Name ship: EENDRACHT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5988 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf J. Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-11-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 93.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 71.85 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.09 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.17 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.36 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1924-00-00: 1924 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 48 Pk Callesen Aabenraa gloeikop

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-11-04 EENDRACHT
Manager: Gerrit Dost, Groningen, Netherlands
Owner: Gerrit Dost, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMTL
Additional info:

Date/Name Ship 1919-02-24 ESTER
Manager: M.B. Petersen, Svendborg, Denmark
Owner: M.B. Petersen, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: NWLK
Additional info:

Date/Name Ship 1925-00-00 FAMILIENS LYKKE
Manager: Kap. H. Wulff, Egernsund, Denmark
Owner: Kap. H. Wulff, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: NWLK
Additional info:

Date/Name Ship 1926-00-00 FAMILIENS LYKKE
Manager: H. M. B. Wulff, Egernsund, Denmark
Owner: H. M. B. Wulff, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: NWLK
Additional info: In 1934 callsign: OUSQ

Date/Name Ship 1943-00-00 FAMILIENS LYKKE
Manager: Nordisk Shipping A/S, Egernsund, Denmark
Owner: Nordisk Shipping A/S, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OUSQ
Additional info:

Date/Name Ship 1945-00-00 DANSHIP
Manager: C.H. Pedersen, Copenhagen, Denmark
Owner: C.H. Pedersen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OUSQ
Additional info:

Date/Name Ship 1947-00-00 HARDI
Manager: H.A. Svane, Gentofte, Denmark
Owner: H.A. Svane, Gentofte, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OUSQ
Additional info:

Date/Name Ship 1948-00-00 HARDI
Manager: Lars Jensen Bagor, Marstal, Denmark
Owner: Lars Jensen Bagor, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Frederiksvaerk / Denmark
Callsign: OUSQ
Additional info:

Ship Events Data

1902-11-04: Dagregister deel 15 nummer 667, den vierden November 1900twee. De ondergeteekende, Gerrit Dost, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een (zeil) tjalkschip genaamd “Eendracht” groot bruto 2562.54 m3 of 71.85 tonnen van 2.83 m3, in 1902 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van J. Th. Wilmink te Gideon, gemeente Groningen, thans liggende in het Winschoterdiep te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen de heer Bewaarder dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, 4 November 1902. w.g. G. Dost. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5988 GRON 1902

1919-02-24: Dagregister deel 22 nummer 1, den vier en twintigsten Februari 1900 negentien. De ondergeteekende de firma J.H. Kruize en Zoon als gevolmachtigden van G. Dost, gedomicilieerd te Groningen, eigenaar van het na te melden vaartuig, brengen ter kennis van den hypotheekbewaarder te Groningen, dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Eendracht”, gebrand met het merk 5988 GRON 1902 naar Denemarken aan den heer M.B. Petersen te Svendborg is verkocht, en verzoeken ingevolge Art. 12 v.h. K.B. van 21 Juni 1836 Bl. No. 41 den betrokken heer hypotheekbewaarder hiervan aantekening te doen in zijn registers. Groningen 24 Februari 1900 negentien. w.g. J.H. Kruize en Zoon.

1950-05-03: Final Fate: Op 03-05-1950 vertrokken van Travemunde naar Kolding met een lading ijzer. Op 06-05-1950 in de Oostzee. Men neemt aan dat het schip is verloren gegaan door op een mijn te zijn gelopen. Op 06-05-1950 op de kust bij Kappeln zijn een aantal luiken een sb lantaarn gevonden afkomstig van de HARDI. De schipper Herman Friis van Marstal, bestman Ejvin Helge Jungman en Svend Mogens Heding Nielsen beiden uit Fredriksværk en kok Willy Egedal Andersen van Helsongør verloren hierbij het leven.
Ship Masters Data

Images

Sources