Name ship: ELMA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1931
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 1500 Z GRON 1931
Category: Cargo vessel
Propulsion: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: C.V. Firma A. Apol. Scheepswerf, Wirdum, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1931-06-09
Delivery Date: 1931-10-05
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5227 Type T (240x360)
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 167.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 87.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 32.79 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.06 Meters Breadth, extreme
Depth:
Draught: 2.04 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1984-06-00: In 06-1984 verbouwd en andere motor ingebouwd DAF diesel 165 rpk, in gebruik als kraan- en overslagschip.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-10-00 ELMA
Manager: Cornelis Adrianus Muller, Puttershoek, Netherlands
Owner: Cornelis Adrianus Muller, Puttershoek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Puttershoek / Netherlands
Callsign: NPRH
Additional info: 1934 call sign PDXG

Date/Name Ship 1941-00-00 14 J 04
Manager: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Owner: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1942-00-00 H1 04
Manager: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Owner: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1945-00-00 ELMA
Manager: Cornelis Adrianus Muller, Puttershoek, Netherlands
Owner: Cornelis Adrianus Muller, Puttershoek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Puttershoek / Netherlands
Callsign: PDXG
Additional info:

Ship Events Data

1931-00-00: Door de werf voor eigen rekening gebouwd, evenals zusterschip 'Helios'.

1931-08-20: Ze wordt op 20-08-1931, liggende te Wirdum, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoek van Cornelus Adrianus Muller, schipper te Puttershoek, van brandmerk 1500 Z GRON 1931 voorzien door inbeiteling op het achterschip achterkant achterroef stuurboordzijde.

1931-08-24: Eerste meting te Wirdum op 24-08-1931. Meetnummer: G3302N. Werf: A. Apol, Wirdum. Lengte: 34 m 05 cm, breedte: 6 m 07 cm, waterverplaatsing:
235,935 ton. Eigenaar: C.A. Muller, domicilie: Puttershoek.

1931-10-07: NvhN 07-10-1931: Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems te Delfzijl proefgestoomd het nieuwe motorschip „ELMA", gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart-Inspectie op de werf van den heer A Apol te Wirdum (Gr.) voor rekening van kapt. C. Mulder te Puttershoek. Het schip heeft 236 ton laadvermogen en heeft afmetingen van 34.05 X 6.07 X 2.15 M. De voortstuwing geschiedt door middel van een twee-tact Brons-motor van 100 pk., terwijl aan dek een motordeklier met een 7 p.k. Lister motor is opgesteld. Het schip, dat aan alle eischen voldeed, werd na de proefvaart zeer ten genoegen overgenomen.
De Maasbode 09-10-1931: Op de Eems vond Dinsdag de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. „Elma". Dit schip, gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart Inspectie op de werf van den heer A. Apol te Wirdum (Gr.) voor rekening van kapt. C. Mulder te Puttershoek, is groot 236 ton. Het heeft afmetingen van 34.05X6.07X2.15 M. en is voorzien van een 100 P.K. twee-tact Bronsmotor.

1940-00-00: Was tijdens de 2e wereldoorlog in bezet gebied. In 12.1942 door de Duitse Marine gevorderd en gevaren als H.I. 04.

1956-07-18: Naar de binnenvaart. Brandmerk: 3439 B GRON 1956. Het brandmerk wordt op 10.09.1956 liggende te Puttershoek ingebeiteld op het achterschip aan BB zijde in achterkant roef 1.00 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 1.25 m. uit dek. Ze meet dan 249.634 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Rotterdam Nr. R21695N d.d. 24.01.1956. Opm. De door de bewaarder vermelde oude merken 1500 Z GRON 1931 zijn vernietigd. Op 06.06.1975 "Ambulant" van B.V. K. van der Noord, Krimpen aan de IJssel. 05.04.1977 "Ambulant" van Tekela Frederika Grietje van der Noord, Harderwijk. 1980 opgelegd te Beneden Leeuwen. 30.06.1983 "Actief" van Overslagbedrijf Pieter Kooiman Jr. Cocksdorp, Texel. Het schip wordt dan omschreven als: een motorvrachtschip, hebbende 1 dek, 1 laadruim, 1 vooronder, achterop salonroef omgericht voor logies, laad- en loskraan, stuurhut en machinekamer waarin een 2 cyl. 2 tact 100 PK App. Bronsmotor waardoor het schip wordt voortbewogen. Motornr. 5227 aangebracht op de voorste cylinder aan B.B. zijde. Gebouwd in Wirdum in het jaar 1931.

2014-10-10: Op 10-10-2014 voor € 81.675,-- verkocht aan Renatus Gerardus Zuidgeest te Amsterdam. Koper verklaarde dat de naam van het gekochte is gewijzigd in "Aqua Libre", zodat de nieuwe omschrijving luidt: het stalen motorvrachtschip "Aqua Libre", zijnde een motorvrachtschip, met een verplaatsing van negentig, negenhonderd achtenzeventig/duizendste kubieke meter (90,978 m3); bouwplaats Wirdum, bouwjaar negentienhonderd éénendertig;
hebbende één dek, één vooronder, achterop salonroef ingericht voor logies, stuurhut en machinekamer met daarvoor een laad- en loskraan;
het schip wordt voortgestuwd door een motor van het merk DAF type DK 1160 M, motornummer F 25822 aangebracht rechts op het motorblok en met een vermogen van circa éénhonderdachtenzestig Paardenkracht (168 PK); schip en toebehoren zijn teboekgesteld onder nummer 3439 B GRON 1956.

2015-08-23: Lag op 23-08-2015 naamloos bij CMS Gebr. Los Scheepsbouw in Leeuwarden voor restauratie.

Ship Masters Data

Images


Description: Elma 1931
Image type: Photo

Description: Elma 1931
Image type: Photo

Description: Van links naar rechts Elma 1931, Pro Patria 1927, Horizon 1925, Immanuel 1925 en de Annegiena 1931
Image type: Photo

Description: Ambulant ex Elma.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Ambulant ex Elma.
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo

Description: Actief 1931 ex Ambulant ex Elma on 03-09-1991.
Image type: Photo

Description: Actief 1931 ex Ambulant ex Elma op 23-08-2015 te Leeuwarden.
Made By: © Gernaat, B. Th. (Ben)
Image type: Photo
Sources