Name ship: EVERTSEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1891
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Rijkee & Co., Katendrecht, Netherlands
Yardnumber: 53
Date Laid Down: 1890-03-28
Launch Date: 1890-10-25
Delivery Date: 1891-02-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 1482.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1418.00
Deadweight: 2100.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 238.2 Feet (British) Registered
Beam: 37.5 Feet (British) Registered
Depth: 21.4 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1891-01-00 EVERTSEN
Manager: Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NRGB
Additional info: brandmerk 2627Rott1891

Date/Name Ship 1897-06-00 TELLUS
Manager: Wachsmuth & Krogmann, Hamburg, Germany
Owner: Wachsmuth & Krogmann, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RKQN
Additional info:

Date/Name Ship 1917-10-08 TELLUS
Manager: Gouvernement van Peru, Callao, Peru
Owner: Gouvernement van Peru, Callao, Peru
Shareholder:
Homeport / Flag: Callao / Peru
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1923-00-00 TELLUS
Manager: Empresa Nacional de Transportes Maritimos, Callao, Peru
Owner: Empresa Nacional de Transportes Maritimos, Callao, Peru
Shareholder: staatsonderneming van Peru, Lima
Homeport / Flag: Callao / Peru
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1927-00-00 TELLUS
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign: HDKQ
Additional info:

Ship Events Data

1917-10-08: De TELLUS lag bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in augustus 1914 te Callao. Zij werd daar op 8 oktober 1917 door het gouvernement van Peru in beslag genomen. (opm: Peru was neutraal, maar verklaarde begin oktober 1917 aan de As-mogendheden de oorlog.

1952-00-00: Final Fate: De TELLUS werd in 1952 uit de vaart genomen. Het schip werd in 1954 verkocht aan Alfonso Pardo te Lima en verbouwd tot drijvende jacht-club met de naam MALABOO. Voor sloop verkocht aan Van Heyghen Gebr. N.V. te Gent en op 22 mei 1957 op sleeptouw van de Portugeese sleepboot PRAIA GRANDE, beladen met 2.000 ton schroot van Callao vertrokken. Lek te Cristobal, gerepareerd en op 12 juni 1957 door het Panamakanaal naar Gent vertrokken en aldaar gesloopt.

Ship Masters Data

Date from: 1891
Captain: Wiebenga, J.G.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 51
Other information: 0

Images


Description: De TELLUS, opgelegd te Callao, foto genomen op 24 december 1916, dus nog onder Duitse vlag.
Image type: Photo

Description: de TELLUS, liggende te Callao in 1952. Foto genomen door Acisclo Villaran, Lima
Image type: Photo

Description: Naar wat achterop deze foto is geschreven, zou deze in september 1952 voor de kust van Noord-Peru zijn gemaakt door Acisclo Villaran te Lima.
Image type: Photo

Description: Tuigtekening van de EVERTSEN
Image type: Drawing
Sources


Year: 2017-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Wm.A. Schell: iron and steel sailing vessels 1870-1905
Lloyds Registers 1892 - 1952
Min. van Waterstaat: Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen met hunne onderscheidingsseinen 1892-1897
General information regarding this ship

1890

NRC 290390

Charlois, 28 maart. De eerste kiel voor een van de vier stalen zeilschepen, voor de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te Amsterdam, op vier verschillende werven in Nederland in aanbouw gegeven, is heden gelegd bij de heren Rijkee & Co., te Katendrecht. Het schip zal de naam dragen van EVERTSEN. Dit schip zal worden gebouwd naar de voorschriften van Bureau Veritas, Engelsche Lloyd en de Nederlandsche Vereniging van Assuradeuren, voor de hoogste klasse, en zal een draagvermogen hebben van 2100 ton.

NRC 261090

Rotterdam, 25 oktober. Heden is, met het beste gevolg, van de werf der heren Rijkee & Co. alhier te water gelaten het stalen barkschip EVERTSEN, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, directeuren de heren A. D. Zur Mühlen te Amsterdam en C. M. van Vessem te Rotterdam. Het schip is lang 225 Eng. voet, breed 37 voet en hol 23½ voet. Het zal een draagvermogen hebben van 2100 tonnen. Het schip is het eerste van de vier schepen door genoemde maatschappij in ons land in aanbouw gegeven en die respectievelijk in het voorjaar van 1891 voor de grote vaart zullen gereed komen. Tot gezagvoerder is aangesteld de heer J. G. Wiebenga. Bureau Veritas, Engelsche Lloyd en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren nemen deze schepen in hunne hoogste klasse op.

1891

NRC 040291

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaya het nieuwgebouwd stalen barkschip EVERTSEN, kapt. J.G. Wiebenga.

Adres bij de cargadoors Vroege & De Wijs, en Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam. (opm: eerste reis)

NRC 160491

Amsterdam, 15 april. De EVERTSEN, gemeten op 1.418 registerton met een laadvermogen van ca. 2.150 ton, werd gebouwd op de werf van de heren Rijkee & Co te Charlois en vertrok gepasseerde zondag naar Java.

1892

NRC 090292

Rotterdam, 8 februari. Het nieuwe stalen barkschip EVERTSEN, dat 12 april 1891 van Rotterdam naar Java vertrok met gemengde lading en 5 februari van Java met suiker te Falmouth arriveerde, deed de reis in betrekkelijk korte tijd.

PGC 230292

Amsterdam, 21 februari. Het schip EVERTSEN, kapt. J. Wiebenga, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Liverpool.

1893

PGC 150293

Batavia, 13 januari. Het schip EVERTSEN, kapt. Wiebenga, is bevracht met koffie, huiden en kapok naar Amsterdam.

1894

NRC 010694

Amsterdam, 31 mei. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen bericht is het Nederlandse schip EVERTSEN, kapt. J.G. Wiebenga, heden van Soerabaija te Saigon aangekomen.

1895

PGC 160195

Londen, 14 januari. De Nederlandse stalen bark EVERTSEN, kapt. Wiebenga, de 25e december van St. Nazaire naar Amsterdam vertrokken, is met schade aan de grote mast en verlies van ra’s Lizard gepasseerd, koersende naar Falmouth.

PGC 210195

Amsterdam, 18 januari. De Nederlandse sleepboot OOSTZEE is heden van hier naar Falmouth vertrokken, ten einde het Nederlandse schip EVERTSEN van daar naar IJmuiden te slepen.

PGC 230195

Londen, 21 januari. Het Nederlandse barkschip EVERTSEN, kapitein Wiebenga, gesleept door de sleepboot OOSTZEE, van Falmouth naar Amsterdam, is heden te Plymouth wegens stormweder binnengelopen.

PGC 240195

Amsterdam, 22 januari. Het Nederlandse barkschip EVERTSEN, kapt. Wiebenga, gesleept door de sleepboot OOSTZEE, van Falmouth naar Amsterdam, gisteren te Plymouth wegens stormweder binnengelopen, heeft hedenochtend met goed weer de reis voortgezet.

1897

NRC 170697

Amsterdam, 17 juni. De Nederlandse bark EVERTSENvan de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam, van staal gebouwd in 1891, groot 1418 ton, thans te Antwerpen liggende, is voor GBP 6550 verkocht aan een rederij te Hamburg. (opm: de nieuwe naam werd TELLUS)