Name ship: EBENHAEZER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1931
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5415145
Nat. Official Number: 1446 Z GRON 1931
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 130
Date Laid Down:
Launch Date: 1930-12-00
Delivery Date: 1931-03-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1643 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 198.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 125.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13000 Cubic Feet
Bale: 12000 Cubic Feet
 
Length 1: 34.18 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.24 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.31 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.47 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1946-03-00: In 03-1946 is de motor bij motorenbedrijf G. Olthof te Capelle aan de IJssel omgebouwd tot 160 PK injectiemotor.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-03-16 EBENHAEZER
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Netherlands
Owner: Johannes Henderikus Timmer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSB
Additional info: 1934 callsign PDUE

Date/Name Ship 1958-01-24 HENJA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Netherlands
Owner: Hendrik Prins, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEQM
Additional info:

Date/Name Ship 1962-08-27 TIKA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Johannes Timmer en W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf (Amsterdam), Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHZS
Additional info:

Date/Name Ship 1963-07-03 BUKA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Hendrik Buitenwerf, Haren, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDHJ
Additional info:

Ship Events Data

1931-03-04: Op 04-03-1931, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen en ten verzoeke van Johannes Henderikus Timmer, scheepskapitein te Groningen, voorzien van brandmerk 1446 Z GRON 1931 door inbeiteling op het achterschip, achterkant achtererf, bakboordzijde.

1931-03-12: Algemeen Handelsblad 12-03-1931: Scheepsbouw. Een bij de N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, te Groningen nieuwgebouwd stalen motorschip van 198 bruto-reg. tons, dat voorzien is van een Brons-motor, is thans eigendom van den heer J. Timmer te Groningen, die het schip onder den naam Ebenhaezer zelf als kapitein zal bevaren.

1939-03-04: NvhN 03-03-1939: Drie kustvaarders te diep beladen. Behandeling voor den Raad voor de Scheepvaart. In de vanmorgen gehouden zitting van den Raad voor de Scheepvaart, werd een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen de gezagvoerder S. van de kustvaarders „Eben Haezer", „Cabo" en „Gejo" wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. Begonnen werd met de behandeling van de aanklacht tegen den kapitein van het m.s. „Eben Haezer", een kustvaarder van 198.95 bruto registerton. De scheepvaartinspectie had in de haven van Terschelling geconstateerd, dat het schip negen centimeter te diep geladen was. Het schip was met krijt geladen en kwam van Sasnitz. De schipper verklaarde, dat het schip volgens den charter 242 ton kon laden. Er was 240 ton ingenomen. Theoretisch moest het schip dus niet overladen zijn. Aan de uitwatering kon de kapitein het niet zien, omdat het ruw weer was. De kapitein van de „Gejo" verklaarde, dat bij het vertrek uit de haven van Antwerpen, waar hij een lading cement had ingenomen, de havenautoriteiten hem het uitvaren hadden belet, omdat zijn schip ongeveer vijf centimeter te diep was geladen. Pas nadat hij een gedeelte der lading had gelost, werd hem vertrekvergunning gegeven. Hem was daarvoor een boete van 500 francs opgelegd. De schipper van de “Cabo" was niet verschenen. Uit zijn verklaring, afgelegd voor de scheepvaartinspectie, bleek, dat het schip een geregelden dienst tusschen Londen en Amsterdam onderhoudt. Op 22 November was het schip met 200 ton cement aan boord uit Londen vertrokken. Onderweg was het ruw weer geweest. Het schip had veel water overgekregen en was, doordat alles aan boord doordrenkt was, in gewicht toegenomen. Hierin lag volgens den schipper de oorzaak van den te grooten diepgang. De inspecteur-generaal merkte op, dat op de reis van Londen olie moet zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden dat 't schip bij het vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton teveel niet veroorzaakt hebben. In alle gevallen zal de raad later uitspraak doen.
De Telegraaf 04-03-1939: Drie te diep geladen schepen. Amsterdam, 3 Maart. -In de zitting van de Raad voor de Scheepvaart is een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen de gezagvoerders van de kustvaarders “Eben Haezer”, de “Cabo” en “Gejo” wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. De schipper van de “Cabo” was niet verschenen. De Inspecteur-generaal merkte op dat bij de Willemsluizen te Amsterdam, toegang gevend tot het Noordhollandsch Kanaal, geconstateerd was, dat het schip vijf centimeter te diep lag. Op de reis van Londen moet olie zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden, dat het schip bij vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton te veel niet veroorzaakt hebben. De Raad zal later uitspraak doen.

1942-12-00: Door de Duitsers gevorderd en deed dienst als wachtschip voor de Duitse Marine. Bij de bevrijding van Noorwegen teruggevonden in Salangsverket.

1960-08-23: Tijdens een reis van Londen naar Antwerpen bij Rilland Bath aan de grond gelopen. Kwam op eigen kracht weer vrij.

1962-08-27: Naar Engeland verkocht, doorhaling teboekstelling op 27-08-1962, maar in september weer 'teruggekocht' door de Firma W.F. Kampman's Bevrachtingkantoor, gevestigd te Amsterdam, waarvan de vennoten zijn: Willem Frederik Kampman, scheepsmakelaar te Amsterdam, Johannes Roos, scheepsmakelaar te Amsterdam en Willem Lammert Disma, scheepsmakelaar te Amsterdam voor 1/6 deel en de familie Timmer voor 5/6 deel. De familie Timmer bestaat uit Roelfina Rensina Houstra, z.b. te Groningen, wed. Johannes Henderikus Timmer 11/20, Hendrik Johannes Timmer, reder te Groningen 1/20, Gesina Timmer z.b. te Groningen, g/m Jelko Sap 1/20, Johannes Timmer, reder te Groningen 1/20, Cornelis Timmer, meubelmaker te Borkenes, Noorwegen 1/20, Cornelia Timmer, z.b. te Groningen, g/m Johannes Elias Houwerzijl 1/20, Willem Timmer, reder te Groningen 1/20, Rense Timmer, scheepsmakelaar te Amsterdam 1/20, Sietske Pieterdina Timmer, z.b. te Goenga 1/20, Roelfina Rensina Timmer, z.b. te Groningen g/m Henderikus Rawee 1/20 deel van het 5/6 deel.

1962-08-30: Daarom op 30.08.1962 liggende te Amsterdam, door K. Kamp, ambtenaar van de scheepsmetingsdient, voorzien van een nieuw brandmerk: 3861 Z GRON 1962 door inbeiteling op het achterschip aan BB zijde in achterwand dekhuis op kampanje 2,75 m. uit hekplaat, 1,20 m. uit lengteas en 0,85 m. uit dek. Bruto inhoud 562,19 m3 volgens zeemeetbrief afgegeven te Groningen nr. 2735 d.d. 15.01.1931. Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 1446 Z GRON 1931 zijn niet gevonden.

1969-01-00: In de nacht van 13 op 14 januari 1969, liggende te Rotterdam, door brand ernstig beschadigd. Een bemanningslid kwam hierbij om het leven.
NvhN 14-01-1969: In haven van Rotterdam. Groninger stuurman bij brand op coaster omgekomen. (Van een onzer verslaggevers) De 48-jarige stuurman D. C. Engels, Korreweg 191 b in Groningen, is gisteravond omstreeks kwart voor twaalf bij een brand in zijn hut op de Groninger kustvaarder Buka in Rotterdam om het leven gekomen. De stuurman was pas enkele uren tevoren aan boord gekomen om de vorige stuurman te vervangen. Hoe de brand is ontstaan is tot nu toe niet bekend. De hut is door het vuur vernield, maar verder liep de coaster geen schade op. De Buka (240 ton d.w.), die een bemanning heeft van vier koppen zou vandaag met een lading graan naar Londen vertrekken.

1970-04-08: Final Fate: Onderweg met een lading stenen van St. David’s (Fife) naar Londen, in zwaar weer ten gevolge van lekkage gezonken t.h.v. de kust van Northumberland (3,5 mijl ten noordoosten van Craster) in pos. 55.29.N. - 01.29.30.W. De bemanning werd gered door de coaster 'Eleanor Dawson'.
NvhN 08-04-1970: Bemanning gered. Coaster Buka uit Groningen bij Ambleton gezonken. De 240 ton d.w. metende Groninger kustvaarder Buka is vanmorgen op drie mijl uit de kust bij Ambleton aan de Engelse oostkust gezonken. Het gebeurde tijdens een hevige sneeuwstorm. De vier bemanningsleden namen plaats op een reddingsvlot en werden zeer spoedig gezien en aan boord genomen door de bemanning van het Engelse vissersvaartuig Eleanor Dawson. Kapitein-eigenaar H. Buitenwerf uit Groningen zei dat de Buka plotseling zwaar slagzij maakte en in minder dan een kwartier in de golven was verdwenen. Hij verklaarde niet te kunnen zeggen wat de oorzaak van het lek raken van de Buka is. Het persbureau AP maakt gewag van een ontploffing die zou kunnen zijn veroorzaakt door flessengas in de kombuis. De Buka was met steen onderweg van Leith naar Londen.

Ship Masters Data

Images


Description: Ebenhaezer (1931)
Image type: Photo

Description: Ebenhaezer 1931
Image type: Photo

Description: Ebenhaezer 1931.
Image type: Photo

Description: Henja (ex Ebenhaezer.)
Image type: Photo

Description: Tika 1931 ex Henja ex Ebenhaezer.
Image type: Photo

Description: Buka 1931 ex Tika ex Henja ex Ebenhaezer
Image type: Photo

Description: Buka 1931 ex Tika ex Henja ex Ebenhaezer
Image type: Photo

Description: Buka 1931 ex Tika ex Henja ex Ebenhaezer - foto: Waddinxveen, ca. 1967.
Image type: Photo
Sources