Name ship: DRITTURA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1929
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5093882
Nat. Official Number: 1080 Z GRON 1928
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: J. Vos & Zoon, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 64
Date Laid Down:
Launch Date: 1928-10-08
Delivery Date: 1929-03-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1570 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 190.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 116.00 Net tonnage
Deadweight: 230.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11500 Cubic Feet
Bale: 10500 Cubic Feet
 
Length 1: 34.13 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.28 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.23 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.51 Meters Depth, moulded
Draught: 2.45 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1946-10-00: Motor omgebouwd tot 135 Pk injectiemotor.

1969-02-13: In gebruik als recreatievaartuig.

1988-00-00: De oude 'zware' Brons motor verwijderd en vervangen door een 85 Pk DAF Nr. DADD238038 Type 475 D.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1928-12-10 DRITTURA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Netherlands
Owner: Derk Roelof Kajuiter, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMLR
Additional info: HFl. 43.000,--. 1934 callsign PDTN

Date/Name Ship 1957-03-07 DRITTURA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Klaas van der Veen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDTN
Additional info:

Ship Events Data

1928-10-08: NvhN 09-10-1928: Groningen. 8 Oct. Heden is van de scheepswerf J. Vos & Zn. met goed gevolg te water gelaten het stalen motorvrachtschip „DRITTURA", gebouwd voor rekening van kapt. D. R. Kajujter, onder toezicht van de Germ. Lloyd en Scheepvaart Inspectie, klasse Noordzee. Verder is de kiel gelegd voor een motorschip voor rekening van kapt. K. Dost voor de kleine kustvaart en voor een motorsleepboot voor rekening van kapt. J. Westers te Groningen.

1928-12-11: Op 11-12-1928, als DRITTURA, zijnde een motorschip, groot 530.01 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Derk Roelof Kajuiter, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1080 Z GRON 1928 op 't achterschip, in achterkant stuurhut aan bakboordzijde.

1929-03-22: NvhN 22-03-1929: Het nieuwe motorschip „DRITTURA", heeft hier proef gestoomd. Het schip ls groot bruto 530 kub. M. en netto 318 kub. M. Het ls voorzien van een 105 p.k. Brons motor en is gebouwd op de werf van den heer J. Vos en Zn., te Groningen, voor rekening van kapt. D. R. Kajuiter te Groningen.

1934-10-06: NvhN 08-10-1934: Delfzijl, 6 Oct. Het motorschip DRITTURA, kapt. Kajuiter, dat alhier op weg van Cappelle au Bois met bestemming Lomimo als bijlegger binnenliep met lichte motorschade, heeft de schade alhier hersteld en zette heden de reis naar zijn bestemming voort.

1940-05-16: Ingeschreven bij de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland. Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië.) Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.

1946-10-23: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen op de Eems nabij gasboei Hund N van de Drittura tijdens een reis van Emden naar Skive met een lading cokes. Op 23 oktober 1946 vertrok de Drittura om 08.00 uur de sluis bij Emden, het was goed, helder weer, wind Z.O. 4 à 5. Er werd volle kracht, 7 mijl, gevaren. Kapitein Jan Kajuiter had geen loods genomen en stond zelf aan het roer, de rest van de bemanning was aan dek het schip verder zeeklaar maken. De kapitein voer op een Engelse Admiraliteitskaart die bijgewerkt was tot 1945. Om 10.25 werd aan bakboord de gasboei Hund O gepasseerd. Het was de bedoeling het Doekegat uit te varen. Volgens de gebruikte Engelse kaart zou hierna de niet verlichte ton Hund N moeten worden voorbij gevaren. In de laatste Berichten aan Zeevarenden, die de kapitein niet had gelezen, werd vermeld dat deze ton vervangen was door een gas ton. Hij raakte hierdoor in de war maar hij dacht er niet aan dat het wel eens niet goed kon gaan en verminderde geen vaart. Ongeveer 4 minuten na het passeren van Hund O voelde de kapitein het schip zuigen waarop hij de motor stopte en toen hij daarna voelde dat het schip schuurde sloeg hij volle kracht achteruit. Het schip bleef echter vast zitten. Bij laag water viel het schip droog en kon gezien worden in welke richting diep water lag. De kapitein had voor het laatst in augustus of september op de Eems gevaren en was kort voor het vertrek uit Emden kapitein geworden op de Drittura. Op 24 oktober 1946 om 09.45 uur kwam het schip met eigen middelen vlot en zette de reis naar Skive voort. Aldaar werd na lossing geconstateerd dat vlak en bodem waren opgezet. Na een noodreparatie in Kopenhagen keerde het schip naar Nederland terug. Oordeel van de Raad is dat de navigatie van de kapitein zeer zorgeloos is geweest. Bovendien geen bijgewerkte kaarten aan boord had en geen peiling in kaart of journaal heeft aangetekend, zodat onopgehelderd is gebleven waar precies het schip is gestrand. De door de kapitein opgegeven plaats, 0,4 mijl O.N.O. van boei Hund N, is waardeloos doordat die boei zelfs is niet geïdentificeerd. De Raad is van mening dat een disciplinaire maatregel niet achterwege mag blijven en straft kapitein Jan Kajuiter, geboren 20 augustus 1918 en wonende te Groningen door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 21 mei 1947.

1957-03-15: NvhN 15-03-1957: DRITTURA verkocht. Het te Groningen thuisbehorende motorschip Drittura is door de heer D. R. Kajuiter verkocht aan de heer Kl. van der Veen te Groningen, die het schip onder dezelfde naam in de vaart brengt. De Drittura behoort tot het gladdektype en werd in 1928 gebouwd bij de scheepswerf J. Vos en Zoon te Groningen. Het deadweight van deze coaster bedraagt plm. 230 ton.

1969-01-00: Uit de zeevaart en opgelegd. 13 Februari 1969 verkocht aan Gerrit van Rosevelt, Capelle a/d IJssel en in mei 1971 als recreatievaartuig voor de sportvisserij in de vaart. 9 Juli 1974 van Zeesportvisserij van Rosevelt B.V. In 1986 gerechtlijk verkocht en uit de zeevaart. 7 September 1988 'Excelsior', C-Trade B.V. Vlaardingen. In diverse plaatsen in Nederland, onder andere in 1992 te Delfzijl opgelegd gelegen en als drijvend restaurant in gebruik (met eetzaal in het ruim). 29 Oktober 1992 'Drittura', Willem Lesman, Lekkerkerk. 29 September 1993 verkocht aan Alexander Marinus Wubbe Tichelaar, Harlingen. 28 Januari 1994 herdoopt in Store Baelt' (Store Baelt B.V.) van Volkert Roos & Johan Gerard Baayens, Monnikendam. In 1994 in Harlingen verbouwd, 2 masten, motor vervangen door een 280 Pk Mercedes Nr. 0-4033111401 Type OM403V10 en in gebruik in de bruine vloot.

1993-05-19: Op 19-05-1993 als DRITTURA, zijnde een motorschip, metende 539.630 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7592 d.d. 17-01-1949, liggende te Ouderkerk a/d IJssel, door W.A. de Lijster, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, opnieuw van hetzelfde brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1080 Z GRON 1928 op het achterschip aan SB-zijde in zijkant stuurhut, 8.40 m. uit hekplaat, 1.45 m. uit lengteas en 1.10 uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 1080 Z GRON 1928 zijn niet gevonden en bij onderzoek geen brandmerken of sporen daarvan aangetroffen.)

Ship Masters Data

Images


Description: Drittura 1929
Image type: Photo

Description: Drittura 1929
Image type: Photo

Description: Drittura 1929
Image type: Photo

Description: Drittura (1929)
Image type: Photo

Description: Drittura (1929)
Image type: Photo

Description: Drittura 1929
Image type: Photo

Description: Drittura 1929
Image type: Photo

Description: Drittura 1929 in a poor condition on 06-06-1992 Eemskanaal, Delfzijl.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Drittura 1929 in a poor condition on 06-06-1992 Eemskanaal, Delfzijl.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura bij de brug bij Follega op 18-08-2016.
Made By: © Baan, J. van der (Jouke)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura bij de brug bij Follega op 18-08-2016.
Made By: © Baan, J. van der (Jouke)
Image type: Photo

Description: Store Baelt 1929 ex Drittura op 29-05-2017 te Harlingen.
Made By: © Schmaal, G.J. (Gerrit)
Image type: Photo
Sources