Name ship: EBENHAËZER

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 5959 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. van Wijk (later W. van Wijk), Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 89.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 70.00 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.18 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.63 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-09-10 EBENHAËZER
Manager: Wilko Veen, Groningen, Netherlands
Owner: Wilko Veen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSH
Additional info:

Date/Name Ship 1916-02-01 EBENHAËZER
Manager: Geert Veen, Groningen, Netherlands
Owner: Geert Veen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSH
Additional info:

Ship Events Data

1902-09-10: Dagregister deel 15 nummer 616, den elfden September 1900 en twee. Eigendomsverklaring. Ik ondergetekende Wilco Veen, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij dezen te zijn de eenige eigenaar van het stalen tjalkschip genaamd “Ebenhaëzer”, gebouwd te Veendam, hebbende een dek en een mast, zijnde groot 174 274/1000 ton, thans liggende te Veendam en gevoerd wordende door mij schipper. Veendam, 10 September 1900 twee. W. Veen. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5959 en opnieuw gebrand deel 5 no. 1508.

1918-11-19: Algemeen Handelsblad 21-11-1918: EBENHAËZER. (Delfzijl, 19 Nov.) Het Ned. tjalkschip Ebenhaezer, kapt. Veen, heden van Karlskrona met hout voor Amsterdam hier aangekomen, is ongeveer drie maanden te Cuxhaven opgehouden. Waarschijnlijk zal het schip van hier binnendoor naar de bestemming worden gesleept.

1924-09-12: Terwijl ze van Rotterdam naar Saxkøbing, geladen met 100 ton aardoliekoeken, onderweg was op liep ze 12 september aan de grond in het Smaalandvaarwater. De Ebenhaezer liep om 8.00 uur aan de grond ter hoogte van Lindholm op 600 meter uit de wal. Tijdens werkzaamheden bij het uitzetten van een werpanker met de sloep, kapseisde deze waarbij de stuurman en een matroos in het water terecht kwamen. Het lukte de stuurman te redden, de matroos echter verdronk en werd 5 uur later gevonden. De tjalk kwam 's avonds weer vlot met hoogwater. De oorzaak van de stranding dat men de markeringen van het vaarwater niet hadden gezien

1930-00-00: Op 16-09-1931 “Ebenhaëzer” van Jacob Reint Kunst, Groningen. Op 22-09-1931 als EBENHAËZER, zijde een stalen zeiltjalkschip, groot 174.274 ton, liggende te Groningen, ten verzoeke van Jacob Reint Kunst, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk 1508 B GRON 1931 (Opm.: De merken 5959 GRON 1902 niet meer aanwezig bevonden.) Op 06-10-1931 “Ebenhaëzer” van Marten Albert Oudman, cafehouder te Groningen, hij laat de teboekstelling van het schip op 09-10-1931 doorhalen omdat het is verkocht naar Duitsland.


Ship Masters Data

Images


Description: De EBENHAEZER, liggend te Hamburg, foto pl.m. 1926. Op de boeg staan van links naar rechts: Mevr. J. Veen-De Vries, Michiel Geert Veen, de matroos Herman Eindhoven, de stuurman (naam onbekend), en Trijntje Veen.
Image type: Photo

Description: De EBENHAEZER van Geert Veen te Groningen
Image type: Photo

Description: De tjalk EBENHAEZER van Geert Veen, liggend te Aarhus.
Image type: Photo
Sources