Name ship: DRIE GEBROEDERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6226 GRON 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf G. Lanting, Delfzijl, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1904-03-12
Delivery Date: 1904-03-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 72.81 Gross tonnage
Net Tonnage: 54.77 Net tonnage
Deadweight: 119.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.67 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.70 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Draught: 1.88 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-00-00: In 1926 gemotoriseerd met een Deutsche Wertke explosiemotor van 36 rpk.

1937-00-00: In 1937 gehermotoriseerd met een Jastram motor van 75 Pk.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-04-23 DRIE GEBROEDERS
Manager: Harm Kappen, Delfzijl, Netherlands
Owner: Harm Kappen, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMKF
Additional info:

Date/Name Ship 1907-03-11 SEEADLER V
Manager: Kapt. Johann Dethmann, Burg, Germany
Owner: Kapt. Johann Dethmann, Burg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Burg / Germany
Callsign: LWGR
Additional info:

Date/Name Ship 1914-02-26 SEEADLER V
Manager: Kapt. Chris Wegner, Lohklint, Germany
Owner: Kapt. Chris Wegner, Lohklint, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Breiholz / Germany
Callsign: LWGR
Additional info: In 1924 homeport: Hamburg

Date/Name Ship 1939-06-08 APOLLO
Manager:
Owner: P. Weber, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIYX
Additional info:

Ship Events Data

1904-03-00: EB 16.03.1904: Delfzijl. Van de scheepswerf van G. Lanting liep op zaterdagmiddag (BK: = 12 maart) met goed gevolg te water de ijzeren koftjalk “Drie Gebroeders”, ongeveer 140 ton, voor rekening van schipper H. Kappen te Farmsum. De kiel werd gelegd voor een ijzeren tjalk van 130 ton voor rekening van E. Smit te Groningen.

1904-04-26: Dagregister deel 16 nummer 329, den drie en twintigsten April 1900 en vier. Ondergeteekende Harm Kappen, schipper gedomicilieerd te Delfzijl, verklaart te zijn eigenaar van het (zeil) Tjalkschip genaamd “Drie Gebroeders”, groot bruto 206.30 kub. meter of 72.81 Reg. Tonnen van 2.83 kub. meter en netto 155.16 kub. meter of 54.77 reg. tonnen van 2.83 kub. meter. In 1904 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van G. Lanting te Delfzijl, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijden is te boek gesteld, en verzoekt bij dezen den heer Bewaarder van Scheepsbewijzen te Groningen, dat schip in de registers van zijn kantoor, ten zijnen naam te willen stellen. Delfzijl, 26 April 1904. W.g. H. Kappen. ( In de kantlijn staat bijgeschreven 6226)

1907-02-00: De Nederlandse stalen tjalk “Drie Gebroeders”, kapt. H. Kappen van Farmsum, is heden uit de hand verkocht aan de heer Johann Dethmann te Burgh (Ditmarschen aan de Eider). Prijs NLG 8000. Het schip ligt in het dok alhier. Kapt. Kappen is nu kapitein op de passagiersboot “Prins Hendrik”, varende van Delfzijl op Groningen.

1941-09-08: Final Fate: Op 08-09-1941, op 8 zeemijl noord oost van Link Lichttoren, lekgeraakt en gezonken.

Ship Masters Data

Images

Sources