Name ship: EBEN-HAEZER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1905
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 747 APPING 1905
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf G. Lanting, Delfzijl, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1905-03-10
Delivery Date: 1905-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 149.30 Gross tonnage
Net Tonnage: 122.18 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.13 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.67 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.10 Meters Other
 
Configuration Changes

1912-00-00: 1912 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 55 Pk Climax Type (x) en nieuw gemeten, volgens meetbrief van 20 Augustus 1912 no. 604, nu: Bruto 149.60 ton en netto 108.30 ton.

1924-00-00: In 1924 omgebouwd en voorzien van een 2 t. explosion motor Jönkobings Mot. Fab. 92 rpk

1938-00-00: In 1938 gehermotoriseerd: 4.t.e.w. 3 Cyl. M.A.N. 90 rpk.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-04-20 EBEN-HAEZER
Manager: Feike Leij, Delfzijl, Netherlands
Owner: Feike Leij, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMSQ
Additional info:

Date/Name Ship 1917-11-30 EBEN-HAEZER
Manager: Arend Houwink & Johannes Kunst, Delfzijl, Netherlands
Owner: Arend Houwink & Johannes Kunst, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMSQ
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 19.000,--

Date/Name Ship 1918-04-00 EBEN-HAEZER
Manager: Eric Kinberg, Stockholm, Sweden
Owner: Eric Kinberg, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: KBLD
Additional info:

Date/Name Ship 1919-00-00 EBN-HAEZER
Manager: Carl Björne , Stockholm, Sweden
Owner: Carl Björne , Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: KBLD
Additional info: Kapt. E.J. Flemström

Date/Name Ship 1923-00-00 RURIK
Manager: A/B Rurik (C. Hellberg), Stockholm, Sweden
Owner: A/B Rurik (C. Hellberg), Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: KBLD
Additional info:

Date/Name Ship 1925-00-00 RURIK
Manager: B. Andréasson, Stockholm, Sweden
Owner: A/B Andréasson & Kling, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: KBLD
Additional info: Kapt. E. Pettersson.

Date/Name Ship 1927-00-00 RURIK
Manager: J. & C. Benson, Varberg, Sweden
Owner: J. & C. Benson, Varberg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Varberg / Sweden
Callsign: KBLD
Additional info: In 1929 homeport: Stockholm.

Date/Name Ship 1929-04-00 DORA
Manager: Hans Paul Thode, Hamburg, Germany
Owner: Hans Paul Thode, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHGN
Additional info:

Date/Name Ship 1934-01-14 DORA
Manager: Eggert F. Kolb, Hamburg, Germany
Owner: Eggert F. Kolb, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DITG
Additional info: In 1934 call sign: DGGF

Date/Name Ship 1962-06-05 HEIDEMARIE
Manager: Claudius Mohrfeldt, Hamburg, German Federal Republic
Owner: Claudius Mohrfeldt, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DGGF
Additional info:

Ship Events Data

1905-00-00: 1905: Het schip staat bij het Kadaster te boek als "Eben-Haezer. In andere documenten staat het als "Ebenhaezer".

1905-03-00: DS 13.03.1905: Delfzijl, 10 maart.
Van de werf van G. Lanting, alhier, is heden te water gelaten de 2 mast schoeneraak “Ebenhaezer” van 260 ton, gebouwd voor F. Ley.

1905-04-20: Dagregister deel 13, nummer 12. Den eenentwintigsten April negentienhonderd en vijf. Ondergeteekende, Feike Leij, schipper gedomicilieerd te Delfzijl, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het zeil-aakschip genaamd “EBEN-HAEZER”, groot volgens meetbrief no. 1561 bruto 423.01 kub. Meter of 149.30 R. tonnen van 2.83 kub. Meter en netto 346.13 kub. Meter of 122.18 R. tonnen van 2.83 kub. Meter in 1905 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van G. Lanting, thans liggende aan de werf te Delfzijl, welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Appingedam, dat schip in het register van zijn kantoor te zijnen naam te willen stellen. Delfzijl, 20 April 1905. F. Leij.

1905-05-30: Op 30-05-1905 eerste meting te Dordrecht. Meetnummer: D1694N. Lengte: 30 m 40 cm, breedte: 6 m 41 cm, waterverplaatsing: 245,354 ton. Eigenaar: F. Leij, domicilie: Delfzijl.

1964-11-20: Op 20-11-1964, op de reis van Patarholmen naar Schleswig, in de Kalmarsund aan de grond gelopen. 28-11-1964 vlot gebracht, na nood reparatie de reis voort gezet.

1969-12-25: Op 25-12-1969, na waterlekkage te Kappelen in de haven naar Arnis gesleept en opgelegd niet meer economisch te repareren.

1972-12-11: Final Fate: 11-12-1972 verkocht voor de sloop.

Ship Masters Data

Images


Description: Een scan van een grote oude, originele foto van de EBEN HAEZER (DB 1868). De originele foto is in bezit van de heer Boudewijn Stijne, achterkleinzoon van de schipper-eigenaar Feijke Ley, die hier met zijn familie aan dek staat bij de overdracht in 1905 door de scheepsbouwer Lanting te Delfzijl.
Image type: Photo

Description: Verkoop in 04-1918.
Image type: Photo

Description: Verkoop in 04-1908 naar Zweden.
Image type: Photo

Description: Dora 1905 ex Rurik ex Eben-Haezer.
Image type: Photo

Description: Heidemarie 1905 ex Dora ex Rurik ex Eben-Haezer.
Image type: Photo
Sources