Name ship: ERASMUS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1884
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 2205 ROTT 1884
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Jan Smit Czn., Katendrecht, Netherlands
Yardnumber: 377
Date Laid Down:
Launch Date: 1884-01-29
Delivery Date: 1884-05-17
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Netherlands
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 700
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (28 & 52 - 33)
Speed in knots: 9.00
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 1263.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 891.00 NRT (open)
Deadweight: 1650.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 81000 Cubic Feet
Bale: 76000 Cubic Feet
 
Length 1: 238.20 Feet (British) Registered
Beam: 32.90 Feet (British) Registered
Depth: 16.50 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1884-04-00 ERASMUS
Manager: Firma Bonke & Visser, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Bonke & Visser, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRBS
Additional info:

Date/Name Ship 1895-02-00 ERASMUS
Manager: African Association Ltd., Liverpool, Great Britain
Owner: African Association Ltd., Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1897-04-00 ELSA
Manager: E.J. Odenius & Karl Frick, Gothenburg, Sweden
Owner: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1910-00-00 ELSA
Manager: Werner Lundqvist, Gothenburg, Sweden
Owner: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1913-00-00 ELSA
Manager: A. F. Magnusson, Gothenburg, Sweden
Owner: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1916-00-00 ELSA
Manager: John E. Österlund, Norrköping, Sweden
Owner: Rederi A/B. 'Ester', Norrköping, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Norrköping / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1922-00-00 ELSA
Manager: Oscar Krook, Stockholm, Sweden
Owner: A/B. Krook & Berggren, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1924-00-00 ELSA
Manager: J.J. Malmberg, Gavle (Gefle), Sweden
Owner: Rederi A/B. ‘Gevalia’, Gavle (Gefle), Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gavle (Gefle) / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1937-00-00 ELSA
Manager: Erik Hogberg, Stockholm, Sweden
Owner: Rederi A/B 'Fredrika', Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1939-00-00 URANIA
Manager: Oskar Treikelder, Tallinn (Reval), Estonia
Owner: Laevaühing 'Urania', Tallinn (Reval), Estonia
Shareholder:
Homeport / Flag: Tallinn (Reval) / Estonia
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1940-07-01 URANIA
Manager: Leth & Co., Hamburg, Germany
Owner: Deutsches Reich - Kriegsdienststelle Hamburg, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1884-03-18: NRC 290184. Morgen dinsdag 29, zal, indien wind en weder het toelaten, te 3½ uur van de werf te Charlois van stapel lopen het stoomschip ERASMUS, gebouwd voor rekening der heren Bonke & Visser, alhier. De bouw stond onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, inspecteur der Nederlandse Vereniging van Assuradeuren te Amsterdam en speciaal toezicht voor hoogste klasse Engelse Lloyds. (opm: zie voor uitgebreide beschrijving tab 10: general information)

NRC 200384. Vlissingen, 18 maart. Heden kwam alhier aan, binnendoor gesleept van Rotterdam, het nieuwe stoomschip ERASMUS, gebouwd aan de werf van H.J. Bonn te Charlois, teneinde de aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde aldaar vervaardigde machine en ketels in te nemen en op te stellen. Het schip meet ongeveer 1.100 register ton. Het wordt gevoerd door kapt. J.H. Meijer, en zal varen onder directie van de heren Bonke en Visser als reders. Het is bestemd als general trader en zal de eerste reis doen naar de Congorivier in Afrika. De machine welke in het schip moet worden opgesteld, zal een vermogen hebben van ongeveer 700 PK.

1940-04-09: De ‘URANIA’, die in Bergen (Noorwegen) lag toen de Duitsers Noorwegen binnenvielen, veil daar op 9 april 1940 in Duitse handen. Zij werd in juni 1940 naar Hamburg gebracht. Daar op 1 juli 1940 prijsverklaard en onder Duitse vlag gebracht. Zij bleef echter in Hamburg liggen.

1941-00-00: De U.S.S.R. betwiste de prijsverklaring en na lange onderhandelingen werd zij in 1941 aan de U.S.S.R. overgedragen, waar zij, nog steeds in Hamburg liggend na het uitbreken van de oorlog U.S.S.R. – Duitsland, op 28 juni 1941 opnieuw werd prijsverklaard. Zij werd niet meer in de vaart gebracht: Te oud en er waren reparaties nodig. In 1942 in beheer gegeven aan de Chemisch-technische Versuchsanwalt te Kiel als proefschip voor springstoffen.

1943-05-12: De ‘URANIA’ brak op 12 mei 1943 in tweeën bij proeven met springstoffen ter hoogte van Hela in positie 54°36’NB. en 18°46’OL. Zij werd aan de grond gezet en bergingspogingen mislukten. Het wrak brak nog verder en de delen zonken en waren verloren.

Ship Masters Data

Images


Description:
Image type: Photo

Description:
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 290184. Morgen dinsdag 29, zal, indien wind en weder het toelaten, te 3½ uur van de werf te Charlois van stapel lopen het stoomschip ERASMUS, gebouwd voor rekening der heren Bonke & Visser, alhier. De bouw stond onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, inspecteur der Nederlandse Vereniging van Assuradeuren te Amsterdam en speciaal toezicht voor hoogste klasse Engelse Lloyds. Het heeft een dubbele bodem voor waterballast, drie stoomlieren, stoomstuurtoestel, Baxter’s patent ankerspil, ingericht om met stoom en met de hand te kunnen worden gebruikt en is verder geheel gebouwd naar de eisen, die in de tegenwoordige tijd voor een vrachtboot worden gesteld. Het draagvermogen van deze boot zal bedragen pl.m. 1.650 Engelse ton. De ketel en machine van 700 indicateur paardenkrachten worden gemaakt door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. 

NRC 300184. De ERASMUS is heden middag (opm: 29 januari) van de werf des heren Bonn onder Charlois met het beste gevolg te water gelaten. Niettegenstaande het ’t eerste ijzeren stoomschip is, dat op deze werf werd gebouwd, was de klink nauwelijks gelicht of het fraaie schip stelde zich in beweging en zette rustig zijn weg langs de binnenhaven voort, totdat het de open rivier had bereikt, waar het onverwijld door de sleepboten werd opgevangen en teruggevoerd. Talrijker dan ooit te voren bij dergelijke gelegenheden waren de belangstellenden uit de stad en uit het Overmaasse saamgevloeid. Gelijk altijd heerste er op het ogenblik dat het gevaarte zich in beweging stelde een seconde van plechtige stilte, ’t gevolg van de indruk, die het altijd nieuwe schouwspel maakt. Dan volgt in de regel een luide juichkreet, die ditmaal evenwel voor menigeen in een angstkreet overging, om weldra door het uitbundig lachen door honderden kelen aangeheven, overstemd te worden. Een groot aantal belangstellenden van beiderlei kunne was namelijk niet op het hoger gelegen terrein gebleven, maar had zich langs de rechteroever van de binnenhaven geschaard, ten einde het aflopende schip te zien aankomen en er zijn vaart tot in de rivier te kunnen nastaren, Wel had elkeen op de golfslag gerekend, bij het te water gaan van het schip te ontstaan, en hield zich van de tamelijk hoge kant verwijderd, of had post gevat op allerlei kleine verhevenheden van het terrein. Dat alles bleek een nutteloze voorzorg te zijn. De waterverplaatsing was van dien aard, dat er een ware bandjir ontstond. Een verscheidene meters hoge golf kroop tegen de berm van de binnenhaven op en overstroomde bliksemsnel het terrein aan de kant van het roer van de ERASMUS. Het was een “sauve qui peut”, waarbij een menigte mensen hun al te grote kijkgierigheid met natte voeten moest bekopen. Daar in één ogenblik alles onder water liep en men gevolgelijk bij het vluchten niet kon zien waar men de voet zette, struikelde menigeen. Eer paar knapen tuimelden zó ten onderste boven en werden geheel door de vloed bedolven, die, even snel wijkende als hij was opgekomen, de kleine drenkelingen vergunde, zij het dan geschrokken en tot op de huid toe nat, op te staan en alsnog het hazenpad te kiezen. Dat alles vorderde minder tijd dan we nodig hadden om het te beschrijven. Zij die er droogvoets waren afgekomen lachten de anderen uit, en deze hadden goede luim genoeg om in te stemmen met de algemene vrolijkheid.
De ERASMUS lag inmiddels trots te water. Het schip doet, naar het oordeel van deskundigen, de bouwmeester alle eer aan.