Name ship: F.H. VON LINDERN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1884
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken, Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date: 1884-05-17
Delivery Date: 1884-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 985.37 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 188.6 Feet (British) Registered
Beam: 35.4 Feet (British) Registered
Depth: 20.8 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1884-00-00 F.H. VON LINDERN
Manager: F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam, Netherlands
Owner: F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: NRQJ
Additional info:

Date/Name Ship 1885-00-00 F.H. VON LINDERN
Manager: Von Lindern & Van Vessem, Rotterdam, Netherlands
Owner: Von Lindern & Van Vessem, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRQJ
Additional info:

Date/Name Ship 1890-00-00 F.H. VON LINDERN
Manager: J. von Lindern, Rotterdam, Netherlands
Owner: J. von Lindern, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRQJ
Additional info:

Ship Events Data

1884-05-17: NRC 170584. Amsterdam, 16 mei. Zaterdag 17 mei om 15.30 uur namiddag zal van de werf van de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken onder directie van de heren C. en J. von Lindern, aan de overzijde van het IJ te water worden gelaten, het nieuw gebouwd ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN. Het zal gevoerd worden door kapt. C. Spaanderman.

1886-07-29: In de nacht van 28 op 29 juli 1886 brak aan boord van de F.H. VON LINDERN, te Rotterdam in lading liggend voor Java, brand uit, die zware schade aan schip en lading veroorzaakte.

1886-12-27: Op 27 december 1886 kwam de F.H. VON LINDERN bij noord-noord-ooster storm, windkracht 9, op 2 mijl ten zuid-oosten van South Foreland in aanvaring met de Britse schoener COMMERCE, waarbij de COMMERCE zonk en verloren ging. De vier opvarenden van de COMMERCE sprongen over op de F.H. VON LINDERN.

1890-10-19: Final Fate: De ijzeren bark F.H. VON LNDERN is op 19 oktober 1890 om 1 uur des nachts ten noorden van Zandvoort gestrand bij stormachtig weer, en total loss geworden. Het schip was op reis van Batavia naar Amsterdam met stukgoed.


Ship Masters Data

Date from: 1884
Captain: Spaanderman, Cornelis Willemsz.
College:
Flagnumber: 0
Other information: *Katwijk, 30 augustus 1838, †Katwijk, 18 februari 1920

Date from: 1886
Captain: Zwart, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1889
Captain: Huibrechts, D.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: De F.H. VON LINDERN, liggend aan de kade
Image type: Photo

Description: stranded off Zandvoort, 19th October 1890.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

1884

AH 190584
Gelijk wij reeds in ons vorig nummer kortelijk meedeelden is zaterdag namiddag, onder begunstiging van schoon weer van de werf van de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken alhier, met het beste gevolg van stapel gelopen het ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. C. Spaanderman. Deze bark is het eerste schip van de werf aan de overzijde van het IJ, te water gelaten. Tal van belangstellenden, gebruik makende van de vriendelijke uitnodiging van de directie, de heren C. en J. von Lindern, die daartoe de stoomboot DOLPHIJN speciaal hadden gehuurd en die op voorkomende wijze de gasten onthaalden, woonden de plechtigheid bij. Het was inderdaad een schoon schouwspel de  statig het IJ te zien inlopen. Wij wensen de rederij Von Lindern en Van Vessem het beste succes toe met deze bodem en hopen dat het verblijdend voorbeeld, dat weer een vaderlands schip onze vaderlandse werven verlaat, spoedig navolging kan vinden.
Het zij ons hier vergund de nagedachtenis te herdenken van de man, wiens naam het nieuwe schip voert, nu wijlen , en wiens sterfdag mede zaterdag herdacht werd.
Der energie van hem dankt onze Nederlandse vloot tal van haar grootste en meest solide bodems. Aan velen heeft hij brood verschaft door zijn werken op industrieel gebied.
In het van ouds bekende rederijen dorp Alblasserdam, men denke aan Fop en Cornelis Smit, is hij aan allen bekend en allen daar zullen met ons instemmen, dat het barkschip  heet naar een waardig burger.
NRC 060784
Rotterdam, 5 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, heden te North Shields van Amsterdam gearriveerd. Alles wel aan boord.
NRC 170784
Amsterdam, 16 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, 16 juli van Newcastle naar Atjeh vertrokken.

1885

NRC 100185
Rotterdam, 9 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het ijzeren barkschip  F.H. VON LINDERN te Atjeh gearriveerd.
NRC 220685
Batavia,16 mei. Sedert het bericht van de 2e dezer bleef de markt onveranderd flauw en ging er bijna niets om. Naar Nederland kwam de Factorij aan de markt met 8.000 picols koffie, die door een klein schip tot NLG 40 werden aangenomen en waarop het begon aan te leggen. Een dergelijke hoeveelheid is nog voor een ander schip disponibel. In andere richtingen kwamen geen afdoeningen tot stand, daar er noch naar het Kanaal, noch naar Amerika of Australië enig vraag bestond.
De laatste bevrachtingen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA NLG 75 huiden, NLG 20 tin NLG 50 thee, naar Amsterdam, en zaksuiker tot geheime koers naar Liverpool; stoomschip PRINS ALEXANDER NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 75 huiden, NLG 20 tin, naar Amsterdam en FFR 20 tin, FFR 120 indigo naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA,  KINDERDIJK en F.H. VON LINDERN.
NRC 010785
Batavia, 22 mei. Vrachten blijven stil. Om uit de nieuwe oogst te laden werden enige biedingen gedaan, doch te laag om tot zaken te leiden. Het Nederlandse stoomschip BATAVIA  nam koffie tot NLG 65, tin NLG 20, huiden NLG 75, krossok NLG 40, indigo NLG 90 à 120, suiker tot geheime vracht naar Rotterdam, thee tot Sh.35/- per 40 cub.ft. naar Londen en suiker tot geheime vracht, en kopra tot NLG 60 per ton naar Marseille, te Padang in te nemen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK en F.H. VON LINDERN.
NRC 230785
Batavia, 13 juni. Vrachten. Sedert het laatste bericht bleef de toestand van de markt onveranderd. De onbevrachte vloot nam aanmerkelijk toe, doch een aantal van de  aangekomen schepen zijn bestemd om voor reders rekening te laden of reeds in Europa retour bevracht. Het afscheepseizoen zal echter wel niet voor de eerste helft van juli een aanvang nemen. Naar Nederland accepteerde een schip een kleine hoeveelheid arak tot NLG 90 en begon aan te leggen. Afdoeningen zijn bijna niet te vermelden, daar er noch naar Het Kanaal, Amerika of Australië enige vraag bestond. Tegen het einde dezer maand zal er te Padang een koffie-veiling gehouden worden en is het mogelijk, dat daarna enige vraag voor scheepsruimte naar New York zal ontstaan. Het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX boekte NLG 65 koffie, NLG 60 tabak, NLG 75 huiden, NLG 40 gom damar naar Amsterdam, en FFR 40 gom damar, FFR 120 indigo, GBP 2.5/- voor suiker naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, , JUPITER, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, F.H. VON LINDERN en JAN VAN HAAFTEN.
NRC 051085
Batavia, 28 augustus. Er is iets meer vraag, maar niet in verhouding tot de steeds aangroeiende beschikbare scheepsruimte. Tot stand kwamen de volgende bevrachtingen voor Nederlandse schepen: NICOLAAS BEETS suiker tot Sh.30/- per ton, THORBECKE V idem te Samarang te laden, THORBECKE VI idem te Soerabaja te laden, alle drie naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, , SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., F.H. VON LINDERN, JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL, WILLEM, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, THORBECKE III en GRAAFSTROOM.

1886

NRC 080486
Rotterdam, 7 april. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, van Java, 29 maart van Falmouth vertrokken 7 april te Landscrona gearriveerd.
NRC 290786
Zoals reeds met een enkel woord kort vóór het afdrukken van ons vorig nummer kon gemeld worden, is er hedennacht te ruim 1 ½ uur brand uitgebroken in het ijzeren barkschip F. H. VON LINDERN, aan de Boompjes liggende. Dit in 1884 nieuw gebouwde ijzeren schip van 1.000 register ton lag in lading naar Java en had reeds een groot gedeelte van de lading in. In het voorschip lag de lading reeds tot aan het bovendek gestuwd, grotendeels bestaande uit kisten lucifers en garen, terwijl in het benedenschip briketten, teer en andere zeer brandbare stoffen een goed deel van de lading uitmaakten. Omdat voor de ambtenaren van de belastingen de luiken gesloten waren, kwam er bij de ontdekking slechts enige rook uit het ruim tevoorschijn, doch de brand had toen binnenin reeds zo hevig gewoed, dat te twee uren de verf van het schip bij de fokkemast buiten boord reeds verbrand was. Bij het openen van de luiken bleek de brand in het voorschip het ergste te zijn, doch door de hitte en de dikke rook was de omvang er van niet na te gaan. Achtereenvolgens gaven handspuiten en vijf stoomspuiten, waaronder drie drijvende, water door de drie luiken en door verschillende in het dek gekapte gaten. Deze grote massa water maakte dat tegen zes uren in de ochtend de brand als geblust kon worden beschouwd. De brand moet zijn ontstaan in het tussendek bij het voorluik; de lading is aldaar voor een groot gedeelte verbrand en ook de verdere lading heeft grote waterschade, daar het schip tot bijna aan het tussendek vol water was gepompt. Ook het schip zelf heeft belangrijke schade belopen door het kromtrekken van ijzeren dekbalken en buitenhuidsplaten bij de fokkemast, terwijl over het gehele voorschip het dek vernield is. Na de blussing werden de goederen in het voortussendek uit elkander gehaald, ten einde de laatste nog brandende gedeelten te kunnen blussen, zodat er te half tien geen rook meer was te zien. Door het gloeiend worden van de buitenhuidsplaten was het schip aan bakboord op de hoogte van de fokkemast lek gesprongen en daar het voorschip door het ingepompte water een paar meten diep was komen te liggen, werd na de blussing dadelijk aangevangen met het weer leegpompen van het schip.
NRC 310786
Rotterdam, 30 juli. Het schip F.H. VON LINDERN, is zo mogelijk (opm: zo ver als men kon) ledig gepompt en naar de Handelsinrichtingen te Fijenoord verhaald, om in één van de loodsen aldaar de lading te lossen.
NRC 110886
Advertentie. Belangrijke verkoping van diverse goederen, door vuur of water beschadigd, afkomstig van het Nederlandse barkschip F.H. VON LINDERN , en bestemd geweest naar Java, als: 58 kisten garens, 71 kisten manufacturen, 5 kisten zeep, diverse partijen gegoten ijzeren pannen, 200 vaten cement, 279 blikken verf, 19 vaatjes menie, 86 vaten zinkwit, 200 vaten aluin, 194 tobben staal, 38 kisten glazen dakpannen, 5 vaten lijm, 75 vaten zwavel, 200 vaatjes boter.
De verkoop zal geschieden op 12 augustus a.s. des morgens ten 10 ure, in loods 3, Spoorweghaven, en vanaf hedenmorgen zijn de notitiën kosteloos verkrijgbaar ten kantore der cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.
NRC 140886
Rotterdam, 13 augustus. De beschadigde geloste lading goederen uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN hebben in publieke veiling NLG 16.000 opgebracht. Het schip is nog niet in het dok.
NRC 210886
Rotterdam, 19 augustus. Een tweede veiling van beschadigd geloste goederen uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN  heeft heden circa NLG 7.600 opgebracht.
NRC 270886
De derde veiling van beschadigd geloste goederen uit het Nederlandse schip  F.H. VON LINDERN heeft heden NLG 7.840 opgebracht.
NRC 090986
Rotterdam, 8 september. De laatste veiling beschadigde goederen, gelost uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, heeft heden NLG 3.300 opgebracht.
NRC 301286
Dover, 28 december. De gezagvoerder en equipage van het schoenerschip COMMERCE, van Sunderland naar Weymouth bestemd, werd hier geland door het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN , kapt zwart, van Rotterdam naar Batavia bestemd. De gezagvoerder van de COMMERCE, welke in aanvaring was met de F.H.VON LINDERN verklaarde aan boord van de Nederlandse bark overgesprongen te zijn met zijn equipage. Hij was van mening dat zijn schip spoedig zou zinken. De F.H.VON LINDERN had bij Dungeness twee ankers en kettingen laten slippen en werd met gebroken spil en verbrijzelde boot door de sleepboot WANDERER hier in de haven gesleept. Er werd geen akkoord gemaakt. Volgens een ander bericht verloor de F.H.VON LINDERN slechts bakboordsanker en ketting.

1887

NRC 060187
Amsterdam, 5 januari. Volgens particulier bericht is op het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN , kapt. Zwart, van Rotterdam naar Batavia, dat in aanvaring was met het Engelse schip COMMERCE, te Dover beslag gelegd.
NRC 040287
Londen, 1 februari. Door het Admiraliteitshof is uitspraak gedaan inzake het sleeploon van het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, van Rotterdam naar Java, met schade te Dover binnengesleept, en is aan de sleepboot GBP 2.500 voor sleeploon toegekend. De waarde van schip, vracht en lading was tezamen begroot op GBP 25.000.
NRC 130287
Rotterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, van Dover vertrokken naar Java.
NRC 040687
Rotterdam, 3 juni. Het barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. Swart, arriveerde vóór de 3e juni van Rotterdam via Dover ter rede van Batavia.
NRC 050787
Batavia, 3 juni. Vrachten met enkele afdoeningen met toenemende beschikbare scheepsruimte. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn de stoomschepen GELDERLAND en BATAVIA: NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo, NLG 50 thee, per last, beide naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM en F.H. VON LINDERN.
NRC 021087
Batavia, 26 augustus. Vrachten. Er is iets meer beweging bij een ruime suikerafvoer en een betrekkelijk gering aantal in alle opzichten geschikte schepen. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip SAMARANG koffie NLG 80, huiden NLG 95, tabak NLG 55, rijst NLG 50, tin NLG 25 per last en THORBECKE IV volle lading rijst, NLG 30 per last, beide naar Rotterdam; stoomschip SUMATRA koffie NLG 80, huiden NLG 95, tabak NLG 55, rijst NLG 50, tin NLG 25 per last, naar Amsterdam en huiden FFr 95, indigo FFr 120 per ton, naar Marseille; LOTOS idem Sh.26/-, GRAAFSTROOM idem Sh.25/- netto, SMEROE idem Sh.27/6 netto, NOACH VI idem Sh.27/6, MARIE EN JULIE volle lading rijst Sh.30/- per ton, Nederlands F.H. VON LINDERN suiker Sh.30/-.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CONSTANTIA, NOACH V, THORBECKE VII, TJERIMAI, NOACH IV, NOACH III, JOHANNA, CONCORDIA, JOHANNA, THORBECKE VI, KERSBERGEN, THORBECKE, THORBECKE II, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE III en SENIOR.
NRC 111087
Rotterdam, 10 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht vertrok het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, de 8e oktober van Java naar het Kanaal voor orders.

1888

NRC 050288
Rotterdam, 4 februari. Het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN , kapt. J. Zwart, is volgens particulier bericht de 4e februari, na een reis van 117 dagen van Java te Falmouth aangekomen voor orders.
NRC 260288
Rotterdam, 25 februari. Het schip F.H. VON LINDERN , kapt. Zwart, heeft order bekomen om te Greenock de lading suiker te lossen.
NRC 060488
Rotterdam, 5 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip , kapt. Zwart, de 4e dezer van Greenock naar Cardiff om aldaar kolen te laden voor Onrust (opm: eilandje bij Batavia)
NRC 050888
Rotterdam, 4 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is gisteren het schip F.H. VON LINDERN , kapt. Zwart, met steenkolen van Cardiff naar Onrust, Straat Sunda gepasseerd.
PGC 060988
Volgens ontvangen telegram uit Batavia is het schip F.H. VON LINDERN , kapt. Zwart, bevracht naar het Kanaal voor orders tot 35 shilling met een lading suiker.
NRC 101188
Rotterdam, 9 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, heden van Java vertrokken naar het Kanaal voor orders.

1889

NRC 030489
Rotterdam, 2 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN , kapt. Zwart, van Java te Falmouth gearriveerd voor orders. Alles wel.
NRC 040489
Falmouth, 2 april. De lading suiker, aangebracht van Passaroean per F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, alhier voor orders binnen, is geconsigneerd aan A. van Hoboken & Co. te Rotterdam, en order bekomen naar Greenock.
NRC 090489
Falmouth, 6 april. Het schip F.H. VON LINDERN  is heden van hier naar Greenock vertrokken.
NRC 170489
Rotterdam, 16 april. Het schip F.H. VON LINDERN  arriveerde heden van Java te Greenock.
NRC 230589
Rotterdam, 22 mei. De lading kolen van het schip THORBECKE VI is aan de Kaap de Goede Hoop geheel afgekeurd, en die bestemd was voor Soerabaja en Kema (opm: zuidkust Minahassa) zal vervangen worden door die van het schip F.H. VON LINDERN, thans in Greenock liggende.
NRC 281289
Rotterdam, 27 december. Volgens bij de reders ontvangen telegram is het ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN  de 23e novembber l.l. te Kema (Celebes) gearriveerd om aldaar 600 ton steenkolen te lossen en met het restant naar Soerabaja te verzeilen.

1890

PGC 060390
Batavia, 31 januari. Het schip F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, is bevracht naar Amsterdam.
PGC 140390
Rotterdam, 11 maart. Het schip F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, ligt te Soerabaja in lading naar Nederland.
JB 100690
Heden is van Batavia naar Amsterdam vertrokken de Nederlandse bark F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts. (opm: het begin van de reis, die fataal zou eindigen, zie NRC 211090)
NRC 211090
IJmuiden, 19 oktober. Het ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is gestrand tussen IJmuiden en Zandvoort. Het schip had een lading aan boord ter waarde van circa een miljoen gulden, bestaande in tin, getah pertja (opm: guttapercha), indigo, tabak, koffie, arak en rotting. De gehele lading moet gelost worden voor men het schip kan afbrengen, daar het achter banken zit. Bij de pogingen tot redding der schipbreukelingen sloeg de Zandvoortse reddingsboot tweemaal om, met het noodlottig gevolg dat een der moedige opvarenden, genaamd Dirk Koper aan de gevolgen daarvan om het leven kwam. Aan de bemanning der reddingboot van IJmuiden gelukte het de 17 schipbreukelingen behouden aan het strand te brengen, waar allen dadelijk goed verzorgd worden, een hunner had ‘s nachts te voren zijn been gebroken.
Zandvoort, 20 oktober. De stuurman is heden naar boord vertrokken met de vlet om de goederen der equipage van boord te halen.
PGC 211090
IJmuiden, 19 oktober. Storm, hoge zee. Gisterenavond bevond zich het barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, van Batavia naar Amsterdam bestemd, benoorden de pieren in de branding, doch werd teruggestormd en is heden nacht bij Zandvoort op strand geraakt. De reddingboot van daar heeft te vergeefs getracht het schip te bereiken en is omgeslagen. Heden morgen is de reddingboot van hier, door 6 paarden getrokken, naar de strandingsplaats gegaan.
Volgens een later bericht is de reddingboot bij het schip en tracht de equipage van boord te krijgen.
NRC 221090
Rotterdam, 21 oktober. Volgens bericht uit Zandvoort werden heden 14 blazerschuiten, beladen met kapok en gom, uit het schip F.H. VON LINDERN gelost en naar IJmuiden vervoerd. Het water gaat met eb en vloed in het schip op en neer.
PGC 221090
Zandvoort, 19 oktober. In de afgelopen nacht is hier bij stormweer gestrand het schip , kapt. D. Huibrechts, met een lading stukgoederen van Batavia naar Amsterdam bestemd. De reddingboot van Zandvoort deed drie vergeefse pogingen het schip te bereiken en sloeg de laatste maal om, ten gevolge waarvan één der bemanning verdronk, terwijl de overigen gelukkig behouden door de branding heen het strand bereikten. Aan de IJmuider reddingboot gelukte het daarna de gehele uit 17 personen bestaande equipage van de F.H. VON LINDERN te redden en aan wal te brengen. Een van hen had ‘s nachts te voren zijn been gebroken. Het schip is waarschijnlijk verloren, doch zal de lading, ter waarde van circa een millioen gulden, vermoedelijk geheel kunnen worden geborgen.
Van den 20sten. Het schip F.H. VON LINDERN was hedenmorgen door de hevige branding niet te bereiken. Men veronderstelt dat het water in heeft, daar het veel dieper ligt dan gisteren. Er zal heden een contract worden gemaakt om de lading, bestaande uit arak, kapok, huiden, tin en tabak te bergen. Het weder is gunstig.
Volgens rapport van de kapitein bevond zich het schip de 18e dezer 9 uur voorm. op 8 vadem water dwars van IJmuiden en seinde het voortdurend om een loods, die echter niet kwam opdagen. Er werd daarna naar het westen afgehouden en werd besloten, daar het weer handzaam was, weder naar IJmuiden aan te houden en nog eens te trachten een loods te bekomen, doch deze kwam niet uit. Plotseling werd het schip door een hevigen N.W.-storm en hoge zeeën belopen, en trachtte men toen zonder loods binnen te komen. In een bui werden echter bijna alle zeilen vernield en kwamen zware stortzeeën over, waardoor alle brassen en touwen onklaar raakten en het schip niet meer te manouvreren was. Men liet toen beide ankers vallen. Een uur later braken de ankerkettingen en het spil, waardoor het schip op strand geraakte.
NRC 231090
Bij de stranding van het barkschip F.H. VON LINDERN was de reddingsboot uit Zandvoort reeds des nachts om 2 uur aan het strand en om 3 uur in zee, daarna om ongeveer 5 uur. De derde tocht werd onder -nomen om half acht. Bij die tocht sloeg de boot om. De bemanning heeft ongeveer 25 minuten nodig gehad om aan strand te komen. De reddingsboot van IJmuiden ging eerst in zee toen het water reeds ruim 2 uur gevallen was en de wind lang zo hevig niet was als om ongeveer half acht.
Dat de reddingsboot van IJmuiden getracht zou hebben met vuurpijlen het schip te bereiken is onjuist. Dat is alleen geschied door het bestuur der reddingsboot van Zandvoort die 5 vuurpijlen heeft afgeschoten.
NRC 231090
Rotterdam, 22 oktober. Heden zijn weer 14 schuitjes uit het gestrande barkschip F. H. VON LINDERN gelost en zal men morgen trachten het schip leeg te pompen.
IJmuiden, 22 oktober. Zestien blazerschuiten met lading uit het gestrande schip F.H. VON LINDERN zijn alhier aangekomen. Vele vaartuigen brengen hier lading aan, waarvan het grootste gedeelte, merendeels kapok, in gezonden staat. De eerste 2 lichters zullen vermoedelijk heden avond Amsterdam bereiken.
NRC 241090
IJmuiden, 23 oktober. Verscheidene blazerschuiten met lading uit het gestrande schip F.H. VON LINDERN zijn alhier aangekomen. Tien takelaars zijn naar Zandvoort vertrokken om het schip af te tuigen.
NRC 241090
Nader meldt men ons uit Zandvoort omtrent de stranding van het barkschip F. H. VON LINDERN:
In de nacht van zaterdag op zondag, ongeveer een uur, werd alhier het bericht gebracht, dat ongeveer bij de zesde paal, ten noorden van het dorp, een schip in nood verkeerde. De reddingsboot ging in noodweer ongeveer om 2 uur naar het strand. Inmiddels was het schip tussen de 2e  en 3e  paal ten noorden van ons dorp gestrand. Om 3 uur werd de eerste tocht naar het schip ondernomen, doch door duisternis werd de boot door de bemanning van het barkschip niet opgemerkt.
Om zes uur ongeveer werd de tweede tocht ondernomen. De boot kwam wel aan het schip en werd door een touw er aan verbonden, maar door de hoge zee en het onstuimige weer brak de verbinding, zodat de boot weer onverrichter zake aan het strand kwam.
Om 7 uur in de morgen ging de boot ten derde maal uit. Bij het schip gekomen, sloeg zij, helaas om, met het ongelukkige gevolg, dat één man, Dirk Koper, in de golven omkwam.
De andere acht redders kwamen na ongeveer 20 à 25 minuten aan het strand drijven. Het was toen ongeveer kwartier voor acht. Dadelijk werd er geseind naar IJmuiden en Noordwijk om hulp van de aldaar zijnde reddingsboten. Uit IJmuiden werd het bericht ontvangen, dat de reddingsboot om 7 uren vertrokken was. Om ongeveer half tien, en niet zoals in het bericht uit IJmuiden vermeld staat, om 9 uur, kwam de boot alhier aan. De bemanning van die boot slaagde erin de equipage van de F.H. VON LINDERN te redden. Om ruim 10 uur was de boot met de geredden aan het strand. De equipage van het gestrande schip werd door het bestuur van onze reddingsboot naar het dorp in een hotel gebracht. Spoedig daarna kwamen de vertegenwoordigers van de rederij waartoe de F.H. VON LINDERN behoorde, uit Amsterdam alhier aan, die verder voor de bemanning zorgden.
Gedurende de nacht en ook den morgens werden door het bestuur der reddingsboot alhier vijf vuurpijlen afgestoken, om zodoende met het schip gemeenschap te verkrijgen. Die pogingen mislukten, helaas!
De namen der acht manschappen, die uit de omgeslagen reddingsboot het strand levend bereikt hebben, zijn : Albert Koper, stuurman, Jacob Zwemmer, Willem Draijer, Huigbert Molenaar, Leendert Kerkman, Jan Kerkman, Jacob Koper, Arie Koper. De verdronken Dirk Koper is weduwnaar en laat 5 kinderen onverzorgd achter.
De meeste lof komt dus voorzeker toe aan de bemanning en het bestuur onzer reddingsboot, die weer noch wind, noch duisternis ontzien hebben om te trachten de equipage van de F.H. VON LINDERN te redden. Ook dient nog in aanmerking genomen te worden, dat toen de reddingsboot van IJmuiden in zee ging, de zee veel kalmer dan des nachts, de wind minder hevig, en het water reeds ruim 2 uur aan het vallen was. De afstand naar het schip was toen dus veel kleiner.
De bemanning van het barkschip heeft zelf verklaard, dat, was de sloep aan boord in orde geweest, de schipbreukelingen op het tijdstip, dat de reddingsboot van IJmuiden hen kwam afhalen, geen hulp meer nodig hadden gehad.
Uit het stuk, dat van IJmuiden is ingezonden, blijkt, dat het bestuur der reddingsboot van IJmuiden reeds om 10 uur des avonds op het strand aanwezig was en zelfs tekenen van die aanwezigheid gaf. Daaraan zal het in nood verkerende vaartuig zeer weinig gehad hebben. Het was dus beter, en hoogstwaarschijnlijk de plicht van het bestuur der reddingsboot van IJmuiden geweest, om het schip met de boot langs het strand te volgen, om zo spoedig mogelijk hulp te kunnen verlenen. Of dus de lof die aan het bestuur der reddingsboot van IJmuiden wordt toegezwaaid, wel zo geheel en al verdiend is, is hoogst bedenkelijk.
Het is te wensen dat de couranten, die het onjuiste bericht uit IJmuiden hebben opgenomen, het bovenstaande zullen overnemen, opdat men een juist oordeel krijgt over de redding van de equipage van het barkschip F.H. VON LINDERN.
NRC 241090
Rotterdam, 23 oktober. De stoompomp heeft de hele nacht gewerkt en het water mindert in het gestrande schip F.H. VON LINDERN. De derde lichter, met arak, kapok en gom damar beladen, is heden ochtend van IJmuiden naar Amsterdam opgevaren.
Zandvoort, 23 oktober. Gisteren werden uit het gestrande barkschip F.H. VON LINDERN gelost : 713 balen kapok, 1 baal tabak, 1 kist met een Chinese lantaarn, 77 kisten gom.
PGC 241090
Zandvoort, 22 oktober. Men is druk bezig met lossen uit het gestrande barkschip F.H. VON LINDERN. Vele vaartuigen liggen langszijde. Het weder is fraai, de zee kalm. De gezagvoerder en de reder zijn aan boord van het gestrande vaartuig. Gisteren zijn gelost ongeveer 700 balen kapok, 1050 huiden en 13 kisten gom damar. Heden is een stoompomp aan boord geplaatst, doch deze heeft nog niet gewerkt.
NRC 251090
Zandvoort, 24 oktober. Gisteren werden uit het gestrande barkschip  gelost 880 schuitjes tin en 112 balen kapok. Een sleepboot brengt de schuiten, waarin de lading wordt overgebracht, naar IJmuiden.
PGC 251090
IJmuiden, 23 oktober. Verscheidene blazerschuiten met lading uit het schip F.H. VON LINDERN  zijn hier aangekomen. Twee lichters zijn naar Amsterdam opgevaren. De derde lichter met arak, kapok en gom damar, is hedenmorgen naar Amsterdam opgevaren. Tien takelaars zijn naar Zandvoort vertrokken om het schip af te tuigen.
PGC 251090
Zandvoort, 21 oktober. Gisteren zijn uit de F.H.VON LINDERN gelost 1 baal tabak, 1 kist met chineesche lantaarns, 77 kisten gom damar, 713 balen kapok. De stoompomp heeft de gehele nacht gewerkt. Het water mindert.
NRC 261090
Zandvoort, 25 oktober. Gisteren werden uit het gestrande barkschip  F.H. VON LINDERN gelost 1400 huiden en 231 balen kapok. Er staat nog veel water in het schip. De stoompomp werkt aanhoudend door. Met het bergen van de tuigage is een begin gemaakt.
NRC 261090
Rotterdam, 25 oktober. Het gestrande schip F.H. VON LINDERN is wegens het slechte weder en de hoge zee door de bergers verlaten en is het ogenschijnlijk hoger opgeslagen.
NRC 261090
Rotterdam, 25 oktober. Volgens bij de reder ontvangen bericht van Zandvoort ten 6 ure 47 minuten namiddag was het schip F.H. VON LINDERN  met de voorsteven naar de wal gedraaid. De kluiverboom is weggeslagen, het schip werkt vreselijk, vele zeeën lopen over het schip heen, zodat de stoompomp niet kan werken. Door het werken van het schip gaan de masten een voet op en neer. Het water staat gelijk met het tussendek. Men heeft heden niet kunnen lossen.
NRC 281090
IJmuiden, 26 oktober. Het schip F.H. VON LINDERN is gisteren circa 180 voet hoger op strand geraakt, zodat het thans binnen de bank zit en de positie verbeterd is.
Zandvoort, 26 oktober. Met hoog water heden namiddag zat het dek nagenoeg twee voet onder, de zeeën braken met geweld over het schip heen. De gisteren aan dek gebrachte lading, zijnde een dertigtal balen kapok, spoelen aan het strand.
Rotterdam, 27 oktober. Volgens ontvangen bericht was het schip F.H. VON LINDERN heden door de hoge zee niet te genaken. Slechts een der chefs van het bergers personeel, schipper Nieman, is aan boord.
NRC 281090
Rotterdam, 27 oktober. Het gestrande schip F.H. VON LINDERN zit geheel onder water en is alles van dek weggeslagen. Kapok, arak en wrakhout drijft aan het strand.
PGC 281090
IJmuiden, 25 oktober. Wegens het slechte weder kunnen er heden geen vaartuigen langszijde van het schip F.H. VON LINDERN  komen om lading over te nemen. In het geheel zijn thans gelost: 1853 balen kapok, 17 balen tabak, 1263 huiden, 100 kisten gom damar, 893 broden tin, 13 balen rotting, 2 balen cubeben, 1 kist lantaarns.
PGC 281090
IJmuiden, 25 oktober. Het schip F.H. VON LINDERN  is gisteren circa 180 voet hoger op strand geraakt, zodat het thans binnen de bank zit en de positie verbeterd is. De kluiverboom is weggeslagen.
NRC 291090
Rotterdam, 28 oktober. Volgens bericht is schipper Niemann die aan boord van de F.H. VON LINDERN  was achtergebleven, van boord gehaald. Twee vaten arak en 60 balen tabak en kapok die op het dek gewerkt waren zijn door de hoge zee eraf geslagen en aan strand gedreven en zullen vermoedelijk aldaar publiek worden verkocht. Bij gewoon laag water zit het dek gelijk met het water, van meerdere schade aan het schip is niets te bespeuren.
NRC 291090
IJmuiden, 27 oktober. Het schip F.H. VON LINDERN  is heden weer een weinig meer naar het strand geslagen en zit nu meer beschermd tegen de zware zeeën.
NRC 291090
IJmuiden, 28 oktober. De zesde lichter, beladen met 1403 huiden, 34 balen kapok, 1 baal rotting en 1 baal tabak, ex-F.H. VON LINDERN, is heden ochtend opgevaren naar Amsterdam. Er werd heden ochtend niet gelost. Toen de beambten der Bergings Maatschappij heden aan boord van de  kwamen, bleek dat in de laatste storm alle hutten van dek geslagen en alles wat zich los aan dek bevond overboord gespoeld is. De stoompomp en stoomketel is stuk geslagen. Het schip heeft, voor zover zichtbaar, niet geleden. Het zit vol water. Morgen zal een andere pomp worden opgesteld om het water uit het schip te pompen alvorens met de verdere berging der lading weer een aanvang kan worden gemaakt.
PGC 291090
Zandvoort, 26 oktober. Wegens het onstuimige weder heeft men gisteren niets van het schip F.H. VON LINDERN kunnen lossen. Het schip werkt vreselijk, vele zeeën lopen er over heen, zodat de stoompomp niet kan werken. Het water staat gelijk met het tussendek. De kapitein trachtte aan boord te komen, maar daar de boot vol water sloeg kon men het schip niet bereiken.
Van den 27sten. Hedenmorgen was de toestand van het schip F.H. VON LINDERN ogenschijnlijk dezelfde; het was niet te bereiken. Wind N.W.
Uit IJmuiden meldt men van heden: Het achterschip zit tot het dek in het water. De hut bij het roer is weggeslagen, zo ook de grote luiken. De lading drijft uit het schip.
NRC 311090
IJmuiden, 29 oktober. De lading van het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN  bestond uit: Van Soerabaya: 1209 runderhuiden, 1085 buffelhuiden, adres Nederlandsche Handel Maatschappij; 1820 balen rotting, 982 balen gezuiverde en ongezuiverde kapok, order; 2171 runder en 83 buffelhuiden, 836 balen rotting, 694 balen krossok, 320 balen gezuiverde en 971 balen ongezuiverde kapok, adres van Eeghen & Co.
Van Batavia: 9746 schuitjes tin, adres Nederlandsche Handel Maatschappij; 250 leggers arak, 1000 kophouten, adres Deichmann & vom Rath; 120 leggers arak, 480 kophouten 2 zakken cubeben, 155 pakken kapok, adres van Eeghen & Co.; 6 leggers arak, 24 kophouten, order; 1 legger arak, 4 kophouten, order; 299 balen gebogen rotting, 500 balen ongebogen rotting, 100 k. gom damar, adres van Heeckeren & Co.; 1 kist lantaarn, order.
NRC 011190
IJmuiden, 31 oktober. Heden nacht is een stoompomp naar het schip F.H. VON LINDERN  gebracht. Men hoopt heden met pompen een aanvang te kunnen nemen.
NRC 021190
Zandvoort, 1 november. Gisteren voormiddag is een nieuwe stoompomp op het gestrande barkschip F.H. VON LINDERN  geplaatst en werd het bergen der tuigage voortgezet. Gisteravond en heden nacht bij laagwater is steeds gepompt geworden. Heden ochtend is men begonnen met het bergen der aangespoelde balen kapok.
NRC 041190
Londen, 1 november. Bij de Salvage Association is bericht ontvangen uit Zandvoort, dat de positie van het gestrande schip F.H. VON LINDERN  onveranderd was, en de pomp niet in staat het binnendringende water te doen verminderen. Drie krachtige pompen zijn besteld.
NRC 041190
IJmuiden, 3 november. De positie van het schip F.H. VON LINDERN  is onveranderd. De grote ra en bramsteng zijn neergenomen. Men hoopt hedenochtend met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
NRC 041190
IJmuiden, 3 november. Heden is alhier een blazer gearriveerd met zeilen, touwwerk en scheepsartikelen van het schip F.H. VON LINDERN. Heden ochtend is het bergingsvaartuig STIER naar het schip gebracht met stoompompen, om met vallend water te trachten hetzelve leeg te pompen ten einde de berging der lading te kunnen hervatten. Takelaars zijn aan het werk om het tuig neer te nemen.
NRC 051190
IJmuiden, 4 november. Gisteren is aan boord van het schip F.H. VON LINDERN  niet gepompt kunnen worden, daar het water niet genoeg gevallen was. Wanneer het water heden niet voldoende valt, zal men trachten op de luikhoofden een kisting aan te brengen.
NRC 061190
Maassluis, 5 november. Volgens bericht uit Zandvoort is het schip F.H. VON LINDERN leeggepompt en drijvende.
NRC 071190
Rotterdam, 6 november. Volgens bericht uit Maassluis kan een stoompomp het ruim droog houden van het gestrande schip F.H. VON LINDERN. Met het lossen der lading kan men reeds aanvangen. Vijf beladen blazerschuiten vertrokken naar IJmuiden. Ankers en staaltrossen zijn uitgebracht en de afbrenging is afhankelijk van het weder.
NRC 081190
IJmuiden, 7 november. Vier vaartuigen met lading uit het schip F.H. VON LINDERN  zijn alhier aangekomen. Het schip kan zeer gemakkelijk lens gehouden worden en maakt genoegzaam geen water.