dagen later op 26 februari met een luchtaanval op Swinemünde ernstig beschadigd.
Het wrak zal direct na de oorlog in mei 1945 te Kiel worden teruggevonden en op 24 december 1945 weer in Rotterdam terugkeren. In oktober 1947 zal de 'Drechtdyk' voor de sloop worden verkocht.


Ship Masters Data

Images


Description: Drechtdyk 1923.
Image type: Photo

Description: De DRECHTDIJK in Duitse dienst. Foto genomen in Noorse wateren, november 1942.
Image type: Photo

Description: In WO II in Duitse dienst
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

RN 200739
De Raad voor de Scheepvaart heeft vanmorgen uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandse motorschip DRECHTDYK met het Engelse stoomschip CATHERINE ETHEL op de Theems op 30 december 1938. Omtrent de oorzaak van de aanvaring, aldus oordeelt de Raad, valt niets met zekerheid te zeggen. Voor zover de Raad kan nagaan, kan op de manoeuvres van de DRECHTDYK niet met grond enige aanmerking worden gemaakt, behoudens, dat tijdens het ronden van de bocht van Jenningtree Point tegen de stroom in, ondanks het voorschrift van artikel 36 van het reglement op de Theems, de vaart van het schip niet werd verminderd, zodat aannemelijk is, dat de vaart te groot is geweest.
De Raad wenst zich echter over een en ander, bij gebreke aan meer feitelijke gegevens, niet met stelligheid uit te laten.