Name ship: EBEN HAËZER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 2572 WINSCH 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: H. van der Werf, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 82.72 Gross tonnage
Net Tonnage: 64.22 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.48 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.47 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Draught: 1.93 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1956-00-00: In 1956 hermeten nu: Brt 91 Nrt 44 Dwat ?

1968-00-00: In 1968 omgebouwd tot zandzuiger en hermeten, nu Brt 83 Nrt 38.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-05-03 EBEN HAËZER
Manager: Reinder Temme, Veendam, Netherlands
Owner: Reinder Temme, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Waarschijnlijk in de binnenvaart.

Date/Name Ship 1920-01-15 EBEN HAËZER
Manager: Salomon Reiling, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Salomon Reiling, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NMRL
Additional info: HFL. 12.000,--

Date/Name Ship 1927-12-14 CHRISTIAN
Manager: P.M. Johansen, Egernsund, Denmark
Owner: P.M. Johansen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 192? CHRISTIAN
Manager: P.H. Johansen, Egernsund, Denmark
Owner: P.H. Johansen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1967-01-05 CHRISTIAN
Manager: V.D. Gravesen, Oustrup, Denmark
Owner: V.D. Gravesen, Oustrup, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Oustrup / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1968-02-27 CHRISTIAN
Manager: V.D. Gravesen, Oustrup, Denmark
Owner: V.D. Gravesen, Oustrup, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Esbjerg / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1972-07-03 CHRISTIAN
Manager: Leif Edvard Charles Rasmussen, Gilleleje, Denmark
Owner: Leif Edvard Charles Rasmussen, Gilleleje, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Gilleleje / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1974-03-08 CHRISTIAN
Manager: Jens Rohde Nielsen, Dragør, Denmark
Owner: Jens Rohde Nielsen, Dragør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Dragør / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1976-01-00 GYLFE R
Manager: Jens Rohde Nielsen, Dragør, Denmark
Owner: Jens Rohde Nielsen, Dragør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Gilleleje / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1980-03-00 GYLFE R
Manager: J. Saabey & O. Lerche A/S, Copenhagen, Denmark
Owner: J. Saabey & O. Lerche A/S, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Fredericia / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1984-01-00 MASKOT
Manager: Andrean Frederik Viggo Jensen, Skarup, Denmark
Owner: Andrean Frederik Viggo Jensen, Skarup, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1984-04-04 MASKOT
Manager: Rederiet Susholm ApS, Copenhagen, Denmark
Owner: Rederiet Susholm ApS, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info:

Date/Name Ship 1987-09-00 MASKOT
Manager: Anker Sørensen, Slagelse, Denmark
Owner: Anker Sørensen, Slagelse, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Slagelse / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info: STF 30

Date/Name Ship 1988-09-18 MASKOT
Manager: Tune Ny Grusgrav A.p.S., Roskilde, Denmark
Owner: Tune Ny Grusgrav A.p.S., Roskilde, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Roskilde / Denmark
Callsign: OYJW
Additional info: STF 30

Ship Events Data

1902-05-01: Dagregister deel 13, nummer 55, den derden Mei negentien honderd en twee. De ondergeteeekende, Reinder Temme, tjalkschipper, gedomicilieerd te Veendam, verklaart dat het stalen tjalkschip genaamd “Eben – Haezer”, hebbende een dek en een mast, gemeten op een inhoud van brutto tweehonderd vier en dertig vijf en dertig honderdste kubieke meter of twee en tachtig twee en zeventig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig kubieke meter of vier en zestig twee en twintig honderdste tonnen van t wee en drie en tachtig honderste kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat ik het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelfde vereischt wordt te Veendam wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijne toedoen of gedoogen is strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog zal worden uitgerust. Wildervank, 1 Mei 1902. W.g. R. Temme. In de kantlijst staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Herman Pieters te Hoogezand d.d. 5 Mei 1902 is nevenbedoeld vaartuig gebrand als volgt: 2572 WINSCH 1902.

1920-00-00: Op 19.01.1920 werd een hypotheek van Hfl. 4.000,-- verstrekt die op 03.12.1927 werd doorgehaald.

1927-12-00: Volgens een mededeling van Ministerie van Waterstaat op 14.12.1927 naar het buitenland verkocht.

1934-00-00: Opmerking Ben Scholten: Het schip is pas op 29 december 1934 aangekocht door P.H Johannsen uit Egersund, er is een andere Deense bron die zegt nee pas in 1938 !!!  blijft natuurlijk de vraag waar heeft het schip in de tussentijd van 1927 tot 1934 cq 1938 gezeten.

1996-06-19: Final Fate: Op 19.06.1996 doorgehaald in het Deens Register als zijnde gesloopt te Hobro, Denemarken.

Ship Masters Data

Images


Description: Acte van verkoop 17-12-1927.
Image type: Photo
Sources