Name ship: ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1911
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 7614 GRON 1911
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1911-06-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 112.95 Gross tonnage
Net Tonnage: 84.80 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.47 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.68 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.31 Meters Depth, moulded
Draught: 1.92 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-00-00: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Industrie Type (11½x12¼)

1928-08-07: Op 07-08-1928 als HELENA, zijnde een motorzeilschip, groot 316.44 m3, liggende te Groningen, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jakob Pronk, schipper, gedomicilieerd te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 814 Z GRON 1928 in de drempel van de ingang kombuis, bakboord op het achterschip. (Opm.: De brandmerken 7614 GRON 1911 zijn verwijderd.)

1942-04-17: Op 17-04-1942 als TALISMAN ( ex RAPIA), zijnde een stalen zeilschip met hulpmotor, groot 316.44 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Amsterdam d.d. 15-04-1926 no. 1053, liggende te Delfzijl, door Joh. Verheek, asp. scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 814 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B zijde in zijkant stuurhuis, 2.65 m. uit hekplaat, 1.46 m. uit de lengteas en 0.34 m. boven het dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

1951-00-00: Verlengd te Hoopte met 3,15 m. Brt 139 Nrt 99 Dwat 210. Ll 31,74 B 5,60 H 2,31 en gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 120 Pk Deutsche Werke.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1911-05-12 ELISABETH
Manager: J. Drost, Farmsum, Netherlands
Owner: J. Drost, Farmsum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands
Callsign: NPGH
Additional info:

Date/Name Ship 1918-05-03 ELISABETH
Manager: Hendrik Brinkman, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Brinkman, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPGH
Additional info: Aankooppprijs HFl. 13.250,--

Date/Name Ship 1920-04-19 SWAANTJE
Manager: Roelf Bonninga, Groningen, Netherlands
Owner: Roelf Bonninga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 29.000,--

Date/Name Ship 1923-06-18 HELENA
Manager: Jakob Pronk, Groningen, Netherlands
Owner: Jakob Pronk, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NWDP
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10500,--

Date/Name Ship 1934-04-14 RAPIA
Manager: Roelf Dost, Hoogezand, Netherlands
Owner: Roelf Dost, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PGYR
Additional info:

Date/Name Ship 1934-04-19 RAPIA
Manager: Hendrik Harm Dost, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Harm Dost, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGYR
Additional info:

Date/Name Ship 1942-04-24 TALISMAN
Manager: C.V. Björkland, Amsterdam, Netherlands
Owner: C.V. Björkland, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PHWJ
Additional info:

Date/Name Ship 1943-10-04 KONDOR
Manager: Peter Frese, Hamburg, Germany
Owner: Peter Frese, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DGTN
Additional info:

Date/Name Ship 1954-04-29 KONDOR
Manager: Ludwig Luhrs, Wischhafen, German Federal Republic
Owner: Ludwig Luhrs, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Wischhafen / German Federal Republic
Callsign: DKJT
Additional info:

Date/Name Ship 1958-11-21 KONDOR
Manager: Reinhold Mau, Hamburg, German Federal Republic
Owner: Reinhold Mau, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DKJT
Additional info:

Date/Name Ship 1963-11-06 KONDOR
Manager: Karl Mohrmann, Hamburg, German Federal Republic
Owner: Karl Mohrmann, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DKJT
Additional info:

Ship Events Data

1911-05-12: Dagregister deel 19, nummer 28, den twintigsten Mei 1900 en elf. Ondergeteekende J. Dost, gedomicilieerd te Farmsum, gem. Delfzijl, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd ”Elisabeth”, groot bruto 320.02 kubieke meter of 112.95 tonnen van 2.83 kubiek meter en netto op 240.24 kubieke meter of 84.80 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1911 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche Dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf van W. Rubertus en welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Hoornsche Dijk, twaalfden Mei 1911. J. Dost. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7614 en Opnieuw gebrand 814 Z.)

1911-06-13: Eerste meting te Groningen op 13-06-1911. Meetnummer: G1235N. Lengte: 26 m 24 cm, breedte: 5 m 68 cm, waterverplaatsing: 195,826 ton. Eigenaar: J. Dost, domicilie: Farmsum.

1916-05-00: De Eemsbode: 26.05.1916: Het zeilschip 'ELISABETH', voorheen bevaren door schipper J. Dost van hier, is verkocht aan den heer H. Brinkman te Groningen. Prijs geheim.

1920-05-16: De Telegraaf 18-05-1920: Delfzijl, 16 Mei. Het zeetjalkschip ELISABETH", vroeger bevaren door kapitein Brinkman, is verkocht aan den heer R. Bonninga te Groningen, en thans genaamd „SWAANTJE". Prijs geheim.

1934-04-00: De Eemsbode 25.04.1934: De motorzeetjalk 'HELENA', vroeger bevaren door kapitein J. Pronk, is onderhand verkocht aan kapitein Dost, die het schip onder de nieuwe naam 'RAPIA' in de vaart zal brengen. De 'RAPIA' ligt thans in Groningen carton te laden voor Londen.

1938-07-00: Eemsbode 05.07.1938: De motorzeetjalk 'RAPIA', kapitein Dost, kreeg bij vertrek van Terschelling motorschade, zodat de kapitein geen andere keus had, dan op de zeilen de Eems binnen te lopen. De buitengaats gestationeerde loodsboot gaf Delfzijl radiografisch bericht, dat de 'RAPIA' met motorschade ter hoogte van Borkum lag. De sleepboot 'Rottum', kapitein van der Luit, bracht het schip gistermorgen behouden Delfzijl binnen.

1940-07-26: Op 26-07-1940 als "Rapia" meting te Groningen. Meetnummer: G5568N. Lengte: 26 m 41 cm, breedte: 5 m 72 cm, waterverplaatsing: 180,422 ton.
Eigenaar: R. Dost, domicilie: Groningen.

1942-04-00: Op 20.04.1942 als 'Gelquel' onder Duitse vlag. ??????????

1942-11-19: Tijdens een reis van Delfzijl naar Memel met een lading salpeter tijdens een zware storm gestrand bij Stolpelmunde. 15 December 1942 gelicht en naar Stolpelmunde gebracht, door de verzekering total loss verklaard en verkocht als wrak aan Heinecke & Co., gerepareerd en weer in de vaart.

1970-11-20: Final Fate: Verkocht en gesloopt in Duitsland.

Ship Masters Data

Images


Description: De HELENA van 1911, liggend te Horssens in 1925, aldaar aangekomen met 180 ton salpeter van Hamburg.
Image type: Photo

Description: De TALISMAN, zoals ze in november 1942 gestrand was te Stolpemünde.
Image type: Photo

Description: De tjalk RAPIA
Image type: Photo

Description: Rechts een stuk van de tjalk RAPIA, liggend te Svendborg, foto waarschijnlijk winter 1939/1940. De Nederlandse tjalk links is onbekend.
Image type: Photo
Sources