Name ship: EBENHAEZER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6148 GRON 1903
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: H. Holtman Hzn., Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1903-11-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 85.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 69.69 Gross tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.69 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.05 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.14 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-11-16 EBENHAEZER
Manager: Hendrik Dories, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Dories, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1911-02-08 EBENHAEZER
Manager: Meeder Amandus Diegner, Hamburg, Germany
Owner: Meeder Amandus Diegner, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1912-00-00 WILHELMINE
Manager: Meeder Amandus Diegner, Hamburg, Germany
Owner: Meeder Amandus Diegner, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1903-06-10: Op 10-06-1903 eerste meting te Dordrecht. Meetnummer: D1323N. Lengte: 25 m 00 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 160,045 ton. Eigenaar: H. Dories, domicilie: Groningen.

1903-11-16: Dagregister deel 16 nummer 181, den zestienden November 1900drie. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende Hendrik Dories, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een ijzeren zeiltjalkschip voor de binnen- en buitenlandsche vaart bestemd, voor zijn rekening gebouwd op de werf van H. Holtmans en Zn. te Stadskanaal, genaamd "Ebenhaezer", groot een honderd zeven en negentig en vier en veertig honderdste kubieke meter (197.44) of negen en zestig negen en zestig honderdste tonnen (69.69)van 2.83 kubieke meter, thans liggende te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de register van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, 28 September 1900 en drie. H. Dories. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6148 en Blijkens verklaring overgeschreven 8 Febr. 1911 deel 23 no. 7559 is nevens vermeld vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en het wordt hetzelve dien ten gevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 8 Februari 1911. De Bewaarder.)

1912-00-00: Verder onbekend

2016-00-00: Opm.: Er bestaat twijfel of dit schip wel in de zee- of wad- en sontvaart heeft gevaren.

Ship Masters Data

Images

Sources