Name ship: ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 7179 GRON 1909
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: J. Vos & Zoon, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1909-03-10
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 74.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 60.00 Net tonnage
Deadweight: 129.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.60 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.85 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-03-05 ELISABETH
Manager: Wolter Smit, Groningen, Netherlands
Owner: Wolter Smit, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPQH
Additional info:

Ship Events Data

1909-03-05: Dagregister deel 18 nummer 210, den tienden Maart 1900negen. Ik ondergeteekende Wolter Smit, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij dezen de eenige eigenaar te zijn van het staalijzeren zeilaakschip genaamd “Elisabeth”, hebbende een dek en een mast en groot ongeveer honderdnegentien tonnen, welk vaartuig is gebouwd te Groningen en thans aldaar liggende aan de werf van den scheepsbouwer Vos en gevoerd wordende door mij als schipper. Groningen, 5 Maart 1909 W. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7179 en Blijkens verklaring alhier ingediend den 28 Juni 1927 is nevensstaand schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien tengevolge zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, den 28 Juni 1927. De Bewaarder.

1909-03-11: Op 11-03-1909 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G1116N. Lengte: 25 m 50 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 117,704 ton.
Eigenaar: Wolker Smit, domicilie: Groningen.

1911-00-00: In 1911 naar de binnenvaart en in 1914 weer in de zeevaart.

1927-06-00: Zou in 06-1927 met naamsbehoud zijn verkocht naar Denemarken. Echter als "Elisabeth" niet in de Deense registers, ook niet in GL, te vinden.

Ship Masters Data

Images

Sources