Name ship: EVERTSEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1961
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 10908 Z ROTT 1961
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Netherlands
Yardnumber: 340
Date Laid Down:
Launch Date: 1961-03-11
Delivery Date: 1961-05-04
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 7
Power: 700
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie nr. 4322 Type 7D7OD (12-18 1/8) 350 rpm.
Speed in knots: 11.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 305.00 Net tonnage
Deadweight: 850.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38000 Cubic Feet
Bale: 35000 Cubic Feet
 
Length 1: 56.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 54.04 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.42 Meters Depth, moulded
Draught: 3.50 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1961-04-25 EVERTSEN
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf N.V. (1974 B.V.), Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Hollandsche Zeereederij, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEAH
Additional info:

Ship Events Data

1961-04-26: Op 26-04-1961 als "EVERTSEN", zijnde een stalen motorvrachtschip, metende 1414.13 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 12144 d.d. 19-04-1961, liggende te Slikkerveer, door A. Tromp, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van brandmerk 10908 Z ROTT 1961 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in de achterwand van het dekhuis, 3.30 m. uit hekplaat, 1.25 m. uit de lengteas en 1.35 m. uit dek.

1961-05-06: Het Vrije Volk 06-05-1961: De Hollandse Zeerederij te Rotterdam heeft vrijdag op de Nieuwe Waterweg het door de werf De Groot en Van Vliet te Slikkerveer gebouwde motorschip Evertsen overgenomen. De Evertsen is van het enkeldektype. Het schip is tussen de loodlijnen 52 meter lang. Het is uitgerust met een motor van 700 pk.

1961-06-24: Final Fate: Om 23.20 uur onderweg met een lading porseleinaarde van Fowey naar Rotterdam in dichte mist in aanvaring gekomen met het m.s. 'FAVORIET' op 12 mijl van het lichtschip 'Shambles' en op 17 mijl ten zuidoosten van Portland Bill. Zware schade opgelopen. De bemanning ging aan boord van de 'FAVORIET'. De 'EVERTSEN' zonk op 25 juni om 00.45 uur 12 mijl zuidoost van Shambles lichtschip.
Eemsbode 27 juni 1961. Kustvaarder 'EVERTSEN' gezonken in ’t Kanaal.
Delfzijl: De praktisch nieuwe kustvaarder 'Evertsen' van de Rotterdamse reder J. Vermaas N.V. is zaterdagavond in het Kanaal gezonken. Het pas twee maanden varende schip was in de flank geramd door de Delfzijlse coaster Favoriet (57-499) toen beide in een dichte mistbank zaten. Kapitein reder E.R. Engelsman uit Delfzijl liet de neus van zijn kustvaarder zo lang mogelijk in de 'Evertsen' steken waardoor de twaalf opvarenden van dit schip de kans kregen veilig over te stappen. Het scheepsdrama voltrok zich ter hoogte van Portland Bill ongeveer zeventien mijl uit de Engelse kust. De 'Favoriet' boorde zich in de 'Evertsen' ter hoogte van luik 2. Onder de twaalf opvarenden, die de schipbreuk met praktisch droge voeten overleefden, bevonden zich drie vrouwen. Kort nadat de 'Favoriet' achteruit sloeg en zich los maakte van de 'Evertsen', zonk deze coaster, zonder dat de bemanning iets van haar bezittingen kon redden. Het Rotterdamse schip was geladen met Engelse porseleinaarde en op weg naar de thuishaven. De 'Favoriet' kwam uit Aboe en is zondag Weymouth binnengelopen om de opvarenden van de 'Evertsen' aan wal te zetten. De Delfzijlse coaster ligt in de baai afgemeerd voor onderzoek en reparatie, de voorsteven werd ernstig beschadigd bij de aanvaring.
Trouw 18-10-1961: Aanvaring tussen coasters voor de Raad voor de Scheepvaart. Kapitein voer zonder radar in dichte mist. De inspecteur voor de Scheepvaart heeft maandag de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam voorgesteld, de 47-jarige kapitein-eigenaar van de kustvaartier M. S. „Favoriet", E. R. E. uit Delfzijl te straffen, door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van zes maanden. De inspecteur, de heer J. F. van Doorn, meende dat kapitein E de grootste schuld heeft aan de aanvaring van zijn schip met de coaster M. S. „Evertsen" in de avond van de 24ste juni jl. tijdens mist in het Engelse Kanaal, waarbij de enkele weken oude „Evertsen" zonk. De inspecteur vond dat de 40-jarige kapitein van de „Evertsen", M .T. uit Sneek, medeschuldig was aan deze aanvaring en stelde de Raad voor hem te straffen door het uitspreken van een berisping. Dichte mist. De aanvaring tussen de met tegengestelde koers varende schepen geschiedde tijdens een dichte mist. Volgens de kapiteins was er een zich van 4 a 500 meter. De „Favoriet" voer even voor de brug aan stuurboord op de „Evertsen" in en drong circa twee meter in dit schip door. De bemanning van de „Evertsen" ging via een uitgeworpen touwladder op de „Favoriet" over. Op dezelfde route heeft kapitein E. al eerder een aanvaring gehad, die in de afgelopen zomer door de Raad werd behandeld. De inspecteur voor de Scheepvaart meende dat de langzame vaart van de „Evertsen", circa 4,5 mijl,, als aanvaardbaar kon worden beschouwd. De manoeuvres bij het in zicht komen van de „Favoriet" zijn, aldus de inspecteur, volkomen juist geweest. Zijn enige kritiek op het beleid van de kapitein van de „Evertsen" was, dat er geen uitkijk op de bak stond. Door het ontbreken daarvan achtte de inspecteur de kapitein T. medeschuldig aan de aanvaring. Opsomming. Vervolgens gaf de inspecteur wat hij noemde een sombere opsomming van een groot aantal nalatigheden van de kapitein van de „Favoriet": Het na het in zicht komen van de „Evertsen" niet gestopt zijn, maar langzaam gaan varen en eęn stuurboord manoeuvre geven, die nergens op gebaseerd was. Voorts een overmatige vaart lopen, circa 6 a 7 mijl tijdens de aanvaring, het niet hebben van een uitkijk, het niet aangeven van zijn manoeuvre, het niet regelmatig geven van een mistsein en ten slotte het niet laten repareren van de radar. De raadsman van de kapitein van de „Favoriet" mr. G. D. Wicart, zeide, dat beide kapiteins verrast zijn geweesi door de mist en men zich vergist heeft in de positie ten opzichte van elkaar. De Raad zal op 7 november zijn uitspraak bekend maken.

Ship Masters Data

Images


Description: Evertsen 1961
Image type: Photo
Sources