Name ship: EMINENT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1959
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5103388
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts:
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Ton Bodewes N.V., Franeker, Netherlands
Yardnumber: 1
Date Laid Down:
Launch Date: 1958-01-28
Delivery Date: 1959-12-03
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (320x450)
Speed in knots: 11.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 275.00 Gross tonnage
Deadweight: 711.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 35000 Cubic Feet
Bale: 33500 Cubic Feet
 
Length 1: 52.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 47.00 Meters Registered
Beam: 8.30 Meters Registered
Depth: 3.48 Meters Breadth, moulded
Draught: 3.43 Meters Other
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1959-08-00 EMINENT
Manager: Erven W. Werkman, Rotterdam, Netherlands
Owner: Erven W. Werkman, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDXR
Additional info:

Date/Name Ship 1959-12-03 EMINENT
Manager: Rederi I/S Dacia, Copenhagen, Denmark
Owner: Knud I. Larsen, Naestved, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OXPS
Additional info:

Date/Name Ship 1966-00-00 EMINENT
Manager: J.L. Jorgensen, Copenhagen, Denmark
Owner: J.L. Jorgensen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OXPS
Additional info:

Date/Name Ship 1967-00-00 EMINENT
Manager: Anders Kristensson Partrederi, Rönnäng, Sweden
Owner: Anders Kristensson Partrederi, Rönnäng, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Rönnäng / Sweden
Callsign: SIHO
Additional info:

Date/Name Ship 1974-00-00 NAUTICUS DYO
Manager: Nauticus Shipping Co. S.A., Panama, Panama R.P.
Owner: Nauticus Shipping Co. S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO9681
Additional info:

Date/Name Ship 1976-00-00 AL FALAH
Manager: General Shipping Co. (Overseas), Dubai, United Arab Emirates
Owner: General Shipping Co. (Overseas), Dubai, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Dubai / United Arab Emirates
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1979-00-00 MOHAMMEDI
Manager: Ali Abdullah Alzmira, Dubai, United Arab Emirates
Owner: Ali Abdullah Alzmira, Dubai, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Dubai / United Arab Emirates
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1958-01-28: Leeuwarder Courant 28-01-1958 (bekort): Enorme belangstelling voor tewaterlating te Franeker, Opdrachtgever bouw van coaster „Eminent" mocht vervulling van wensdroom niet beleven. Onder enorme belangstelling is zaterdagochtend de coaster „Eminent" van de werf van Ton Bodewes te Franeker te water gelaten. De toeschouwers — het leek wel of heel Franeker bij de werf te hoop was gelopen — stonden dicht opeen gedromd, al bleven ze een eindje uit de buurt van de plaats, waar ze verwachtten, dat het water over de kade zou slaan. Daar waren bovendien de huisdeuren beveiligd met zakken zand om te voorkomen, dat de bewoners een vloedgolfje binnenshuis zouden krijgen. Dat gebeurde evenwel niet, want de „Eminent" gleed te water op zon voorbeeldige en gracieuze wijze, dat er alleen maar een hoge golf over een tegenover gelegen wal sloeg, waar niemand gevaar liep een koude douche te krijgen. Het publiek — zeer velen zag voor het eerst in hun leven een tewaterlating — was enthousiast en dat waren de bouwers en de eigenaren eveneens. Vanzelfsprekend wensten zij elkaar wederzijds van harte geluk met de vlotte gang van zaken. Er lag overigens wel een schaduw over dit gebeuren, want de opdrachtgever, de heer W. Werkman uit Rotterdam, was ongeveer een half jaar geleden overleden, als gevolg van een ongeluk met een bromfiets. Het was de bedoeling geweest, dat hij zelf als kapitein op de „Eminent" zou gaan varen, samen met een van zijn zoons, die als machinist zou fungeren. Alle plannen voor de exploitatie van het schip moesten door het plotselinge verscheiden van de kapitein-eigenaar worden herzien. Het is nu zo, dat te zijner tijd de N.V. Invotra te Rotterdam het schip in de vaart zal brengen en beheren voor rekening van de erven Werkman. De weduwe, mevrouw J. J. M. A. Werkman—Ellebrecht, die was vergezeld, door twee van haar zoons, verrichtte de doopplechtigheid en zag ontroerd, hoe na het stukslaan van de champagnefles tegen de boeg, ds naam „Eminent" werd onthuld en hoe de kustvaarder —de droom van haar man, die voor de laatste wereldoorlog eveneens eigenaar was geweest van een kustvaarder met dezelfde naam — van stapel liep en, eenmaal in zijn element gekomen, fier boven de huizen in de omgeving uitstak. Na de tewaterlating gingen de familie Werkman, directie van de werf en genodigden onder wie burgemeester J. Dijkstra van Franeker en de gemeentesecretaris, de heer H, van Loon, naar hotel De Valk waar verversingen werden aangeboden. Daar kreeg de heer Ton Bodewes van zijn vrienden uit Hoogezsnd 'n elektrische klok. Tevoren hadden, op de werf, enkele aanwezigen hun vreugde uitgesproken over de tewaterlating. De „Eminent" is een kustvaarder van het type „raised quarterdeck", meet 52 2' meter over alles en 47,75 meter tussen de loodlijnen, is 8,30 meter breed en heeft twee holtes. namelijk van 3,48 en 4,40 meter, Het tonnage is 700 d w.. De Deutz-motor heeft een vermogen van 500 pk en kan het schip in beladen toestand een snelheid geven van tien mijl. Er zijn twee masten, de uitvoering van de lieren wordt hydraulisch, het hijstuig zal twee ton kunnen dragen Het schip zal worden voorzien van centrale verwarming, koud en warm stromend water, echolood, richtingzoeker, radio-telefonle en andere snufjes, er komt aan boord een accomodatie voor in totaal tien bemanningsleden. De bouw begon in mei 1957 en de proefvaart hoopt men over twee tot twee en een halve maand te maken van Harlingen uit. Het is de tweede opdracht, die de werf kreeg, en de eerste coaster, die er werd gebouwd

1959-08-00: Het schip heeft niet bij het Kadaster geregistreerd gestaan en heeft daarom geen brandmerk.

1959-12-04: Leeuwarder Courant 04-12-1959: Eminent" moest drie uur wachten op proefvaart. Gistermiddag heeft de 500 bruto register ton (100 ton dead weight) metende kustvaarder „Eminent", die ongeveer anderhalf jaar lang bij de werf van Ton Bodewes te Franeker op een eigenaar heeft liggen wachten, van Harlingen uit een zeer geslaagde proefvaart gemaakt, echter niet dan nadat de genodigden voor de proefvaart drie uur lang moesten wachten voor het schip de haven verliet. De coaster zou namelijk om tien uur 's morgens al uitvaren, maar toen was men nog druk bezig met het compenseren van het kompas, dat in verband met de mist meer tijd in beslag nam dan men had verwacht: het karwei duurde van negen uur tot ongeveer half een. Om een uur verliet de „Eminent" de haven met aan boord ongeveer honderd genodigden. Op zee werd het vaartuig overgedragen aan een vertegenwoordiger van het kargadoorskantoor van de Deense rederij, die de „Eminent" kocht. De kustvaarder werd gebouwd in opdracht van kapitein W. Werkman te Rotterdam, die echter niet heeft mogen meemaken, dat zijn schip het ruime sop koos. Hij overleed korte tijd voor de „Eminent" gereed kwam. Bodewes slaagde er in een koper te vinden in Denemarken, en wel de rederij I.S. (Nv) Dacia te Kopenhagen. Het cargadoorskantoor van de firma Knut I. Larssen te Kopenhagen, dat de zaken voor de rederij Dacia waarneemt, heeft nu vier coasters in de vaart, die gebouwd zijn door de familie Bodewes. Op de werf in Bergum staan er nog twee op stapel, zodat dit aantal binnenkort gegroeid zal zijn tot zes. Momenteel is de Franeker werf weer serieus in onderhandeling met een Deense gegadigde — weer via de firma Larssen — voor de bouw van nog een kustvaarder. De „Eminent", een moderne coaster, die van alle gemakken is voorzien zoals radar, radio, een modern navigatiesysteem en allerlei andere technische snufjes, is 53 meter lang en 8.30 meter breed, terwijl de holte — 't is een vaartuig van het shelterdek-type — 3.40—4.46 meter bedraagt. Met zijn 500 pk motor kan het schip een snelheid van 11 knopen maken. Bij de overdracht overhandigde de vertegenwoordiger van het Deense cargadoorskantoor de heer Bodewes een cheque voor de laatste aanbetaling van het vaartuig, waarbij hij zijn volle tevredenheid uitsprak over de „Eminent". Tegen zevenen liep het schip de Harlinger haven weer binnen. Vanmiddag om twaalf uur ia het schip vertrokken naar Felixstowe, om daar een lading graan voor Kopenhagen in te nemen.

1959-12-09: NvhN 09-12-1959: Proefvaart m.s. Eminent. Op de Waddenzee heeft de proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Eminent, dat bij scheepswerf Ton Bodewes N.V. te Franeker werd gebouwd voor rekening van de Rederij Dacia te Kopenhagen. De Eminent is van het raised-quarterdektype. meet 700 ton d.w. en is uitgerust met een 500 p.k. motor, waarmee het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 11 knoop. Dit is het eerste kustvaartuig. dat door de scheepswerf Ton Bodewes N.V. te Franeker werd gebouwd.

1980-03-28: Classed LR until 28/3/80.

2007-00-00: Staat 2007/08 nog in Lloyds.

2012-01-09: No Longer updated by (LRF) IHSF since 09/01/2012. (Last update : 16/10/2012.) (Vessels continued existance in doubt.)
 Ship Masters Data

Images


Description: 'Eminent' (bj 1959)
Image type: Photo

Description: Eminent' (bj 1959)
Image type: Photo

Description: De 'Eminent' onder de deense vlag met als thuishaven Ronnang (foto Delfzijl 1973.)
Image type: Photo

Description: 'Nauticus Dyo' (ex 'Eminent')
Made By: © Groot, H. de (Harry)
Image type: Photo
Sources