Name ship: EGBERDINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5977 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-10-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 93.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 66.00 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.06 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.28 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 1.91 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-00-00: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil 50 Pk Brons Nr. 2282 Type C/D, 9-13 3/8, 6 Kn.

1928-08-27: Op 27.08.1928, liggende te Delfzijl door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, van een nieuw brandmerk: 852 Z GRON 1928 voorzien door inbranding op 't achterschip ingang motorkamer. (Opm. Brandmerk 5977 GRON 1902 niet meer aanwezig bevonden.) Omschrijving: motorzeiltjalkschip met 1dek, 1 mast, 1 laadruim, woonroef op het achterdek, ruimte voor de bemanning i/h voorschip en voorzien van een 2 cyl. Ruwolie Brons Motor van 50 PK. (Zeilschip met hulpmotor.)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-10-13 EGBERDINA
Manager: Hindrik Jan Alberts, Groningen, Netherlands
Owner: Hindrik Jan Alberts, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPDC
Additional info: Binnenvaart

Date/Name Ship 1932-01-27 EGBERDINA
Manager: Freerk Alberts Sr., Groningen, Netherlands
Owner: Freerk Alberts Sr., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPDC
Additional info: 1934 callsign PDVZ

Date/Name Ship 1935-12-18 KAREN
Manager: Lars Jensen Bagor, Marstal, Denmark
Owner: Lars Jensen Bagor, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign:
Additional info: 23.1.1937 thuish. Naestved

Ship Events Data

1902-00-00: In 1902 gebouwd als binnenvaartschip. In 1908 in de zeevaart.

1902-10-13: Dagregister deel 15 nummer 646, den zestienden October 1900 twee. De ondergeteekende Hendrik Jan Alberts, van beroep schipper, wonende aan boord van zijn schip, gedomicilieerd te Groningen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op de werf van de Gebr. Verstockt nieuw gebouwd en aldaar liggend stalen tjalkschip genaamd “Egberdina”, netto groot blijkens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand den negenden October negentien honderd en twee, twee honderd en zes en twee en vijftig honderdste (206.52) kubieke meter of twee en zeventig en negentig honderdste (72.90) tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip nooit of te nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Hoogezand, den dertienden October 1902. H.J. Alberts.(In de kantlijn staat bijgeschreven: 5977 en Opnieuw gebrand 852 Z.)

1905-11-11: NRC 14.11.1905: Delfzijl, 11 november. De sleepboot BORKUM heeft heden alhier binnengebracht de Nederlandse tjalk VOORWAARTS, kapt. Beck, van Kiel, die in de Howachterbocht op strand heeft gezeten en na afgebracht te zijn de lading te Kiel loste. Die lading werd per EGBERDINA, kapt. Alberts, naar de bestemming Rotterdam gebracht. De VOORWAARTS zal te Groningen repareren.

1935-12-00: De Eemsbode 13.12.1935: De motortjalk 'EGBERDINA', kapitein-eigenaar F. Alberts te Groningen, is onderhands naar Marstal (Denemarken) verkocht. De 'Egberdina' werd in 1902 bij de scheepswerf Gebr. Verstockt in Martenshoek gebouwd.

1940-05-07: Final Fate: Op de reis van Travemunde naar Naestved met een lading glaszand is het schip verloren gegaan door een explosie op 7 mei 1940 varend in de Oostzee halfweg Fehnmarn en Langeland. De Karen werd ten tijde van het ongeval gesleept. Omstreeks 2.15 uur deed zich een explosie voor onder het achterschip en het schip raakte daardoor lek. Na onderzoek bleek dat water binnendrong in de machinekamer onder de roef , daardoor ging het schip achterover liggen. De pompen konden daardoor in de midscheeps niet gebruikt worden, de bemanning begon met het overboord zetten van glaszand aan de achterkant van het grootluik, het stijgende water kon echter niet worden bijgehouden met voetpompen, het water steeg steeds sneller en drukte het aanvaringsschot in, de bemanning hield scheepsraad en stapte om 10.00 uur over op het slepende schip, kort daarna in een positie op 8 mijl ZZO van Kjelds Nor Fyr en gezonken in 20 meter diep water. De ontploffing onder het achterschip was een gevolg van oorlogshandelingen. Zeeverklaring opgemaakt te Aeroskobing 14 / 5 / 40, verlies gemeld 11 / 6 / 40.

Ship Masters Data

Images


Description: Egberdina 1902.
Image type: Photo
Sources