Name ship: ALFA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1912
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 7746 GRON 1912
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1912-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 114.04 Gross tonnage
Net Tonnage: 89.91 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.42 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.67 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.46 Meters Depth, moulded
Draught: 2.27 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-00-00: 1926 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Deutsche Werke Friedrichsort

1937-00-00: 07.1937 te Hamburg verbouwd en gehermotoriseerd: 4tew 3 cil 100 Pk Deutz.

1954-03-00: 03.1954 te Wewelsfleth met 9 meter verlengd: Brt 142 Nrt 100 Dwat 220. Loa 35,42 Ll 32,33.

1958-03-00: 03.1958 te Walsum met 2,70 meter verlengd en met 40 cm verdiept: Brt 158 Nrt 110 Dwat 230 Loa 38,08 Ll 34,99.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-04-13 ALFA
Manager: K. Buining, Groningen, Netherlands
Owner: K. Buining, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCKP
Additional info:

Date/Name Ship 1920-00-00 ALFA
Manager: C.A. Soegaard, Aalborg, Denmark
Owner: C.A. Soegaard, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NCFT
Additional info:

Date/Name Ship 1923-05-07 IRMGARD
Manager: Schiffer Jürgen Conrad Sievers, Breiholz, Germany
Owner: Schiffer Jürgen Conrad Sievers, Breiholz, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Breiholz / Germany
Callsign: RDKM
Additional info:

Date/Name Ship 1924-00-00 IRMGARD
Manager: J. C. & W. Sievers, Breiholz, Germany
Owner: J. C. & W. Sievers, Breiholz, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Breiholz / Germany
Callsign: RDKM
Additional info:

Date/Name Ship 1926-07-19 IRMGARD
Manager: J. C. Sievers, Breiholz, Germany
Owner: J. C. Sievers, Breiholz, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Neuhof / Germany
Callsign: RDKM
Additional info:

Date/Name Ship 1927-07-15 IRMGARD
Manager: Hans Speck, Hamburg, Germany
Owner: Hans Speck, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RDKM
Additional info: In 1934 call sign: DIUV

Date/Name Ship 1950-00-00 IRMGARD
Manager: Gustav Jurgen Speck, Hamburg, Germany
Owner: Gustav Jurgen Speck, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIUV
Additional info:

Date/Name Ship 1956-01-19 IRMGARD
Manager: Helmut Beister, Hamburg, Germany
Owner: Helmut Beister, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DGRE
Additional info:

Ship Events Data

1912-04-13: Dagregister deel 19 nummer 280, den dertienden April 1900twaalf. Ondergeteekende K. Buining, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van het zeiltjalkschip genaamd “Alfa”, groot bruto 323.08 kubieke meter of 114.04 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 254.71 kubieke meter of 89.91 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1912 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornschedijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek bij deze den heer Bewaarder van Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijne name te willen stellen. Haren, April 1912. K. Buining. ( In de kantlijn staat bijgeschreven : Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 18 April 1912 is nevens vermeld schip gebrand met het merk 7746 GRON 1912 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens eene in deel 41 nr. 9728 overgeschreven verklaring is nevens vermeld vaartuig op de Jutlandsche kust gestrand en vergaan; wordende het schip voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, den 26 Januari 1920. De Bewaarder.)

1912-04-26: Op 26-04-1912 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G1270N. (Hier wordt als bouwwerf Gebr. Bos genoemd, is echter niet juist. Lengte: 27 m 37 cm, breedte: 5 m 71 cm, waterverplaatsing: 194,778 ton. Eigenaar K. Buining, Groningen.

1916-03-11: Algemeen Handelsblad 11-03-1916. ALFA. (Londen, 11 Maart.) De Nederlandsche tjalk „ALFA", schipper Buining, heeft op den Theems eenige schade bekomen door aanvaring.

1919-07-29: Dagregister deel 22 nummer 497, den zes en twintigsten Januari 1900twintig. Ondergetekende Hendrik Johan Hille, reeder wonende te Schiedam, doet bij deze aangifte overeenkomstig Artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 21 Juni 1836 Staatsblad nr. 41, dat het stalen tjalkschip genaamd “Alfa” in het jaar negentienhonderd twaalf gebouwd te Groningen, groot bruto 323.08 M3 of 114.04 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 254.71 M3 of 89.91 tonnen van 2.83 kubieke meter, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen den 13 April negentien honderd en twaalf in deel 23 nummer 7746 schepen en vaartuigen, blijkens verklaring van eigendom geteekend te Groningen den 4 den April negentienhonderd twaalf, op 29 juli negentien honderd negentien op de Jutlandsche kust is gestrand en vergaan. Schiedam. 24 Januari 1920. H.J. Hille.

1919-08-01: De Telegraaf 01-08-1919: ALFA. Hamburg. 31 Juli. De Nederl. tjalk „Alfa", 12 Juli met cokes van Londen naar Högenas vertrokken, strandde 29 dezer bij Laurvig, doch werd door hooge zee over het rif geworpen, waar het schip thans vlot voor anker ligt. Het schip kan echter niet zeewaarts komen. De bergerstoomer "Aegir" is uit Frederikshaven ter assistentie vertrokken. (Zeepost).

1920-00-00: Nadat het schip in het jaar 1919 op Jutland was gestrand en geabandonneerd, is het in 1920 geborgen en weer in de vaart gekomen als Deense "Alfa", (NCFT)

1964-12-00: In 12.1964 te Hamburg opgelegd voor de sloop. Op 19.02.1965 naar Nederland verkocht en waarschijnlijk bij Simons in Hoogezand gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: Alfa 1912
Image type: Photo
Sources