Name ship: ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1873
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Abö,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1873-00-00
Delivery Date: 1873-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 290.00 Gross tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1873-00-00 ELISABETH
Manager:
Owner: Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Russia
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1883-08-10 ELISABETH
Manager: Chr. de Groof, Flushing, Netherlands
Owner: Chr. de Groof, Flushing, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Flushing / Netherlands
Callsign: NPGC
Additional info:

Ship Events Data

1883-07-16: MC 160783
Scheepvaartberichten. Te Vlissingen binnengekomen het Russische brikschip ELISABETH, gezagv. Färdig, van Gent om te dokken.

1883-08-10: MC 070883
Advertentie. De notaris J.A. de Wolff te Vlissingen, zal op vrijdag de 10e augustus 1883, des namiddags drie uren, ten verzoeke van kapitein Otto Färdig, in het koffiehuis “De Beurs” aldaar, tegen contante betaling presenteren te verkopen:
Het Russische brikschip ELISABETH, groot 336 reg.ton, met de nog aan boord aanwezige inventaris, in de staat waarin het is liggende in de 2e Buitenhaven te Vlissingen.
Informaties te bekomen bij de genoemde kapitein; de heer H.J.A. Telghuijs, agent van de assuradeuren te Antwerpen; de heren De Groof & Co., cargadoors te Vlissingen en bij genoemde notaris.

1883-08-11: VC 120883
Vlissingen, 11 augustus. De Russische brik ELISABETH heeft gisteren alhier in publieke veiling NLG 1.775 opgebracht. Koper was de heer Ch. De Groof.

1887-04-09: Final Fate: NRC 120487
Hellevoetsluis, 10 april. Het alhier ter rede liggende Nederlandse brikschip ELISABETH, kapt. De Bruijn, van Dordrecht met hooi beladen naar Sunderland bestemd, is gepasseerde nacht totaal verbrand. De equipage wordt aan land gehuisvest. Twee marine-brandspuiten hebben bij het ontdekken van de brand, die in de lading is aangekomen, krachtdadig hulp verleend. De sleepboot GIER heeft mede hulp verleend door het schip op de plaat te slepen. Omstreeks 12 uur nam de brand zodanig in hevigheid toe, dat het niet meer mogelijk was aan boord te blijven. Er is van de inventaris slechts weinig gered.

Ship Masters Data

Date from: 1883
Captain: Bruijn, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1885
Captain: Bruijn, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

NRC 210386
Uit Vlissingen wordt ons gemeld, dat drie aldaar thuis behorende schepen, de bark LINA, de brik ELISABETH en de driemast-schoener MARGARETHA, alle van de rederij De Groof & Co aldaar, voor Duitse rekening tamelijk voordelig bevracht zijn met hout (delen) van Riga naar de Weser (Bremen en Geestemünde).