Name ship: ENGONIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1956
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5619323
Nat. Official Number: 3451 Z GRON 1956
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 3 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 281
Date Laid Down:
Launch Date: 1956-07-17
Delivery Date: 1956-09-20
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 650
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 1869 Type TMAS336 (330x600)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 304.00 Net tonnage
Deadweight: 930.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 40979 Cubic Feet
Bale: 38010 Cubic Feet
 
Length 1: 61.77 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 58.71 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.07 Meters Depth, moulded
Draught: 3.52 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-09-14 ENGONIA
Manager: Dammers & Van der Heide's Scheepvaart- & Handelsbedrijf N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Hollandse Kustvaart en Handelsonderneming C.V., The Hague, Netherlands
Shareholder: Spoorhout N.V. en J. Goedkoop, The Hague
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PDYD
Additional info:

Ship Events Data

1956-07-14: NvhN 14-07-1956: Twee tewaterlatingen. Bij de Noord Nederlandse Scheepwerven N.V. aan het Winschoterdiep te Groningen werd met goed gevolg te water gelaten het motorkustvaartuig Engonia, dat wordt gebouwd voor rekening van de Hollandse Kustvaart en Handelsonderneming te 's-Gravenhage. De Engonia, (bouwno. 281) is van het gladdektype, meet ca. 945 ton d.w. en zal worden uitgerust met een 625 pk motor. In de machinekamer zullen voorts twee hulpmotoren van 21 pk elk worden geplaatst. De Engonia is een zusterschip van het m.s. Spolesto. De bouw geschiedt onder toezicht van Lloyd's Register of Shipping 100 A I en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster van het gladdektype groot 900 ton d.w. voor rekening van de fa. Dammers en Van der Heide te Rotterdam.
Bij de Scheepswerf Hoogezand (dir. Jac. Bodewes) te Hoogezand werd te water gelaten het motorkustvaartuig Poranui, dat wordt gebouwd voor rekening van The Northern Steamship Company te Auckland op Nieuw Zeeland. De Poranui (bouwno. 77) is van het gladdektype, meet 1125 ton d.w. en zal worden uitgerust met een 800 pk motor. In de machinekamer komen voorts twee hulpmotoren van 75 pk en een hulpmotor van 40 pk. Dit is het derde schip dat bovengenoemde werf voor dezelfde rederij bouwt. De bouw staat onder toezicht van Lloyd's Register of Shipping 100 A I en Ministry of Transport. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster van het gladdektype, groot 625 ton d.w., voor Deense rekening.

1956-09-18: Op 18-09-1956 als "ENGONIA", zijnde een motorschip, metende 1411.94 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 10360 d.d. 11-09-1956, liggende te Groningen, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3451 Z GRON 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 3.15 m. uit hekplaat, 0.55 m. uit de lengteas en 1.45 m. uit dek.

1956-09-21: NvhN 21-09-1956: Proefvaart m.s. Eugonia. Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Engonia, dat bij de Noord Nederlandse Scheepswerven n.v. aan het Winsehoterdiep te Groningen werd gebouwd voor rekening van de Hollandse Kustvaart- en Handelsonderneming te Den Haag. De Engonia is van het gladdektype, meet ca. 945 ton d.w. en is uitgerust met een 650 pk. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 10 ˝ knoop. De Engonia is een zusterschip van het m.s. Spolesto. De ruiminhoud bedraagt 40979 cft. grainspace en 38010 cft. balespace. De bouw geschiedde onder toezicht van Lloyd's Register of Shipping 100 A I en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.

1960-02-23: Final Fate: Onderweg van Pasajes de San Pedro naar Antwerpen met 850 ton gestort zinkerts, ten gevolge van overgaan van de lading in stormweer, gekapseisd en gezonken in de Golf van Biscaye op 30 mijl ten noordoosten van Bilbao. De bemanning werd gered door de Franse trawler 'Capitaine Quemerais'. De lading had wellicht een te hoog vochtgehalte waardoor deze is gaan 'vloeien'.
NvhN 23-02-1960: In golf van Biscaye Nederlandse kustvaarder Engonia gezonken Alle opvarenden veilig aan boord Franse treiler . De 498 ton metende Nederlandse kustvaarder Engonia is vanochtend vroeg in de Golf van Biscaye gezonken, nadat het schip in een Atlantische storm zware slagzij had gekregen. De tien opvarenden zijn tegen de middag opgepikt door de Franse treiler Capitaine Quemerais. Spanning gebroken. Het bericht dat de opvarenden van de Engonia in veiligheid waren, brak de spanning die urenlang geheerst heeft rond deze schipbreuk. Vanochtend om half vier had radio-Gibraltar het eerste noodscin van de Engonia opgepikt. Korte tijd later ving Bordeaux eveneens de noodseinen van het schip op. Gemeld werd dat de Engonia zware slagzij over bakboord had, en dat de reddingssloep reeds gestreken was. Om kwart voor vijf deelde Bordeaux nee dat pogingen om weer contact :e krijgen met het Nederlandse schip, »een resultaat hadden gehad. Men /reesde toen reeds het ergste voor de apvarenden. Het Amerikaanse vrachtschip American Leader, de Nederlandse kustvaarder Kemphaan en enkele vissersschepen, alsmede een vliegtuig van de Franse luchtmacht, hebben de gehele ochtend de zee afgezocht, totdat de Franse treiler de sloep met tien opvarenden vond, in een zeer ruwe zee en bij een storm van windkracht 6 tot 7. Te ongeveer 12.20 uur zijn de schipbreukelingen aan boord genomen.
Het Vrije Volk 24-02-1960: Bemanning van Engonia morgen weer thuis? (Van een onzer verslaggevers) De tien opvarenden van de Nederlandse kustvaarder' Engonia, die gistermorgen voor de Spaanse kust verging, zullen vandaag door de Franse trawler Capitaine Quemerais, die hen uit de sloep oppikte, in de Franse haven La Roehelle aan wal worden gebracht. Morgen gaan ze met de trein terug naar Nederland, waar ze laat in de avond, of vrijdag in de loop van de dag worden verwacht.
Het Vrije Volk 09-03-1960: Schaf open sloep af. Kaptein Ros (Engonia): Rubber reddingvlot verkleint risico. Van een onzer verslaggevers. We hebben het er alle tien levend afgebarrcht. We hebben het klaar gespeelt negen uur land met een open sloep tegen een holle zee te worstelen, maar met iets minder geluk, hadden we het niet kunnennavertellen. Uit dit avontuur hebben we geleerd, dat de een reddingsloep maar heel betrekkelijk is. Ik vraag me af, of het niet hoog tijd wordt, dat alle schepen en zeker de kustvaarders worden uitgerust, met moderne overdekte rubber-reddingvloften. Dit is de kern van het verhaal, dat kapitein S. Ros. Van de Engonia, de Nederlandse kustvaarder die onlangs in de Golf van Biskaje is gezonken, ons heeft gedaan, De Engonia, het 498 bruto registerton metende schip van de Hollandse Kustvaart- en Handelsonderneming uit Den Haag, was met een lading zinkerts op weg van de Spaanse haven Pasajes naar Antwerpen. Midden in de nacht werd de kapitein gepord. De kustvaarder begon onregelmatig te slingeren en maakte tien minuten later al een onheilspellende slagzij. 'De tijd om te onderzoeken wat de oorzaak was, ontbrak. Het ging allemaal zo snel, dat er geen kijk op, was dat we de luiken konden openen? Ik kon alleen de noodgolf inschakelen en een SOS uitzenden,' vertelde de kapitein, die dezer dagen in Nederland is teruggekeerd. 'Schip maakt vijfendertig graden slagzij. Er wordt een sloep uitgezet,' seinde hij en dat was het laatste wat Radio Bilbao van de Engonia opving. De sloep aan de lage kant werd buitenboord gedraaid, maar een van de sjorringen bleef haken. Dat de boot zonder veel water over te nemen toch nog goed in zee kwam, was de eerste meevaller. Ze verspeelden daarbij echter de roeispanen. Een van de matrozen kon nog juist twee paar riemen uit de andere sloep grijpen. 'Alleen daaraan,' aldus de kapitein 'was het te danken dat we onze sloep op het zeetje hebben kunnen houden; want het drijfanker was na een paar uur al gescheurd.' Dat 'zeetje' mag men overigens niet onderschatten. Het was een witte, kolkende watervlakte. De wind had kracht acht tot negen, dus bijna storm en het regende en hagelde. Eerst zagen de tien man in de sloep nog de lichten van de kustvaarder, maar kort nadat ze van boord waren gegaan doofden die. Hoe lang het geduurd heeft eer de Engonia in de golven verdween hebben ze zodoende niet kunnen vaststellen. Niet opgemerkt. Twee maal zagen ze een schip, maar werden ondanks hun lichtsignalen niet opgemerkt. Zo hoog als huizen waren de golven en eenmaal sloeg een breker over de boot heen. Als ze toen dwarszees hadden gedreven zouden ze stellig zijn gekanteld. Het duurde tot de volgende dag twaalf uur eer een Spaans vissersschip, de Jean Yvon, hen oppikte. Twee man hadden toen negen uur; aan de riemen gezeten. Ze waren allemaal doornat en half versuft door de kou. Vooral de kou achtte kapitein Ros een groot gevaar. Als er rubber reddingvlotten aan boord waren geweest, zou het risico lang niet zo groot zijn geweest als nu, is zijn mening. Enige jaren. Sinds enige jaren is een aantal kustvaarders en vissersschepen uitgerust met opblaasbare rubberboten; in plaats van met sloepen. Het zijn als ze aan dek liggen betrekkelijk; kleine pakketten. In geval van nood:; worden ze overboord geworpen en: door een ruk aan een touw wordt een flacon met koolzuurgas geopend. Het duurt dan hoogstens een halve minuut eer het vlot is opgeblazen. Zulke ronde vlotten, met plaats voor acht, tien of twaalf schipbreukelingen, zijn voorzien van een overkapping van rubber. Ze kunnen helemaal worden gesloten; men kan ook aan de lijzijde een opening laten. Het materiaal is zo sterk, dat men er van grote hoogte kan opspringen. Aanvankelijk werden zulke opblaasboten alleen gebruikt als reddingmateriaal voor vliegtuigen, maar in de afgelopen vijf jaar heeft men er zulke goede ervaringen mee opgedaan, dat de scheepvaartinspectie de rubbervlotten heeft goedgekeurd. Ze zijn erkend als reddingboten voor Kustvaarders cii vissersschepen. Het is echter nog niet zo ver, dat deze schepen verplicht worden hun sloepen te- vervangen door rubber vlotten. De waarnemend hoofdinspecteur voor de scheepvaart zegt er dit van: 'We zijn van oordeel dat rubbervlotten voordelen bieden boven sloepen, kunnen niet stukslaan, ze bieden 'meer beschutting, ze zijn goedkoper, omdat er geen installatie met davits nodig is. 'Ze hebben echter niet zon lange devensduur en ze moeten elk jaar 'worden getest bij de in Katwijk gevestigde fabriek die ze maakt, of bij een filiaal in het buitenland. Kustvaarders mogen naar keuze varen met twee rubbervlotten, met sloepen. Gezien de financiële consequenties gaat het echter niet aan, ze nu al verplicht te stellen. Dat het rubbervlot snel populair wordt, is wel zeker. De Koninklijke marine vervangt steeds meer sloepen door het nieuwe ronde rubberreddingbootje; de Noorse vissersschepen worden van regeringswege verplicht rubberboten aan te schaffen — de Nederlandse fabriek is belast met de leverantie. Zweedse ertsschepen moeten sinds kort behalve van reddingboten ook voorzien zijn van opblaasboten.
Leeuwarder courant 15-11-1960 bekort: De inspecteur meende dat kapitein S. R. uit Den Haag van de „Engonia" niet schuldig is aan de ramp, die zijn schip in februari in de Golf van Bisceye trof. De met zinkerts geladen „Engonia" kapseisde toen en zonk.


Ship Masters Data

Images


Description: Proefvaart 20 september 1956
Image type: Photo

Description: Proefvaart 20 september 1956
Image type: Photo

Description: Engonia 1956
Made By: © Lindenborn, M. (Marien)
Image type: Photo
Sources