Name ship: ENGELINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 3123 WINS 1909
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: W. Mulder, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1908-11-03
Launch Date: 1909-04-13
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 113.70 Gross tonnage
Net Tonnage: 93.08 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 27.30 Meters Registered
Beam: 5.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.28 Meters Breadth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1921-00-00: Verbouwd bij Scheepswerf Joh. Boot te Alphen a/d Rijn en gemotoriseerd: 1-cyl. 2-tact Industrie Gloeikop, 13 3/4-15, 45 RPK.

1938-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 90 Pk Industrie, 9 1/16-12 5/8.

1951-00-00: In 1951 gehermotoriseerd met een 2 cil. Fulundmotor.

1954-00-00: In 1954 gehermotoriseerd met een 154 Pk Hundestedt motor,, nu 99 Brt, 53 Nrt en 155 Dwt.

1967-00-00: Omgebouwd tot zandzuiger.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-02-07 ENGELINA
Manager: Egbert Olthof, Wildervank, Netherlands
Owner: Egbert Olthof, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQBP
Additional info:

Date/Name Ship 1920-00-00 ENGELINA
Manager: Egbert Olthof en Jan Brouwer, Wildervank, Netherlands
Owner: Egbert Olthof en Jan Brouwer, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQBP
Additional info:

Date/Name Ship 1921-09-29 ENGELINA
Manager: Jan Brouwer, Wildervank, Netherlands
Owner: Jan Brouwer, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQBP
Additional info: 1934 callsign PDXW

Date/Name Ship 1942-05-20 ENGELINA
Manager: A. Polder's Scheepvaart bedrijf, Amsterdam, Netherlands
Owner: A. Polder's Scheepvaart bedrijf, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PDXW
Additional info:

Date/Name Ship 1947-00-00 GRETHE WITTING
Manager: J.H. Hansen, Grasten, Denmark
Owner: J.H. Hansen, Grasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Grasten / Denmark
Callsign: OWWN
Additional info:

Date/Name Ship 1947-00-00 HANS OLAF
Manager: Eduard Emil Robert Smith, Arhus, Denmark
Owner: Partrederi af 5 August 1947, Aarhus, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Arhus / Denmark
Callsign: OWWN
Additional info:

Date/Name Ship 1950-00-00 KONDOR
Manager: Partrederiet Mads N.P. Hansen, Middelfart, Denmark
Owner: Partrederiet Mads N.P. Hansen, Middelfart, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelfart / Denmark
Callsign: OWWN
Additional info:

Date/Name Ship 1954-00-00 KONDOR
Manager: A.G.F. Larsen, Hundested, Denmark
Owner: A.G.F. Larsen, Hundested, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Hundested / Denmark
Callsign: OWWN
Additional info:

Date/Name Ship 1966-00-00 KONDOR
Manager: Leif Edvard Charles Rasmussen, Gilleleje, Denmark
Owner: Leif Edvard Charles Rasmussen, Gilleleje, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Gilleleje / Denmark
Callsign: OWWN
Additional info:

Ship Events Data

1908-07-29: NvhN 31-07-1908: Stadskanaal, (Bonnermond), 29 Juli. Heden werd alhier van de werf van den scheepsbouwmeester W. Mulder met goed gevolg te water gebracht de stalen zeil-aak „Neerlandia", groot 235 ton, gebouwd voor rekening van A. Nieveen van Stadskanaal. Direct daarop werd de kiel gelegd voor een dito zeil-aak voor rekening van W. Sloots, te Gasselternijveen. Ook is aangenomen door genoemden scheepsbouwmeester voor rekening van E. Olthof te Wildervank een twee master koftjalk (opm. "Engelina") te maken.

1908-11-03: NvhN 05-11-1908: Stadskanaal (W.), 3 Nov. Heden liep alhier met goed gevolg te water van de werf van den heer W. Mulder, de stalen zeilaak groot 185 ton, voor rekening van kapt. W. Sloots (opm. "Noordster") te Gasselternijveen. Daarna werd de kiel gelegd voor een zee tjalk, genaamd ENGELINA, groot pl.m. 210 ton, voor rekening van E. Olthof van Wildervank.

1909-04-09: NvhN 11-04-1909: Stadskanaal-Bonnermond, 9 April. Van de werf van den scheepsbouwmeester W. Mulder liep heden met goed gevolg te water de stalen piektjalk, groot 200 ton, genaamd „ENGELINA" voor rekening van kapitein E. Olthoff te Wildervank. Hierna werd de kiel gelegd voor een dito tjalk van 160 ton voor rekening van kapt G. Pepping van Nieuwbuinen. Ook werd nog de kiel gelegd voor een tjalk van 165 ton voor rekening van kapt W. Tattje van Groningen. (opm.: "Diena Johanna".)

1909-04-13: Algemeen Handelsblad 13-04-1909: Scheepsbouw. Van de werf van den heer W. Mulder te Stadskanaal is met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalk, genaamd „ENGELINA", groot 200 ton, voor sohipper E. Olthof te Wildervank. De kiel werd gelegd voor een tjalk, groot 165 ton, voor G. Pepping te Nieuw-Buinen. (Opm.: PRINSES JULIANA")

1909-05-14: Dagregister deel 1 nummer 600, den vijftienden Mei 1900negen. De ondergeteekende Egbert Olthof, schipper, woonende te Wildervank, verklaart te zijn de eenige eigenaar van het in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stalen zeilkoftjalkschip, genaamd “Engelina”, gebouwd te Stadskanaal, gemeente Wildervank, thans aldaar liggende, hebbende een dek en twee masten, zijnde groot bruto driehonderd twee en twintig twaalf honderdste kubieke meter of een honderd dertien en zeventig honderdste tonnen van twee drie en tachtig kubieke meter en netto twee honderd drie en zestig zestig honderdste kubiek meter of drie en negentig en achthonderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper, welk schip nog niet ten eenigen hypothekkantoor is te boek gesteld. Geteekend den 14 Mei 1909. Geteekend E. Olthof. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring do. 18 Mei 1909 van den beëdigden scheepmeter H. Pieters te Hoogezand is nevensvermeld vaartuig gebrand 3123 WINSCH 1909.

1928-08-09: Op 09.08.1928 liggende te Harburg-Wilhelmsburg voorzien van een nieuw brandmerk: 276 Z WINSCH 1928

1940-00-00: Liggende te Amsterdam, door de Duitsers in beslag genomen. Ingebracht bij A. Polders Scheepvaartbedrijf te Amsterdam. Was tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet gebied. Gezonken in de buurt van Stolberg. December 1942 gelicht en voor Transportflotte Speer gevaren op de Waddeneilanden. Het voer verder in timecharter bij de Nederlandse Oost Rederij. In 1944 in Noorse wateren. In september 1945 te Cuxhaven teruggevonden.

1946-05-28: Doorhaling teboekstellng in het Kadaster op 28-05-1946. Zou in 1946 verkocht zijn en hernoemd OTTE JENSEN, eigenaar E. Hoffmeijer te Greena, Denemarken. Hiervan echter (nog) geen bewijs kunnen vinden.

1967-00-00: Omgebouwd tot zandzuiger KONDOR van L.E.C. Rasmussen, Gilleleje en in 1972 aan Jens Rohde Rasmussen, Dragor, thuishaven Gilleleje. In 1976 herdoopt in GEFION R (Stf 7) , eig. J. Rasmussen & J. Rhode Nielsen.

1983-00-00: In zwaar verwaarloosde staat gekocht door Ruurd Bootsma, die het schip op eigen kracht via het Kielerkanaal naar Nederland bracht. Op 21-08-1984 als ENGELINA, zijnde een koftjalk, passagiersvaartuig, metende nog onbekend, liggende te Leeuwarden, door K. Rozema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5412 Z GRON 1984 op het achterschip aan S.B. zijde in de verschansing, 0.50 m. uit de hekplaat, 1.35 m. uit de lengteas en 0.87 m. uit dek. Van juni 1983 tot juni 1985 grondige restauratie en voorzien van een nieuwe Scania Vabis motor van 165 PK en in de bruine charter vloot vanuit Stavoren. Herdoopt in ENGELINA, eig. Ruurd Bootsma, Blauwhuis (Frl.) Omschrijving: een stalen motorzeilschip, type koftjalk met zwaarden, kluiverboom, grote- en kleine bezaanmast, onderverdeeld in 4 compartimenten, geschikt voor personenvervoer, voortbewogen door een 6 cyl. 4 takt Scania Vabis dieselmotor van 133 kW (=181 PK) type D11-R80, motornummer NCF5470523 is aangebracht op S.B. kant van de motor. Het schip is gebouwd bij scheepswerf W. Mulder te Stadskanaal in het jaar 1909. Proefvaart op 27 mei 1985. Op 06-11-1989 verkocht aan Tjitze Grondsma, schipper te Harlingen. Op 09-01-1990 verkocht aan Yme Bernardus van der Meer, die het op 23-11-1992 verkoopt aan Venn. o. fa. Scheepvaartbedrijf Pont en Huizenga, waarvan de vennoten zijn: Gerardus Johannes Pont en Frederica Huizenga, op. huw. voorw. geh. echtelieden. In 1998 verkocht aan Zeilrederij 'Atlantis' (Sjoerd Faber), Sneek. In 2006 verkocht en als 'Jan Huygen' van rederij van Linschoten uit Workum in de chartervaart.


2007-00-00: Zie ook hoofdstuk 36 van het boek “100 jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal”

Ship Masters Data

Images


Description: Engelina 1909.
Image type: Photo

Description: De ENGELINA, zoals het schip in 1909 was gebouwd.
Image type: Photo

Description: Ook dit zou de ENGELINA van 1909 zijn. Er is tussen beide foto's van het schip verschil. Het is een vraag, welke van de beide foto's van de koftjalk met volle zeilen de ENGELINA van 1909 is.
Image type: Photo

Description: Certificaat van branding d.d. 09-08-1928.
Image type: Photo

Description: Kondor 1909 ex Hans Olaf ex Grethe Witting ex Otte Jensen ex Engelina at Odense in 08-1965.
Image type: Photo
Sources