Name ship: ENGELINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 2600 WINSCH 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 88.13 Gross tonnage
Net Tonnage: 69.43 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Length 2: 25.14 Meters ***Unknown***
Beam: 5.16 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.06 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-09-29 ENGELINA
Manager: Jan Pilon, Wildervank, Netherlands
Owner: Jan Pilon, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQBM
Additional info:

Date/Name Ship 1916-06-10 ENGELINA
Manager: Jan Hendrik Kruize, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Hendrik Kruize, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NQBM
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.000,--

Ship Events Data

1902-09-27: Dagregister deel 13 nummer 108, den negen en twintigsten September negentienhonderd en twee. De ondergeekende Jan Pilon, schipper wonende te Wildervank, verklaart te zijn de enige eigenaar van het in den Nederlanden thuisbehoorende overdekte stalen tjalkschip genaamd “Engelina”, gebouwd te Stadskanaal, gemeente Wildervank, hebbende een dek en een mast, zijnde groot bruto tweehonderd negen en veertig zes en zestighonderdste kubieke meter of acht en tachtig dertien honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter en netto honderd zes en negentig acht en zestig honderdste kubieke meter of negen en zestig acht drie en veertighonderdste tonnen van van twee en drieentachtig honderdste kubieke meter, thans liggende te Stadskanaal, gemeente Wildervank en gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper, welk schip nog niet ten eenigene hypotheekkantore is te boek gesteld. Geteekend 27 September 1902 J. Pilon. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Herman Pieters te Hoogezand d.d. 2 October 1902 is nevens genoemd vaartuig gebrand als volgt 2600 WINSCH 1902.

1905-12-27: Op dit schip werd op 27.12.1905 de eerste vergadering gehouden van de Onderlinge Belt Verzekerings Mij. “Oranje”.

1917-00-00: NRC 17.02.1917:
De reedersfirma J.H. Kruize en Zoon te Groningen heeft van de kapitein van de “Engelina” (een tjalk van 88 ton) telegrafisch bericht ontvangen, dat dit schip op de reis van Leerdam naar Londen, beladen met flessen, donderdag van Schiedam vertrokken, des avonds halftwaalf door een Duitsche duikboot is getorpedeerd. De bemanning, kapitein W. de Vries, van Amsterdam, de stuurman B. Velvis, van Groningen, de matroos K. de Jonge, van Leerdam, en de kok J. Greebenbroek, van Schiedam, zijn gisteravond te Sluis aangekomen.
Het Volk 19.03.1917:
In de nacht van 15 op 16 maart, om half twaalf, is de Nederlandse tjalk “Angelina” door een Duitse onderzeëer getorpedeerd. De bemanning kreeg 3 minuten tijd om in de boten te gaaan, toen werden bommen aangebracht en tot ontploffing gebracht. Het schip zonk niet, waarna het getorpedeerd werd. De torpedeering had plaats 25 mijl west-noord-west van het Maasvuurschip. De lading bestond uit lege flessen uit Londen. De kapitein, de Vries, is afkomsting uit Amsterdam. Later gingen de 4 leden van de bemanning aan boord van de onderzeëer over, werden naar Zeebrugge gebracht, waarna ze heden uit Sluis te Breskens aankwamen. Over de behandeling aan boord van de onderzeëer waren zij tevreden.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Pilon, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1917
Captain: Vries, W. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: De tjalk ENGELINA, zeer waarschijnlijk het in 1902 gebouwde schip.
Image type: Photo
Sources