Name ship: EEMS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 5912 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 6
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-06-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 65.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 52.00 Net tonnage
Deadweight: 105.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.77 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 20.65 Meters Registered
Beam: 4.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.83 Meters Depth, moulded
Draught: 1.55 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1935-00-00: Voor 1935 gemotoriseerd: 50 Pk

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-06-00 BERENTJE
Manager: Jan Heins, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Heins, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1912-02-20 EEMS
Manager: Arend de Boer, Delfzijl, Netherlands
Owner: Arend de Boer, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1929-00-00 EEMS
Manager: Scheepswerf Sander, Delfzijl, Netherlands
Owner: Scheepswerf Sander, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1931-05-20 EMS
Manager: Kapt. Karl Hojen, Carolinensiel, Germany
Owner: Kapt. Karl Hojen, Carolinensiel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Carolinensiel / Germany
Callsign: KQVR
Additional info:

Date/Name Ship 193? EMS
Manager: Ulpt A. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Owner: Ulpt A. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: DGDT
Additional info:

Date/Name Ship 1950-00-00 EMS
Manager: W. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Owner: W. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: DCFI
Additional info:

Date/Name Ship 1954-04-07 EMS
Manager: Schiffer Hillebrand, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Owner: Schiffer Hillebrand, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Papenburg-Ems / German Federal Republic
Callsign:
Additional info: Geregistreerd als binnenschip

Ship Events Data

1902-06-00: Dagregister deel 15 nummer 530, den een en twintigsten Juni 1900 twee. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende Jan Heins, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een overdekt tjalkschip genaamd “Berendje”, groot 40 scheepstonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende te Farmsum bij Delfzijl op de werf van den heer Niestern, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Geteekend te Groningen Juni 1902 J. Heins. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5912 en Opnieuw geboekt deel 1 no. 249.)

1915-08-00: NRC 18.08.1915:
Delfzijl, 17 augustus: Uit het wrak van de “Amazone”, die bij Rottum strandde, is door de tjalk “Eems” (kapitein de Boer) weder een lading hout gelost, zoodat er nu reeds acht ladingen uit het schip gehaald zijn. Er zitten nog wel vier tjalken vol hout in het wrak.

1927-00-00: In 1927 naar de binnenvaart. Brandmerk 249 B 1927.

1929-00-00: In 1929 als inruil "verkocht" aan Scheepswerf Sander op de in aanbouw zijnde nieuwe "Novatie". Op 20.05.1931 verkocht Sander de "Eems " aan Kapt. Karl Hojen, Carolinensiel, Duitsland.

2010-00-00: Informatie uit het Kadaster (via Ger Mulder)
Het was een overdekte tjalk, 40 ton van 2,83 m3, brandmerk 5912 Gron 1902; dit werd later 249 B Gron 1927
Eerste eigenaar Jan Heins, schipper te Groningen, naam BERENDJE. Verklaring van Eigendom d.d. 21.06.1902. Ten tijde van de Verklaring lag het schip bij scheepswerf J. Niestern te Farmsum. Tweede eigenaar Arend de Boer, schipper te Delfzijl; gekocht op 20.02.1912. Prijs NLG 4.000, hypotheek 3.000 werd doorgehaald op 1.2.1919.


Ship Masters Data

Images

Sources